ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube flickr

22/12/2014

Να αντιμετωπιστούν άμεσα οι αστοχίες του Φράγματος ΠαναγιώτικουΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τους Υπουργούς:

- Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων

- Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

-Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

-Εσωτερικών

 

Θέμα: Να αντιμετωπιστούν άμεσα οι αστοχίες του Φράγματος Παναγιώτικου

Σε συνέχεια της με αρ. 2422/2012.10.02 Ερώτησής μου και της με αρ. 4439/2013.05.24 Αναφοράς μου για το πρόβλημα διαρροής του Φράγματος Παναγιώτικου, και μετά τις σχετικές απαντήσεις του Υπουργείου σας, όπως και σε ανάλογες συναδέλφων της Περιφέρειάς μου, όπου αναλύεται όλο το ιστορικό των μελετών που ανατέθηκαν, και αφού έχουν προηγηθεί διαβουλεύσεις για το θέμα με πρωτοβουλία τόσο του Δήμου Νοτίου Πηλίου (20.8.2014) όσο και τοπικών φορέων, δημοτικών και περιφερειακών παρατάξεων, επανέρχομαι με αφορμή την έκδοση αποκαλυπτικού πορίσματος από το ΓΕΩΤΕΕ Κεντρικής Ελλάδας.

Στο Φράγμα Παναγιώτικο εξακολουθούν να υφίστανται σημαντικές διαρροές που σημαίνει ότι κατά μεν τους χειμερινούς μήνες σε ενδεχόμενα έντονα καιρικά φαινόμενα (βροχοπτώσεις - αύξηση πιέσεων νερού) να εγκυμονεί κίνδυνο θραύσης, κατά δε τους καλοκαιρινούς μήνες η στάθμη του νερού στον ταμιευτήρα να είναι σε πολύ χαμηλά επίπεδα (γύρω στα 5 μέτρα), όπως διαπίστωσα και προσωπικά κατά την επίσκεψή μου στις 20.8.2014, με κίνδυνο οι οικισμοί του Ν. Πηλίου να μείνουν χωρίς υδροδότηση.

Στο πρόσφατο πόρισμα του ΓΕΩΤΕΕ Κεντρικής Ελλάδας, όπου μελετήθηκαν τα αίτια των αστοχιών που παρουσιάστηκαν στον Φράγμα Παναγιώτικο, τεκμηριώνεται η άποψη της ουσιαστικής του αχρήστευσης και δημιουργούνται ερωτηματικά για την αναγκαιότητα ανάθεσης το 1997 από το Υπουργείο Γεωργίας νέας μελέτης σε Τεχνικό Γραφείο και αλλαγής του αρχικού σχεδιασμού του, με 50απλάσιο κόστος από αυτό της αρχικής μελέτης που είχε ανατεθεί από την ΤΥΔΚ Μαγνησίας στην Επιτροπή Ερευνών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης το 1986-88.

Επίσης, στοιχειοθετείται ο κίνδυνος θραύσης του Φράγματος λόγω της εντελώς λανθασμένης αλλαγής του σχεδιασμού του, από «Χωμάτινο με ζωνώδη δομή και αργιλικό πυρήνα», (όπως προέβλεπε η αρχική μελέτη του ΑΠΘ και όπως επισήμανε με επιστολή του στις 5.11.2014 προς το Υπουργείο σας ο κ. Γ. Σούλιος, ομότιμος καθηγητής του ΑΠΘ από την ομάδα μελετητών της αρχικής μελέτης), σε «Λιθόριπτο με ανάντη πλάκα από σκυρόδεμα» 200 μέτρα πέρα από την αρχική θέση που είχε προταθεί από το ΑΠΘ, παραβλέποντας τα καθιερωμένα και τα διεθνώς ισχύοντα για τα μεγάλα φράγματα ύψους μεγαλύτερου των 15 μέτρων (όπως είναι και το Φράγμα Παναγιώτικο με ύψος 41 μέτρα) και μην αξιολογώντας το γεγονός ότι σε σεισμογενείς περιοχές (όπως είναι η περιοχή του Φράγματος Παναγιώτικου) αποφεύγονται τελείως οι άκαμπτες κατασκευές και προτιμώνται οι εύκαμπτες χωμάτινες.

Επιπλέον, σημειώνεται ότι η άκαμπτη αυτή κατασκευή θεμελιώθηκε σε μια έντονα διαρρηγμένη και αποσαθρωμένη βραχόμαζα, την οποία μάλιστα είχαν διαγνώσει οι γεωτεχνικές γεωτρήσεις που έγιναν κατά μήκος του άξονα του Φράγματος και του Υπερχειλιστή, αλλά αγνοήθηκαν. Αναφέρεται δε ότι στην αρχική μελέτη του γεωλόγου το 1997 είχε εντοπισθεί η παρουσία δύο έντονα διαρρηγμένων ζωνών στα δύο αντερείσματα του Φράγματος, οι οποίες έτεμναν τον πόδα θεμελίωσής του και τη θέση του Υπερχειλιστή, πρόβλημα το οποίο θα έπρεπε να αντιμετωπιστεί προκειμένου να είναι ασφαλής η θεμελίωση της κατασκευής. Οι ζώνες αυτές βέβαια είχαν χαρτογραφηθεί το 1997 σε κλίμακα 1:2000, όπως και η διεύθυνση της κίνησής τους. Ωστόσο, στον επόμενο γεωλογικό χάρτη με κλίμακα 1:500 οι δύο αυτές εξαιρετικά επικίνδυνες ζώνες δεν φαίνονται.

Συνεχίζοντας το ΓΕΩΤΕΕ επισημαίνει ότι η ακαταλληλότητα του εδάφους αποδείχθηκε στην πράξη, αμέσως με την έναρξη των εκσκαφών για τη θεμελίωση του Υπερχειλιστή, όπου σημειώθηκαν σημαντικές κατολισθήσεις μαζών και καταπτώσεις βράχων, στην ευρύτερη περιοχή του δεξιού, βόρειου, αντερείσματος στη θέση του Υπερχειλιστή. Τόσο στη θέση αυτή του δεξιού (βόρειου) αντερείσματος, όσο και σε αυτήν του αριστερού (νότιου) αντερείσματος έχει εντοπιστεί μια ήδη αποκομμένη έρπουσα μάζα μερικών εκατοντάδων χιλιάδων κυβικών μέτρων, η οποία με διεύθυνση κίνησης ΒΔ ωθεί διατμητικά το αριστερό (νότιο) τέμαχος του σώματος του Φράγματος προσπαθώντας να το διαρρήξει και στη συνέχεια να το αποσπάσει από το υπόλοιπο σώμα του.

Στην εφελκυστική κίνηση της τεράστιας αυτής μάζας οφείλεται σύμφωνα με το ΓΕΩΤΕΕ και η θραύση των πεζοδρομίων της στέψης και η διατμητική τους μετατόπιση κατά μερικά εκατοστά του μέτρου.

Οι τεράστιες διαρροές νερού σήμερα που ανέρχονται στο ύψος των 1,3x106 m3 κι έχουν ελαχιστοποιήσει έως εξαφανίσει την ωφέλιμη χωρητικότητα του Ταμιευτήρα και την ωφέλεια του Φράγματος, οφείλονται σύμφωνα με το ΓΕΩΤΕΕ στην πλημμελή στεγανοποίηση της διαπερατής βραχόμαζας στις θέσεις έδρασης του Φράγματος και των αντερεισμάτων του, καθώς και στη θέση θεμελίωσης του Υπερχειλιστή στο βόρειο δεξιό αντέρεισμα, και ότι η αστοχία αυτής της κατασκευής είναι γεγονός μη αντιστρέψιμο με κάποιο έργο παρέμβασης και βελτιστοποίησης, αφού η βραχόμαζα βρίσκεται ήδη σε κατάσταση κορεσμού.

Επειδή, τα συμπεράσματα του ΓΕΩΤΕΕ Κεντρικής Ελλάδας προκαλούν εύλογα ερωτήματα και έντονη ανησυχία για την κάλυψη της υδροδότησης των οικισμών του Δήμου Νοτίου Πηλίου, ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες, αλλά και για την ασφάλεια των γύρω από το Φράγμα κατοικημένων περιοχών, καθώς κρίνεται ως τεχνικά ανέφικτη η στεγανοποίηση και άρα η αντιμετώπιση των διαρροών.

 

Ερωτώνται οι κ. κ. Υπουργοί

Σε τι ενέργειες θα προβούν προκειμένου να αντιμετωπιστούν άμεσα οι αστοχίες του Φράγματος Παναγιώτικου, ώστε να διασφαλιστεί η υδροδότηση των οικισμών του Δήμου Νοτίου Πηλίου που κινδυνεύει σοβαρά και να αποφευχθούν τυχόν δυσάρεστες συνέπειες από ενδεχόμενη θραύση του Φράγματος;

 

Οι ερωτώντες βουλευτές

 

Αλέξανδρος Μιχ. Μεϊκόπουλος

Απόστολος Αλεξόπουλος

Ευγενία Ουζουνίδου

 Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ