ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube flickr

23/12/2014

Διώξεις δημάρχων για τη μη παροχή στοιχείων για την αξιολόγηση υπαλλήλων των ΟΤΑ και των επανέλεγχο συμβάσεωνΕρώτηση

 

Προς τους κ.κ. Υπουργούς

Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

 

Θέμα: Διώξεις δημάρχων για τη μη παροχή στοιχείων για την αξιολόγηση υπαλλήλων των ΟΤΑ και των επανέλεγχο συμβάσεων

 

Με την εισαγγελική παραγγελία υπ' αριθ. 10751/1.12.2014, οι δήμαρχοι Χαλανδρίου και Ζωγράφου καλούνται να απολογηθούν στο πλαίσιο προανάκρισης, αντιμετωπίζοντας κατηγορίες για παράβαση καθήκοντος κατ' εξακολούθηση και απείθεια κατ' εξακολούθηση. Οι κατηγορίες σχετίζονται με την άρνησή τους (στην περίπτωση του Δημάρχου Χαλανδρίου έπειτα από ομόφωνη απόφαση του δημοτικού συμβουλίου), να αποστείλουν στο υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στοιχεία και φακέλους εργαζομένων προς «επανέλεγχο» των εδώ και χρόνια νόμιμων συμβάσεών τους. Διώξεις αντιμετωπίζουν επίσης, για τους ίδιους λόγους, οι δήμαρχοι Πατραίων, Λαρισαίων και Κερατσινίου-Ρέντη,

 

Όπως επιβεβαιώνει η ΠΟΕ-ΟΤΑ, ήδη πριν από τη διαδικασία του επανελέγχου των συμβάσεων που προβλέπει ο ν. 4250/2014, οι ελλείψεις προσωπικού είναι τραγικές, λόγω της πλήρους αναστολής των προσλήψεων στους Ο.Τ.Α. Α’ Βαθμού μέχρι το 2016, καθώς και των συνταξιοδοτήσεων που αυξάνονται, ενόψει των νέων επώδυνων αλλαγών στο ασφαλιστικό και τις εργασιακές σχέσεις. Με τη διαδικασία αξιολόγησης που θεσπίζει ο ν. 4250/2014, ουσιαστικά δημιουργείται μια μόνιμη δεξαμενή υπό απόλυση εργαζομένων, γεγονός που καθιστά τη λειτουργία των δήμων πρακτικά αδύνατη. Ήδη, υπηρεσίες όπως η Καθαριότητα, το Πράσινο, οι Δημοτικοί Βρεφονηπιακοί Σταθμοί και οι Κοινωνικές Δομές βρίσκονται στα όρια της διάλυσης ελλείψει προσωπικού και κονδυλίων.

 

Η επιβολή της εν λόγω διαδικασίας επανελέγχου των συμβάσεων, και κατ' επέκταση η δίωξη των δημάρχων που δεν την εφαρμόζουν, αντίκεινται στο άρθρο 102 του Συντάγματος, που προβλέπει την διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια των ΟΤΑ, και πιο συγκεκριμένα, ότι το Κράτος ασκεί στους ΟΤΑ εποπτεία που αφορά αποκλειστικά τον έλεγχο νομιμότητας – δεν επιτρέπεται δηλαδή να εμποδίζει την πρωτοβουλία και την ελεύθερη δράση τους. Βάσει νομολογίας, εξάλλου, τα όργανα διοίκησης υποχρεούνται να μην εφαρμόζουν αντισυνταγματικούς νόμους, ιδίως όταν πρόκειται για ανώτατα όργανα εκτός διοικητικής ιεραρχίας, όπως τα μονομελή όργανα διοίκησης των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, που επιπλέον, έχουν άμεση πρόσβαση σε νομική συμβουλή υψηλού επιπέδου (βλ. σχετικά ΣτΕ 1805/2008).

 

Σε ό,τι αφορά ειδικά την αντισυνταγματικότητα του νόμου:

* Η διάταξη του άρθρου 42 του νόμου 4250/2014 που δίνει στους επιθεωρητές αρμοδιότητα να επανελέγξουν τη διαδικασίας μετατροπής των συμβάσεων ορισμένου χρόνου του προσωπικού του δήμου Χαλανδρίου, ενώ έχουν ήδη ελεγχθεί από το ΑΣΕΠ, αντίκειται στο άρθρο 103 παρ. 7 του Συντάγματος, που προβλέπει ότι «Η πρόσληψη υπαλλήλων στο Δημόσιο και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, όπως αυτός καθορίζεται κάθε φορά, πλην των περιπτώσεων της παραγράφου 5, γίνεται είτε με διαγωνισμό είτε με επιλογή σύμφωνα με προκαθορισμένα και αντικειμενικά κριτήρια και υπάγεται στον έλεγχο ανεξάρτητης αρχής, όπως νόμος ορίζει».

* Οι αποφάσεις που αυθαίρετα επεκτείνουν τις διατάξεις του ν. 4250/2014 στους υπαλλήλους των ΟΤΑ προσκρούουν στις προβλεπόμενες από το Σύνταγμα διατάξεις περί ανυποστασίας, δεδομένου ότι ουδέποτε δημοσιεύθηκαν, παρά τη σχετική επιταγή του άρθρου 18 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και του άρθρου 5 παρ. 2 του ν. 3469/2006, που αποτελούν εξειδίκευση των συνταγματικών αρχών της λαϊκής κυριαρχίας και του κράτους δικαίου (ΣτΕ 1609/2012: “6. Επειδή, από το Σύνταγμα επιβάλλεται η πλήρης δημοσίευση όχι μόνο των τυπικών νόμων, αλλά και όλων των κανονιστικών διοικητικών πράξεων, ως συστατικό στοιχείο του κύρους τους”).

* H πρόβλεψη, στο νόμο, ποσοστώσεων στην αξιολόγηση των υπαλλήλων προσβάλλει τις συνταγματικές αρχές της ισότητας, της αμεροληψίας, της διαφάνειας και της αξιοκρατίας, που υποχρεώνουν το νομοθέτη να μην προβαίνει σε διακρίσεις βάσει κριτηρίων ασχέτων προς την ικανότητα του υποψηφίου όταν θεσπίζει προσόντα και προϋποθέσεις για την κατάληψη δημοσίων θέσεων ή την εξέλιξη σε αυτές (γνώσεις, επιδεξιότητες, εμπειρία, εργατικότητα, συνεργασιμότητα, άμεμπτο παρελθόν).

* Η προβλεπόμενη αναδρομική ισχύς των διατάξεων του ν. 4250/2014, ενώ τα κριτήρια της αξιολογούμενης περιόδου δεν ήταν γνωστά κατά την έναρξη αυτής (2013) στο προσωπικό, παραβιάζει τη συνταγματική αρχή της προστατευόμενης εμπιστοσύνης και στη γενική αρχή περί μη αναδρομικότητας των κανονιστικών πράξεων.

 

Επειδή γίνεται προφανές, με βάση τα παραπάνω, ότι μια πολιτική σκόπιμης αποδυνάμωσης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με τελικό στόχο την παράδοση των υπηρεσιών της σε ιδιώτες, επιβάλλεται με νομοθετικές παρεμβάσεις που επισπεύδουν την κατάρρευση και αντίκεινται στο Σύνταγμα

Επειδή αποτέλεσμα των παρεμβάσεων αυτών είναι να διώκονται λειτουργοί της Τοπικής Αυτοδιοίκησης που, σεβόμενοι το Σύνταγμα, αρνούνται να τις εφαρμόσουν.

 

 

Ερωτάται ο κ. Υπουργός

 

  1. Σε ποιες ενέργειες θα προβεί για να εγγυηθεί ότι μια διένεξη κράτους-Τοπικής Αυτοδιοίκησης δεν θα διευθετηθεί διά της δικαστικής οδού, διά της ποινικοποίησης, και με την εξαίρεση των ΟΤΑ από την υποχρέωση των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου να μην εφαρμόζουν αντισυνταγματικές αποφάσεις;
  2. Πώς προτίθεται το υπουργείο να εξασφαλίσει τη λειτουργία κρίσιμων υπηρεσιών των ΟΤΑ, δεδομένης της αποψίλωσής τους από προσωπικό και της δραματικής έλλειψης πόρων;

 

Οι ερωτώντες βουλευτές

 

Βασιλική Κατριβάνου

Απόστολος Αλεξόπουλος

Ευαγγελία Αμμανατίδου-Πασχαλίδου

Ελένη Αυλωνίτου

Τζένη Βαμβακά

Δημήτρης Γελαλής

Κώστας Δερμιτζάκης

Ηρώ Διώτη

Θοδωρής Δρίτσας

Γιάννης Ζερδελής

Μαρία Κανελλοπούλου

Χρήστος Καραγιαννίδης

Χαρά Καφαντάρη

Σταύρος Κοντονής

Αναστάσιος Κουράκης

Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος

Νίκος Μιχαλάκης

Γιάννης Μιχελογιαννάκης

Μαρία Μπόλαρη

Γιώργος Πάντζας

Θανάσης Πετράκος

Γιάννης Σταθάς

Δημήτρης Στρατούλης

Νίκος Συρμαλένιος

Ευκλείδης Τσακαλώτος

Δημήτρης Τσουκαλάς

Θεανώ Φωτίου

Βασίλης ΧατζηλάμπρουΧρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ