ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube flickr

18/12/2014

Σχετικά με την εξέλιξη, τα εργασιακά και συνταξιοδοτικά δικαιώματα των γιατρών του ΠΕΔΥ

Αθήνα, 18 Δεκεμβρίου 2014

Ερώτηση

Προς τους κ.κ. Υπουργούς:
  • Υγείας
  • Διοικητικής Μεταρρύθμισης
  • Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης

Θέμα : Σχετικά με  την εξέλιξη, τα εργασιακά και συνταξιοδοτικά δικαιώματα των γιατρών του ΠΕΔΥ

    Η πρωτοβάθμια περίθαλψη στην Ελλάδα ήταν εδώ και δεκαετίες η «αχίλλειος πτέρνα»  της Δημόσιας Περίθαλψης. Για τις πολιτικές ηγεσίες του Υπουργείου Υγείας, η πρωτοβάθμια περίθαλψη ουδέποτε αποτέλεσε προτεραιότητα για την εφαρμοζόμενη πολιτική υγείας,  όπως επιτάσσουν οι κατευθυντήριες οδηγίες της διεθνούς επιστημονικής κοινότητας, οι συστάσεις του Π.Ο.Υ. και η θεμελιακή Διακήρυξη της Άλμα Άτα. Ουδέποτε αναγνώρισαν τον θεμελιώδη ρόλο της στο δημόσιο σύστημα υγείας. Ο Νόμος 4238/2014  με τον οποίο συστάθηκε το ΠΕΔΥ, αντί να προωθήσει μια καλά προετοιμασμένη στροφή (με διασφαλισμένες τις χρηματοδοτικές και λειτουργικές προϋποθέσεις) στην  Πρωτοβάθμια  Φροντίδα  Υγείας και στην αναβάθμιση των δημόσιων δομών  ,  αποτέλεσε ένα εργαλείο πλήρους αποδιοργάνωσης της ΠΦΥ, μετακύλισης του κόστους στους ασφαλισμένους και δημιουργίας ευνοϊκού εδάφους για την επέκταση του επιχειρηματικού τομέα υγείας.
    Τα πρώτα θύματα αυτής της απορρύθμισης είναι οι πολίτες που πλέον αποστερούνται και των βασικότερων υγειονομικών παροχών (δωρεάν συνταγογραφία, ιατρική παρακολούθηση, εργαστηριακές εξετάσεις, εμβολιασμοί, κλπ) λόγω της διαλυτικής κατάστασης στην οποία έχουν βρεθεί οι δημόσιες δομές ΠΦΥ. Η κυβέρνηση των μνημονίων δεν ενδιαφέρεται για την αναδιάρθρωση της ΠΦΥ ώστε να καλύπτει τις πραγματικές υγειονομικές ανάγκες και ο αντίκτυπος αυτής της πολιτικής είναι ολέθριος για την καθημερινότητα των πολιτών.
    Η απορρύθμιση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας όμως θυματοποιεί εξίσου και τους εργαζόμενους σε αυτήν. H απορρύθμιση του εργασιακού καθεστώτος των γιατρών του ΠΕΔΥ πλήττει τους ίδιους και τις οικογένειές τους, αλλά και υπονομεύει την εύρυθμη λειτουργία των Μονάδων και την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών. Οι γιατροί του ΕΟΠΥΥ εξαναγκάστηκαν να επιλέξουν το κλείσιμο των ιατρείων τους με αντάλλαγμα την είσοδό τους σε ένα αβέβαιο σύστημα παροχής υπηρεσιών, χωρίς μεταβατικές περιόδους, χωρίς σταθερή εργασία και χωρίς εγγυήσεις για τα ασφαλιστικά και τα συνταξιοδοτικά τους δικαιώματα. Δεν υπάγονται οργανικά στις δομές Πρωτοβάθμιας Υγείας αλλά στις Υγειονομικές Περιφέρειες με αποτέλεσμα να μη διασφαλίζονται οι οργανικές τους θέσεις. Τέλος, πρέπει να σημειωθεί ότι οι γιατροί που επέλεξαν να εγκαταλείψουν τα ιδιωτικά τους ιατρεία για να ενταχθούν στο ΠΕΔΥ, ακόμα βιώνουν την αβεβαιότητα για το αν τελικά δικαιούνται θέση εργασίας στο ΕΣΥ , καθώς ακόμα και σήμερα, σχεδόν ένα χρόνο από την ψήφιση του σχετικού νόμου, και κατά παράβαση όλων των προθεσμιών που αυτός έθετε, δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία εξέλιξης και μονιμοποίησης τους. Αποτέλεσμα της συγκεκριμένης πολιτικής επιλογής ήταν η “αποψίλωση” των δομών του ΠΕΔΥ, καθώς 3000 περίπου γιατροί εξαναγκάστηκαν σε βίαιη απομάκρυνση από την εργασία τους και σε διακοπή της παροχής εξειδικευμένης ιατρικής φροντίδας σε εκατομμύρια εκατοντάδες χιλιάδες ασφαλισμένους.  
    Τέλος, γινόμαστε καθημερινά αποδέκτες ειδήσεων και καταγγελιών ότι οι γιατροί που επέλεξαν τη δικαστική οδό προκειμένου να δικαιωθούν, συχνά δεν λαμβάνουν τους οφειλόμενους μισθούς, καθώς οι διοικήσεις των Υγειονομικών Περιφερειών κωλυσιεργούν επικαλούμενες  γραφειοκρατικά προβλήματα .
    Επειδή σε μια περίοδο «υγειονομικής φτώχειας» αποτελεί αδήριτη ανάγκη η στήριξη και ενίσχυση των δημόσιων δομών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας με το αναγκαίο για την εύρυθμη λειτουργία τους προσωπικό.
    Επειδή πρέπει να διασφαλιστούν τα εργασιακά, ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά δικαιώματα των γιατρών που επέλεξαν να παραμείνουν με το καθεστώς  της Πλήρους και Αποκλειστικής Απασχόλησης στο ΠΕΔΥ.
    Επειδή κάθε ρύθμιση πρέπει να υπηρετεί την συνταγματικά κατοχυρωμένη  αρχή της ισότητας.
    Επειδή δεν υπερασπιζόμαστε τις στρεβλώσεις και παθογένειες του ΕΣΥ της προηγούμενης περιόδου, ούτε τον  κατακερματισμό της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, αλλά το όραμα ενός ενιαίου, καθολικού και δημόσιου Συστήματος Υγείας με βασικό πυλώνα την ΠΦΥ, το οποίο θα εγγυάται την ισότιμη  πρόσβαση όλων των πολιτών σε αξιόπιστες  και δωρεάν υπηρεσίες υγείας.
    

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

1.    Πότε θα ολοκληρωθούν οι κρίσεις και η αξιολόγηση των γιατρών και οδοντιάτρων που επέλεξαν να εργαστούν στο ΠΕΔΥ;
2.    Ποια θα είναι η αντιστοιχία ως προς την εξέλιξή τους με τους αντίστοιχους κλάδους του ΕΣΥ  και με ποιες προϋποθέσεις όσον αφορά την προϋπηρεσία ;
3.    Με βάση τον Ν. 4238/2014 άρθ. 17, 18, 22, 25  και  τον Ν. 4305/2014 αρθ.50 υποπαρ.Β1, περίπου 2.500 Ιατροί συμβασιούχοι Ι.Δ.Α.Χ. μεταφέρονται με την ίδια εργασιακή σχέση από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. σε οργανικές θέσεις πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης  του Π.Ε.Δ.Υ. που λειτουργεί στις Διοικήσεις Υγειονομικών Περιφερειών (Δ.Υ.Πε.) της Χώρας. Κατόπιν, αξιολογούνται και κατατάσσονται  σε οργανικές θέσεις Κλάδου Ειδικευμένων Ιατρών ΕΣΥ που θα ενταχθούν στο Π.Ε.Δ.Υ. Δεδομένου ότι δεν προβλέπεται η διατήρηση της προηγούμενης σχέσης εργασίας (ΙΔΑΧ) μετά την κατάταξή τους σε οργανικές θέσεις κλάδου ειδικευμένων ιατρών ΕΣΥ. Θα είναι οι γιατροί - οδοντίατροι του Ε.Σ.Υ μόνιμοι δημόσιοι λειτουργοί,  κατά την έννοια του Ν. 1397/1983, αρ. 24;
4.    Σύμφωνα και με τα παραπάνω, ως μόνιμοι γιατροί του Ε.Σ.Υ και ως έχοντες προηγούμενη πολυετή υπηρεσία σε Ν.Π.Δ.Δ. (Ι.Κ.Α. -  Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) θα προβλέπεται η υπαγωγή τους στο ασφαλιστικό καθεστώς των μονίμων ιατρών ΕΣΥ, δηλαδή στην ασφάλιση του Δημοσίου παράλληλα με την κλαδική τους ασφάλιση στο Τ.Σ.Α.Υ;  (ΑΔΑ 4 ΑΡΠΗ-54 Εγκύκλιος 13725/0092/26-1-2011 του Υπ. Οικονομικών - Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους για την εφαρμογή του ν. 3865/2010 όπως συμπληρώθηκε με τον Ν. 3996/2011 άρθ. 61 παρ. 2,  και  Κώδικας Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων (Π.Δ. 169/2007 άρθ. 1 παρ. 9).
5.    Μετά την έκδοση και κοινοποίηση σ' αυτούς της σχετικής νόμιμης πράξεως για την κατάταξή τους σε οργανική θέση κλάδου ειδικευμένων ιατρών ΕΣΥ, για την οποία θα προβλέπεται διαφορετικό ασφαλιστικό καθεστώς από αυτό στο οποίο υπάγονταν μέχρι την κατάταξή τους (ως ιατροί συμβασιούχοι Ι.Δ.Α.Χ. ασφαλίζονταν μόνο στο Τ.Σ.Α.Υ.), θα διατηρήσουν το δικαίωμα επιλογής του ασφαλιστικού τους καθεστώτος εντός τρίμηνης προθεσμίας σύμφωνα με τον Ν.3513/2006 αρθ. 4 παρ.17 και Ν.4002/2011 αρθ. 2 παρ. 11;
 


Οι ερωτώντες βουλευτές

Ανδρέας Ξανθός

Αλέξης Μητρόπουλος

Βασίλης Κυριακάκης

Ειρήνη Αγαθοπούλου

Νίκος Μιχαλάκης

Κωστής Δερμιτζάκης

Γιάννης Ζερδελής

Κώστας Ζαχαριάς

Ιωάννης Μιχελογιαννάκης

Μαρία Διακάκη

Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος
   

 

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ