ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube Instagram

17/12/2014

Εξαίρεση των μεταμοσχευμένων μυελού των οστών από τις περικοπές των συντάξεων του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226Α) ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ

Στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Υγείας «Ίδρυση Παρατηρητηρίου Άνοιας, βελτίωση περιγεννητικής φροντίδας και ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας»

Θέμα: Εξαίρεση των μεταμοσχευθέντων μυελού των οστών από τις περικοπές των συντάξεων του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226Α)

Αιτιολογική Έκθεση

   Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο-βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015» (Φ.Ε.Κ. 226/τ. Α’/27.10.2011), θεσπίστηκαν περικοπές επί του ποσού των κύριων συντάξεων που χορηγούνται από το ΝΑΤ και τους ασφαλιστικούς οργανισμούς αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, εφόσον αυτές υπερβαίνουν ένα συγκεκριμένο ποσό, λόγω των εξαιρετικά επειγουσών δημοσιονομικών αναγκών της χώρας και της δεινής οικονομικής κατάστασης συγκεκριμένων ασφαλιστικών φορέων. Ειδικότερα, με την παρ. 1 του εν λόγω άρθρου προβλέπεται για τους συνταξιούχους οι οποίοι δεν έχουν συμπληρώσει το 55ο έτος της ηλικίας τους από 1.11.2011 μείωση κατά 40% του ποσού της μηνιαίας κύριας σύνταξης που υπερβαίνει τα 1000 ευρώ.

   Για λόγους όμως κοινωνικής δικαιοσύνης και συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις υπ’ αριθμ. 86/22.11.11 & 34/24.04.12 εγκυκλίους του ΙΚΑ σχετικά με τις περικοπές των συντάξεων, εξαιρέθηκαν από τις μειώσεις αυτές οι συνταξιούχοι του άρθρου 5 του Ν. 3232/2004, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, δηλαδή για τους κωδικούς 147, 155, 156, 157, 158, 159, 161, 162, 163, 164.

   Δεν εξαιρέθηκε μόνο ο κωδικός 160 (μεταμοσχευθέντες μυελού των οστών), γιατί στο Φ.Ε.Κ. 226 Α’ (Ν.4024/2011) που αναφέρεται στις μειώσεις των συντάξεων και τις εξαιρέσεις, δεν γίνεται αναφορά του αρχικού Νόμου 612/77, ο οποίος τροποποιήθηκε για τους μεταμοσχευθέντες μυελού των οστών με το άρθρο 61 του Ν.3518/06 που δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. 272/Α/21.12.2006. Αντ’ αυτού, αναφέρεται στην προγενέστερη τροποποίηση του Ν. 612/77, δηλαδή στο Ν. 3232/2004, ο οποίος δεν συμπεριλαμβάνει τους μεταμοσχευθέντες μυελού των οστών, αλλά άλλες περιπτώσεις.

   Θέλουμε να πιστεύουμε ότι η παράλειψη του νομοθέτη να συμπεριλάβει στις εξαιρέσεις από τις περικοπές των συντάξεων και τους αναφερόμενους στον Ν. 3518/2006 μεταμοσχευθέντες μυελού των οστών, ο οποίος αποτελεί και αυτός τροποποίηση του αρχικού 612/1977 και μάλιστα μεταγενέστερη του 3232/2004, έγινε εκ παραδρομής. Το αντίθετο θα αποτελούσε κατάφωρη αδικία και άνιση μεταχείριση και θα προσέκρουε αφενός μεν στη θεμελιώδη αρχή της ίσης μεταχείρισης των πολιτών που απορρέει από το Σύνταγμα μας και αφετέρου στις πάγιες αρχές της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.

   Στο σχέδιο νόμου προστίθεται άρθρο ως εξής: «εξαιρούνται από 01/01/2015 από τις μειώσεις του άρθρου του Ν.4024/2011 και του Ν.4051 οι μεταμοσχευμένοι μυελού των οστών που έχουν συνταξιοδοτηθεί με τον Ν.612/1977, όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.3518/06 »


Οι προτείνοντες  βουλευτές
Αμανατίδης Γιάννης
Αγαθοπούλου Ειρήνη
Δερμιτζάκης Κωνσταντίνος
Διακάκη Μαρία
Ζαχαριάς Κωνσταντίνος
Ζερδελής Γιάννης
Καραγιαννίδης Χρήστος
Κουρουμπλής Παναγιώτης
Κυριακάκης Βασίλης
Μεϊκόπουλος Αλέξανδρος
Μητρόπουλος Αλέξης
Μιχαλάκης Νίκος
Μπάρκας Κώστας
Μπόλαρη Μαρία
Ξανθός Ανδρέας
Σταθάς Γιάννης
Στρατούλης Δημήτρης
Χαραλαμπίδου Δέσποινα
Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ