ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube flickr

05/01/2015

Απάντηση Επιτρόπου Ανταγωνισμού, M. Βεστάγκερ, στο Δημήτρη Παπαδημούλη, για το σκάνδαλο LuxLeaksΑπάντηση Επιτρόπου Ανταγωνισμού, M. Βεστάγκερ, στο Δημήτρη Παπαδημούλη, για το σκάνδαλο LuxLeaks:

 

  • Οι έρευνες που διεξάγουμε δεν θέτουν υπό αμφισβήτηση το φορολογικό σύστημα του Λουξεμβούργου.
  • Δεν προκύπτει κανένα θέμα «σύγκρουσης συμφερόντων» για τον κ. Γιούνκερ.

 

Τη διαβεβαίωση ότι δεν θα τεθεί υπό αμφισβήτηση το φορολογικό σύστημα του Λουξεμβούργου, αλλά και άλλων χωρών (tax ruling), που επιτρέπει σε πολυεθνικές επιχειρήσεις να φοροαποφεύγουν με νόμιμο τρόπο, εξέφρασε η Επίτροπος Ανταγωνισμού, Μαργκέτ Βεστάγκερ, απαντώντας σε ερώτηση του αντιπροέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Δημήτρη Παπαδημούλη.

 

Πιο συγκεκριμένα, ο Δ.Παπαδημούλης στην ερώτησή του έθετε το θέμα των αποκαλύψεων του φορολογικού σκανδάλου LuxLeaks από τη Διεθνή Σύμπραξη Ερευνητών Δημοσιογράφων (ICIJ), σύμφωνα με την οποία «343 πολυεθνικές εταιρίες συστηματικά φοροδιέφευγαν, εκμεταλλευόμενες το χαλαρό φορολογικό καθεστώς του Λουξεμβούργου», μεταξύ των οποίων και 9 εταιρίες που ανήκαν ή ακόμα ανήκουν σε ελληνικών συμφερόντων επιχειρήσεις.

 

Στη συνέχεια της ερώτησής του ο Έλληνας ευρωβουλευτής, ζητά από την Κομισιόν να τον πληροφορήσει για το στάδιο που βρίσκονται οι έρευνες για πιθανές κρατικές ενισχύσεις προς πολυεθνικές επιχειρήσεις από το Λουξεμβούργο, αλλά και να αξιολογήσει εάν υπάρχει θέμα «σύγκρουσης συμφερόντων» για τον Πρόεδρο της Κομισιόν και πρώην πρωθυπουργό του Λουξεμβούργου, ΖΚ Γιούνκερ.

 

Στην απάντησή της η αρμόδια Επίτροπος Ανταγωνισμού, αφού σημειώνει ότι η Κομισιόν «διερευνά επί του παρόντος, βάσει των κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις, δύο περιπτώσεις φορολογικών αποφάσεων στο Λουξεμβούργο: Fiat Finance and Trading (FFT) και Amazon», τονίζει ότι «οι έρευνες αυτές, εντούτοις, δεν θέτουν υπό αμφισβήτηση αυτό καθαυτό το σύστημα έκδοσης φορολογικών αποφάσεων. Οι φορολογικές αποφάσεις μπορούν να αποτελούν χρήσιμο εργαλείο, καθώς παρέχουν ασφάλεια δικαίου για τον φορολογούμενο εκ των προτέρων. Ωστόσο, οι φορολογικές αποφάσεις πρέπει να συνάδουν με το ενωσιακό δίκαιο και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται με αντιανταγωνιστικό τρόπο, χορηγώντας επιλεκτικό πλεονέκτημα σε συγκεκριμένες επιχειρήσεις».

 

Καταλήγοντας στην απάντησή της η κ. Βεστάγκερ ξεκαθαρίζει ότι για την Κομισιόν δεν προκύπτει θέμα «σύγκρουσης συμφερόντων» για τον κ. Γιούνκερ, αφού «ο Πρόεδρος της Επιτροπής δεν διαθέτει δικαίωμα αρνησικυρίας», ενώ απαντώντας στο ερώτημα εάν διαθέτει στοιχεία για το, κατ’ εκτίμηση, ύψος της φοροδιαφυγής ελληνικών εταιριών (πρώην και νυν) που βρίσκονται στη λίστα LuxLeaks, δήλωσε απλά ότι «η Επιτροπή δεν διαθέτει δυστυχώς επαρκείς πληροφορίες ώστε να είναι σε θέση να απαντήσει στην ερώτηση αυτή».

 

Ακολουθούν η πλήρης ερώτηση και απάντηση:

 

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης προς την Επιτροπή

Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL)

Θέμα:Αποκαλύψεις για συμφωνίες φοροαποφυγής πολυεθνικών εταιριών με το Λουξεμβούργο

 

Η Διεθνής Σύμπραξη Ερευνητών Δημοσιογράφων (ICIJ) αποκάλυψε ότι περίπου 343 πολυεθνικές εταιρίες συστηματικά φοροδιέφευγαν, εκμεταλλευόμενες το χαλαρό φορολογικό καθεστώς του Λουξεμβούργου.

Μεταξύ των πολυεθνικών εταιριών που αναφέρονται στην εν λόγω έρευνα της ICIJ βρίσκονται και 9 εταιρίες ελληνικών συμφερόντων, όπως η EFG Group, που κατείχε την τράπεζα Eurobank, η Weather Investments, που κατείχε την τηλεπικοινωνιακή εταιρεία Wind, η Coca-Cola 3Ε κ.α.

Με δεδομένο ότι οι συγκεκριμένες πρακτικές των πολυεθνικών εταιριών και των φορολογικών αρχών κρατών, όπως το Λουξεμβούργο, στερούν δεκάδες δισεκατομμύρια φορολογικών εσόδων από χώρες που πλήττονται από την οικονομική κρίση και τις πολιτικές λιτότητας, ερωτάται η Επιτροπή:

 

  • Σε ποιο σημείο βρίσκονται οι έρευνες, που έχει ήδη ξεκινήσει η Επιτροπή για το φορολογικό καθεστώς του Λουξεμβούργου; Θα ξεκινήσει νέες έρευνες για ενδεχόμενες παράνομες κρατικές ενισχύσεις μετά τις προαναφερθείσες αποκαλύψεις;
  • Με δεδομένο ότι οι περισσότερες φορολογικές συμφωνίες μεταξύ πολυεθνικών και Λουξεμβούργου υπογράφηκαν επί πρωθυπουργίας Γιούνκερ, θεωρεί η Επιτροπή ότι προκύπτει θέμα «σύγκρουσης συμφερόντων» για τον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής;
  • Μπορεί να εκτιμήσει το ύψος της φοροαποφυγής των ελληνικών εταιριών που έχουν συνάψει φορολογικές συμφωνίες με το Λουξεμβούργο και συγκεκριμένα για την EFG Group, θυγατρική της οποίας ήταν η συστημική τράπεζα Eurobank που έχει ανακεφαλαιοποιηθεί με δεκάδες δισεκατομμύρια;

 

Απάντηση της κ. Vestager εξ ονόματος της Επιτροπής (19.12.2014)

 

Η Επιτροπή διερευνά επί του παρόντος, βάσει των κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις, δύο περιπτώσεις φορολογικών αποφάσεων στο Λουξεμβούργο: Fiat Finance and Trading (FFT) και Amazon . Η Επιτροπή εξέφρασε αμφιβολίες ως προς το αν μπορεί να θεωρηθεί ότι οι αποφάσεις των φορολογικών αρχών του Λουξεμβούργου παρέχουν κρατική ενίσχυση στις εν λόγω δύο επιχειρήσεις. Πιο συγκεκριμένα, το ερώτημα είναι εάν οι τιμές μεταβίβασης που έχουν επικυρωθεί από τις αποφάσεις τηρούν τους όρους της αγοράς.

Οι έρευνες αυτές, εντούτοις, δεν θέτουν υπό αμφισβήτηση αυτό καθαυτό το σύστημα έκδοσης φορολογικών αποφάσεων. Οι φορολογικές αποφάσεις μπορούν να αποτελούν χρήσιμο εργαλείο, καθώς παρέχουν ασφάλεια δικαίου για τον φορολογούμενο εκ των προτέρων. Ωστόσο, οι φορολογικές αποφάσεις πρέπει να συνάδουν με το ενωσιακό δίκαιο και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται με αντιανταγωνιστικό τρόπο, χορηγώντας επιλεκτικό πλεονέκτημα σε συγκεκριμένες επιχειρήσεις .

Η Επιτροπή έχει λάβει υπόψη της τα έγγραφα που διέρρευσαν. Αυτά τα έγγραφα αποτελούν στοιχεία της αγοράς. Η Επιτροπή μπορεί να αναλύσει τα εν λόγω έγγραφα δυνάμει του άρθρου 10 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 659/1999 του Συμβουλίου, της 22ας Μαρτίου 1999, για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του άρθρο 108 της ΣΛΕΕ, και σύμφωνα με την οποία «η Επιτροπή μπορεί, αυτεπαγγέλτως, να εξετάσει πληροφορίες που προέρχονται από οποιαδήποτε πηγή σχετικά με εικαζόμενη παράνομη ενίσχυση».

Έρευνα για θέματα ανταγωνισμού διεξάγεται από τον Επίτροπο για θέματα ανταγωνισμού και όχι από τον πρόεδρο της Επιτροπής. Οι αποφάσεις στον τομέα του ανταγωνισμού λαμβάνονται, όπως και άλλες αποφάσεις της Επιτροπής, από το Σώμα των Επιτρόπων με απλή πλειοψηφία. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής δεν διαθέτει δικαίωμα αρνησικυρίας. Η Επιτροπή έχει κανόνες που διασφαλίζουν ότι ενδεχόμενες συγκρούσεις συμφερόντων αντιμετωπίζονται με κατάλληλο τρόπο, ούτως ώστε να διασφαλίζεται η αμεροληψία και η αντικειμενικότητα όλων των αποφάσεών της.

Η Επιτροπή δεν διαθέτει δυστυχώς επαρκείς πληροφορίες ώστε να είναι σε θέση να απαντήσει στην ερώτηση 3.

 Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ