ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube flickr

22/12/2014

Παραχώρηση συχνοτήτων στην «Digea ψηφιακός Πάροχος ΑΕ» 

Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων

Προς τον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων

ΘΕΜΑ: Παραχώρηση συχνοτήτων στην «Digea ψηφιακός Πάροχος ΑΕ»

 

Η φωτογραφική προκήρυξη διαγωνισμού επιλογής παρόχου δικτύου ψηφιακού σήματος με αντικείμενο τη διάθεση για 15 έτη των συχνοτήτων ψηφιακής τηλεόρασης εθνικής και περιφερειακής εμβέλειας, απέτρεψε άλλες εταιρείες να λάβουν μέρος στον διαγωνισμό. Οι προκλητικές διατάξεις τόσο της προκήρυξης, όσο και της σύμβασης με την Digea, καθώς και η υπερκοστολόγηση του τιμήματος που ζητεί η Digea ιδιαιτέρως από τους περιφερειακούς σταθμούς της χώρας, θέτουν ζήτημα απόλυτης διαφάνειας των διαδικασιών ελέγχου της Digea από πλευράς ΕΕΤΤ για τη διασφάλιση του δημοσίου συμφέροντος.

 

Η γνωστοποίηση του περιεχομένου των κατωτέρω εγγράφων επιβάλλεται για λόγους διαφάνειας.

Κατόπιν των παραπάνω παρακαλείται ο κύριος Υπουργός να καταθέσει στο Σώμα τα έγγραφα με τα παρακάτω στοιχεία:

 • Τις Αναλύσεις Κόστους Ανάπτυξης και Λειτουργίας Δικτύου Εθνικής & Περιφερειακής Κάλυψης για την αντιπαραβολή των τεχνικοοικονομικών δεδομένων & προβλέψεων που ενσωματώνουν, των κοινών στοιχείων κόστους και των οικονομιών κλίμακας που επιτυγχάνονται.

 

 • Τα έγγραφα που μνημονεύονται στο προοίμιο της απόφασης ΕΕΤΤ 716/007/30.04.2014 (Φ.Ε.Κ. Β’ 1587/17.06.2014) και ειδικότερα:

 

 • Της υπ’ αρ. πρωτ. ΕΕΤΤ 6143/13−2−14 επιστολής της ΕΕΤΤ προς την «DIGEA ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ Α.Ε».

 

 • Της υπ’ αρ. πρωτ. ΕΕΤΤ 9930/7−3−14 επιστολής της «DIGEA ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ Α.Ε» προς την ΕΕΤΤ.

 

 • Της υπ’ αρ. πρωτ. ΕΕΤΤ 5172/Φ.960/10−3−14 επιστολής της ΕΕΤΤ προς την «DIGEA ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ Α.Ε».

 

 • Της υπ’ αρ. πρωτ. ΕΕΤΤ 11375/17−3−14 επιστολής της «DIGEA ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ Α.Ε» προς την ΕΕΤΤ.

 

 • Της υπ’ αρ. πρωτ. ΕΕΤΤ 14126/3−4−14 επιστολής της «DIGEA ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ Α.Ε», στο πλαίσιο της Εθνικής Δημόσιας Διαβούλευσης για το τεχνοοικονομικό μοντέλο προσδιορισμού των Ανώτατων Ορίων Τιμών (ΑΟΤ) για την υπηρεσία μεταφοράς και διανομής περιεχομένου εθνικής και περιφερειακής εμβέλειας.

 

 • Της υπ’ αρ. πρωτ. ΕΕΤΤ 15132/9−4−2014 επιστολής της «DIGEA ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ Α.Ε» προς την ΕΕΤΤ.

 

 • Της υπ’ αριθ. πρωτ. ΕΕΤΤ 29101/Φ.600/10−4−2014 Εισήγησης της αρμόδιας υπηρεσίας της ΕΕΤΤ, βάσει της οποίας εκδόθηκε η απόφαση Ε.Ε.Τ.Τ. 716/007/30.04.2014 «Οριστικοποίηση τεχνοικοοικονομικού μοντέλου προσδιορισμού Ανώτατων Τιμών Χρέωσης (Α.Ο.Τ.) του Παρόχου», (Φ.Ε.Κ. Β’, 1587/17.06.2014).

3) Την απόφαση συγκρότησης της μικτής Επιτροπής από στελέχη του Υπουργείου Οικονομικών, του Υπουργείου "Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων" και της ΕΕΤΤ, η οποία, σύμφωνα με όσα ανέφεραν ο πρώην και  ο νυν Πρόεδρος της ΕΕΤΤ, κ. Κανέλλος και κ. Λουρόπουλος αντιστοίχως σε πρόσφατες σχετικές συνεδριάσεις της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, αποφάσισε το ύψος του τελικού τιμήματος (τιμή εκκίνησης) της δημοπρασίας για την ανάδειξη παρόχου δικτύου. Ποιοι συμμετείχαν και με ποιες ιδιότητες και επιπροσθέτως;

 

 • Τα πρακτικά των συνεδριάσεων της ως άνω επιτροπής

 

 • Το τελικό πόρισμα της ως άνω επιτροπής, που καθόρισε την τιμή εκκίνησης στα 18,3 εκατομμύρια ευρώ για την 15ετή εκμετάλλευση του συνόλου των συχνοτήτων ψηφιακής τηλεόρασης, με τις σχετικές υπογραφές εκείνων που συμφώνησαν και τις ενδεχόμενες διαφωνίες ή επιφυλάξεις που διατυπώθηκαν από μέλη της.

 

Οι Αιτούντες Βουλευτές

Αμανατίδης Γιάννης

Ουζουνίδου Ευγενία

 Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ