ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube Instagram

16/12/2014

Ένταξη Σωματείων και Ιδρυμάτων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα σε καθεστώς "εξυγίανσης" σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4262/2014 


ΕΡΩΤΗΣΗ

προς τους Υπουργούς

-   Οικονομικών

-   Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας


Θέμα : Ένταξη Σωματείων και Ιδρυμάτων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα σε καθεστώς "εξυγίανσης" σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4262/2014


Σύμφωνα με δημοσιεύματα της εφημερίδας "Αυγή" (2-11-2014 και 6-12-2014), είναι πιθανή η αναστολή λειτουργίας του Ασύλου Ανιάτων και του Γηροκομείου Αθηνών, επειδή αντιμετωπίζουν ανυπέρβλητα οικονομικά προβλήματα. Για το Άσυλο Ανιάτων που περιθάλπει 175 ασθενείς και έχει 105 εργαζόμενους, η αναστολή λειτουργίας έχει ψηφισθεί από τη Γενική Συνέλευση των μελών του ήδη από τον Μάρτιο του 2014, οπότε δεν γίνονται πλέον νέες εισαγωγές ασθενών και δεν αναπληρώνεται το συνταξιοδοτούμενο προσωπικό. Στο Γηροκομείο Αθηνών με 150 περίπου περιθαλπόμενους και 138 εργαζόμενους, η αναστολή λειτουργίας ήλθε για συζήτηση την 7-12-2014 και αναβλήθηκε για επόμενη συνεδρίαση. Οι εργαζόμενοι του Ασύλου Ανιάτων είναι απλήρωτοι 9-13 μήνες, ενώ οι εργαζόμενοι του Γηροκομείου Αθηνών έχουν να πληρωθούν κανονικά από τον Σεπτέμβριο του 2010.

Ενδεχομένως, μια διαδικασία αναγκαστικής είσπραξης για τα χρέη προς το Δημόσιο με κατάσχεση κάποιων από την τεράστια ακίνητη περιουσία των 1500 ακινήτων του Ασύλου Ανιάτων ή των 1000 ακινήτων του Γηροκομείου Αθηνών, όπως ακριβώς ορίζει ο Κώδικας Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ), θα έλυνε οριστικά το θέμα των οφειλών των δύο ιστορικών Δομών Κοινωνικής Πρόνοιας αφού και από τις Διοικήσεις τους έχει διατυπωθεί τέτοια πρόταση. Αντίθετα, αναμένεται η ένταξή τους σε καθεστώς εξυγίανσης.

Σύμφωνα με το άρθρο 55 του ν.4262/2014, νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που παρέχουν δευτεροβάθμια κοινωνική φροντίδα και αντιμετωπίζουν προβλήματα βιωσιμότητας, εκπονούν και υποβάλλουν προς έγκριση στην αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχέδιο εξυγίανσης. Σύμφωνα με το άρθρο 55 παρ. 2, η αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του (φορέα) ανατίθεται στην Εταιρεία Αξιοποίησης Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤΑΔ Α.Ε.), η οποία έχει τη δυνατότητα πώλησης ενός ακινήτου από την περιουσία του υπό εξυγίανση ΝΠΙΔ στο ύψος του 70% της αντικειμενικής αξίας του. Μέχρι σήμερα, εάν οι Διοικήσεις των Σωματείων - Ιδρυμάτων πωλήσουν ακίνητο κάτω της αντικειμενικής του αξίας ή στο 70% μπορεί και να διωχθούν για απιστία κακουργηματικού χαρακτήρα.

Σύμφωνα με το άρθρο 55 παρ. 3, "Στο Σχέδιο Εξυγίανσης προβλέπεται υποχρεωτικά η διάρκειά του, η αναπροσαρμογή των αμοιβών του προσωπικού, σύμφωνα με τα ισχύοντα στους Φορείς της Γενικής Κυβέρνησης και σε αυτό δύναται να περιλαμβάνεται ρύθμιση των οφειλών του συμβαλλόμενου φορέα προς το Δημόσιο που γεννήθηκαν ή ανάγονται σε χρόνο πριν από την υπογραφή του Συμφώνου Εξυγίανσης με περιεχόμενο την απαλλαγή αυτών από μέρος ή το σύνολο των επιβαρύνσεων εκπρόθεσμης καταβολής κατά το άρθρο 6 του ΚΕΔΕ (ν.δ. 356/1974) ή 53 και 57 του ν. 4174/2013 ή την καταβολή αυτών σε έως εξήντα (60) μηνιαίες δόσεις ή συνδυασμό αυτών".

Επειδή στο Άσυλο Ανιάτων και στο Γηροκομείο Αθηνών, ενόψει της αναμενόμενης υπαγωγής τους στις διατάξεις του ν.4262/2014, υπάρχουν σημαντικά επιμέρους θέματα στα οποία ούτε αναφέρεται ούτε ρυθμίζει ούτε επιλύει η κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας όπως προβλέπεται στο άρθρο 55 παρ. 10 του παραπάνω νόμου,

Επειδή δεν υπάρχει πρόνοια ή δέσμευση ώστε να διασφαλίζεται η συνέχιση της διαβίωσης και περίθαλψης των περίπου 175 ασθενών που περιθάλπονται σήμερα στο Άσυλο Ανιάτων και των περίπου 150 τροφίμων του Γηροκομείου Αθηνών,

Επειδή δεν υπάρχει πρόνοια ώστε να διασφαλίζεται σε συγκεκριμένο χρονικό πλαίσιο και με συγκεκριμένο και δεσμευτικό τρόπο η εξόφληση των οφειλομένων δεδουλευμένων μισθών των εργαζομένων στα δύο Ιδρύματα, που για τους 138 εργαζόμενους του Γηροκομείου Αθηνών υπερβαίνουν χρονικό διάστημα πενήντα μηνών και για τους 105 εργαζόμενους του Ασύλου Ανιάτων τους 9-13 μήνες,

Επειδή η χωρίς εξαίρεση ανάθεση στην ΕΤΑΔ ΑΕ του συνόλου της ακίνητης περιουσίας των δύο προνοιακών φορέων - Ιδρυμάτων, ενέχει τον άμεσο κίνδυνο να πωληθούν και οι χώροι στέγασης - περίθαλψης των τροφίμων των δύο Ιδρυμάτων (οικόπεδα και κτιριακές εγκαταστάσεις), με τραγική συνέπεια να παύσει η λειτουργία τους και οι 325 φιλοξενούμενοι (ασθενείς και υπερήλικες) να βρεθούν κυριολεκτικά στο δρόμο και οι 250 εργαζόμενοι στην ανεργία,

Επειδή πολλά ακίνητα από την περιουσία των Σωματείων - Ιδρυμάτων είναι Κληροδοτήματα και δεν μπορούν να πωληθούν χωρίς ειδική διαδικασία,

Επειδή διατάξεις του ν.4262/2014 έρχονται σε ευθεία αντίθεση με την διάθεση των Δωρητών και οδηγούν στο ξεπούλημα περιουσιών που δόθηκαν για Κοινωφελείς σκοπούς,

Επειδή δεν είναι αποδεκτό να υποβάλλουν σχέδιο εξυγίανσης οι Διοικήσεις των Σωματείων – Ιδρυμάτων οι οποίες ήταν υπεύθυνες για τη δημιουργία των υπέρογκων χρεών όπως π.χ. του Γηροκομείου Αθηνών με χρέη 9,5 εκατομμύρια ευρώ προς το ΙΚΑ, 5 εκατομμύρια ευρώ προς την Εφορία, 5 εκατομμύρια προς τους εργαζόμενους και του Ασύλου Ανιάτων με χρέος περισσότερο από 6 εκατομμύρια ευρώ σύμφωνα με έκθεση της εταιρίας Grant Thornton τον Οκτώβριο του 2014.


Ερωτώνται οι κ. Υπουργοί:

1) Με ποιά διαδικασία θα προστατεύσετε και θα εξαιρέσετε από την πάσης φύσεως "αξιοποίηση" (πώληση, ενοικίαση, παραχώρηση, υποθήκευση ή οποιαδήποτε αλλαγή του υφιστάμενου ιδιοκτησιακού καθεστώτος), μέσω της ΕΤΑΔ ΑΕ ή οποιουδήποτε άλλου φορέα, μη εξαιρουμένων και των διοικήσεων των προνοιακών φορέων Σωματείων - Ιδρυμάτων, τις οικοπεδικές εκτάσεις και τις επ’ αυτών κτιριακές και λοιπές εγκαταστάσεις στις οποίες στεγάζονται και δια των οποίων περιθάλπονται οι τρόφιμοι των Ιδρυμάτων – προνοιακών φορέων που θα υπαχθούν στο Σύμφωνο εξυγίανσης του Ν. 4262/2014, κατά τη διάρκεια ισχύος του Συμφώνου Εξυγίανσης αλλά και μετά την λήξη της;

2) Πως θα προστατευθούν οι ιδιαίτερα μεγάλης αξίας οικοπεδικές εκτάσεις μέσα στην Αθήνα που είναι Κληροδοτήματα από την "αξιοποίηση" τύπου Ελληνικού, με την διαδικασία που ορίζει ο ν.4182/2013;

3) Με ποιο τρόπο θα εξασφαλισθεί η χρηματοδότηση των προνοιακών φορέων – Ιδρυμάτων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που θα υπαχθούν στο Σύμφωνο εξυγίανσης του Ν. 4262/2014 και πως θα διατηρήσουν στο ίδιο επίπεδο την κοινωνική τους προσφορά χωρίς μείωση του αριθμού των περιθαλπομένων και του επιπέδου των προσφερόμενων υπηρεσιών;

4) Με ποιο τρόπο θα εξασφαλισθεί η χρηματοδότηση των Φορέων ώστε να διασφαλιστεί η εξόφληση των οφειλομένων δεδουλευμένων μισθών των εργαζομένων στα δύο Σωματεία - Ιδρύματα (Άσυλο Ανιάτων και Γηροκομείο Αθηνών), η τακτική και έγκαιρη καταβολή των μισθών όταν αυτά υπαχθούν στο Σύμφωνο Εξυγίανσης του ν.4262/2014, κατά τη διάρκεια της ισχύος του Συμφώνου Εξυγίανσης αλλά και μετά την λήξη του;

5) Έχετε την πρόθεση να προχωρήσετε σε κατάσχεση ή πώληση ακινήτων από την περιουσία των 1.500 ακινήτων του Ασύλου Ανιάτων ή των 1.000 ακινήτων του Γηροκομείου Αθηνών όπως ορίζει ο ΚΕΔΕ, δίνοντας οριστική λύση στο θέμα των χρεών τους προς την Εφορία και το ΙΚΑ χωρίς την "αξιοποίηση" του συνόλου της περιουσίας τους με τις διατάξεις του ν.4262/2014 περί εφαρμογής συμφώνου εξυγίανσης;

6) Έχετε την πρόθεση να αυξήσετε το κονδύλι του προϋπολογισμό του Υπουργείου Εργασίας για τα Ιδρύματα Κοινωνικής Πρόνοιας προκειμένου να επιχορηγηθούν τα Σωματεία – Ιδρύματα μέσω των Περιφερειών έστω και υπό την μορφή έκτακτης επιχορήγησης, στην προσπάθεια να διατηρήσουν τη λειτουργία τους;


Οι ερωτώντες Βουλευτές


Κωνσταντίνος Ζαχαριάς


Νίκος Βούτσης


Νάντια Βαλαβάνη


Χαρά Καφαντάρη


Μαρία Μπόλαρη


Μαρία Διακάκη


Ελένη Αυλωνίτου


Άννα Χατζησοφιά


Ιωάννης Μιχελογιαννάκης


 Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ