ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube flickr

18/12/2014

Διαχείριση απορριμμάτων στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος από το ΕΠΠΕΡΑΑ «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2007-2013. 

ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς τουςκ.κ. Υπουργούς:
•    Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας
•    Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
•    Εσωτερικών

         
Θέμα: Επανένταξη πρόσκλησης στη Νέα Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 για τη διαχείριση απορριμμάτων στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος από το ΕΠΠΕΡΑΑ «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2007-2013.

Στις27/6/2013 κωδικός 4.10 α υπήρξε πρόσκληση στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος από το ΕΠΠΕΡΑΑ «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2007-2013 προς τους Δήμους όλης της χώρας για την διενέργεια Πράξεων και την σύνταξη προγραμματικών συμβάσεων όσο αφορά τη διαχείριση αστικών αποβλήτων.

Ο Δήμος Πύργου σύμφωνα με το με αρ. πρωτ. 13/15-1-2014 Πρακτικό αποφάσισε ομόφωνα την έγκριση υποβολής αιτήματος χρηματοδότησηςγια την ένταξη του έργου: «Διαχείριση αστικών αποβλήτων Δ. Πύργου δεματοποίηση - κομποστοποίηση» συνολικού προϋπολογισμού 3.927.400,00€, στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «ΕΠΠΕΡΑΑ» άξονα προτεραιότητας 4 «Προστασία εδαφικών συστημάτων και διαχείριση στερεών αποβλήτων», με θεματική προτεραιότητα 44 «Διαχείριση οικιακών και βιομηχανικών αποβλήτων», πρόσκληση 4.9.Η απόφαση για πρόταση είχε ληφθεί στις 2-8-2013 με αύξοντα αριθμό δημοτικού συμβουλίου 232/2013.

Επίσης ενέκρινε τη σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του δήμου Πύργου του Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Ν. Ηλείας και του ΕΠΠΕΡΑΑ και αποδέχτηκε τους όρους της (εκτός της παρ. 3 του άρθρου 13 που απαλείφεται), όπως αναγράφονται στο σχέδιο αυτής, που συνοδεύει την παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της, για την υλοποίηση των έργων: 1.«Προμήθεια μηχανημάτων κομποστοποίησης – δεματοποίησης Α.Σ.Α Δ.  Πύργου» 2. «Διαμόρφωση χώρων εγκατάστασης και λειτουργίας κοσμποστοποίησης – δεματοποίησης Α.Σ.Α Δ. Πύργου» και 3.«Οριστικές μελέτες Α.Σ.Α Δ. Πύργου» που αποτελούν υποέργα της πράξης: «Διαχείριση αστικών αποβλήτων Δήμου Πύργου – Δεματοποίηση Κομποστοποίηση», ώστε ο τελικός δικαιούχος (δήμος Πύργου) ως φορέας υλοποίησης έργων ΕΣΠΑ, λόγω διαχειριστικής επάρκειας, να μπορέσει να κατασκευάσει το έργο και ν’ αναλάβει την παρακολούθησή του έναντι της ΕΥΔ/ ΕΠΠΕΡΑΑ.

Την ίδια χρονική περίοδο με την κατάθεση της πρότασης εκ μέρους του ΕΠΠΕΡΑΑ «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2007-2013, η Διαχειριστική Αρχή φέρεται να είχε λάβει εντολή από το Υπουργείο Ανάπτυξης να επικαιροποιήσει συνολικά το πρόγραμμα ΕΠΠΕΡΑΑ, ήτοι να μειωθούν οι υπερδεσμεύσεις (overbooking) στο 110% από το 170-180% που είχε φτάσει, όπως ορίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση.

Στην τελευταία και τελική επικαιροποίηση που έγινε στις 20/10/2014, το νέο ΕΠΠΕΡΑΑ δεν συμπεριλαμβάνει την σχετική πρόσκληση. Στην πραγματικότητα για το ΕΣΠΑ 2007-2013 δεν φαίνεται πλέον η πρόσκληση του ΕΠΠΕΡΑΑ. Οι επικαιροποιήσεις στις περισσότερες των περιπτώσεων έγιναν με εντολή του Υπουργείου Ανάπτυξης λόγω των υπερδεσμεύσεων του προϋπολογισμού του ΕΣΠΑ 2013-2014 σε επίπεδα πολύ υψηλότερα από το 110% που ορίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση.

Από τα παραπάνω, αλλά και από τις πρόσφατες εξελίξεις στο Δημοτικό Κολυμβητήριο Πύργου με την απένταξη έργου που αφορούσε εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης, αποδεικνύεται ότι τα προγράμματα του ΕΣΠΑ υπερφορτώθηκαν στο 170-180%, δηλαδή πολύ πάνω από τον προϋπολογισμό όχι μόνο λόγω των τεράστιων αντικειμενικών κοινωνικών αναγκών αλλά και από το ότι δεν υπήρχε καμία αξιολόγηση, κανένας σχεδιασμός και γιατί πλέον το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων κατ’ ελάχιστο συμβάλλει στην κάλυψη των σχετικών αναγκών.

Σημειώνεται ότι η πόλη του Πύργου βιώνει απαράδεκτες καταστάσεις όσο αφορά τη συλλογή και τη διαχείριση των απορριμμάτων, καθώς τα απορρίμματα δεν μαζεύονται και δεν μεταφέρονται σε χώρους περιβαλλοντικά ενδεδειγμένους. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η πρόσφατη εξέλιξη με την εναπόθεση απορριμμάτων πλησίον του Νοσοκομείου Πύργου.

Επειδή διαχρονικά οι νεοφιλελεύθερες κυβερνήσεις επέτρεψαν να εξελιχθεί το καθεστώς των υπερδεσμεύσεων ποσών από τους προϋπολογισμούς του ΕΣΠΑ και επέτρεπαν έτσι σε δημοτικές αρχές φίλα προσκείμενες σε αυτές να κάνουν πλήθος εικονικών ανακοινώσεων για την ένταξη και υλοποίηση έργων δημοσίου συμφέροντος.

Επειδή τώρα που το πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2007-2013 φτάνει και διαχειριστικά στο τέλος του κόβεται αιφνίδια πλήθος έργων  και αφήνονταιοι τοπικές κοινωνίες χωρίς υποδομές.

Επειδή οι σχεδιασμοί για την προώθηση φαραωνικών έργων τύπου ΣΔΙΤ με εργοστάσια απορριμμάτων, τινάζουν στον αέρα την προσπάθεια  για ανακύκλωση και κομποστοποίηση.

Επειδή η υγεία των κατοίκων στην πόλη του Πύργου επιβαρύνεται επικίνδυνα από την υφιστάμενη κατάσταση.

Ερωτώνται οικ.κ.Υπουργοί:

•    Γιατί δεν περιλαμβάνεται μετά και την τελευταία επικαιροποίηση η αρχική πρόσκληση του ΕΠΠΕΡΑΑ στο ΕΣΠΑ 2007-2013;
•    Προτίθεστε να περιλάβετε την σχετική πρόσκληση στη Προγραμματική περίοδο (ΣΕΣ) 2014-2020 και να εντάξετε τις δράσεις αυτές στα εμπροσθοβαρή έργα;


Οι ερωτώντες βουλευτές
Γεωργοπούλου-Σαλτάρη Έφη
Αλεξόπουλος Απόστολος
Καφαντάρη Χαρά


 

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ