ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube flickr

26/02/2015

Ερώτηση βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ σχετικά με την εξαίρεση των Ο.Ε.Β. από το σύστημα Ενιαίας Αρχής Πληρωμής (Ε.Α.Π.) 

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τους κ.κ. Υπουργούς:

Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης

Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας

 

Θέμα: Σχετικά με την εξαίρεση των Ο.Ε.Β. από το σύστημα Ενιαίας Αρχής Πληρωμής (Ε.Α.Π.) 

Οι ΟΕΒ αποτελούν ιδιότυπους οργανισμούς με διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια και ίδιους προϋπολογισμούς, οι οποίοι δεν επιχορηγούνται από το κράτος. Τα έσοδά τους προέρχονται από ανταποδοτικές εισφορές των μελών τους, σύμφωνα με το αρ.15 του Ν.Δ. 3881/58.

Με το υπ’ αριθμ. ΕΑΠ2000078ΕΞ2014/13-1-2014 έγγραφο του Υπ. Οικονομικών καθώς και με την υπ’ αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.81/101/οικ.27-2-14 του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, οι εργαζόμενοι στους ΟΕΒ εντάσσονται στο σύστημα πληρωμών της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών.

Ωστόσο, οι εργαζόμενοι στους ΟΕΒ δε μισθοδοτούνται από το Ελληνικό Δημόσιο, ενώ τα χρήματα που διαχειρίζονται ανήκουν αποκλειστικά στους παραγωγούς- μέλη τους και ως εκ τούτου, για να εξουσιοδοτήσουν οι οργανισμοί οποιονδήποτε φορέα, νομικό ή φυσικό πρόσωπο, ώστε να έχει πρόσβαση σε τραπεζικό τους λογαριασμό απαιτείται η έγκριση των μελών, μέσω των συλλογικών οργάνων τους. Ταυτόχρονα, οι ΟΕΒ λειτουργούν σύμφωνα με τα όσα ισχύουν στον ιδιωτικό τομέα αναφορικά με τις προσλήψεις και τους πίνακες προσωπικού σε Σ.ΕΠ.Ε. και Ο.Α.Ε.Δ. Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ, τη μηνιαία απόδοση Φ.Μ.Υ., την ηλεκτρονική υποβολή Α.Π.Δ. και την πληρωμή εισφορών στο Ι.Κ.Α., την καταβολή των δεδουλευμένων, κτλ.

Επειδή, η διαχείριση των οικονομικών των Οργανισμών, βάσει νόμου και των καταστατικών τους διεξάγεται από τις Γενικές Συνελεύσεις αυτών και τα Διοικητικά τους Συμβούλια.

Επειδή, πέραν των όσων καταγράφονται παραπάνω, οι Ο.Ε.Β. συχνά πληρώνουν εκπρόθεσμα τους μισθούς των εργαζομένων τους, δίνοντας προτεραιότητα στις οφειλόμενες εισφορές αυτών προς το ΙΚΑ, το Φόρο Μισθωτών Υπηρεσιών, τους λοιπούς παρακρατούμενους φόρους και την εισφορά 1% υπέρ Ο.Α.Ε.Δ., προκειμένου να καλύπτουν πρωτίστως τις υποχρεώσεις τους προς το Ελληνικό Δημόσιο.

Ερωτώνται οι αρμόδιοι κ.κ. Υπουργοί:

1. Προτίθενται να εξαιρέσουν τους Ο.Ε.Β. από την Ενιαία Αρχή Πληρωμών κι αν όχι, κατά πόσο θεωρούν ότι εναρμονίζονται ο στόχος και οι σκοποί της Ε.Α.Π. με την κείμενη νομοθεσία που καθορίζει τη λειτουργία των Ο.Ε.Β.;

2. Σε περίπτωση που δεν εξαιρεθούν οι Ο.Ε.Β. από την Ε.Α.Π., με ποιο τρόπο θα γίνονται οι πληρωμές των εργαζομένων, όταν οι Ο.Ε.Β. ελλείψει επαρκών πόρων, αδυνατούν να εκπληρώσουν ταυτόχρονα τις υποχρεώσεις τους σε εργαζομένους και Ελληνικό Δημόσιο, και ποιο όργανο θα καθορίζει ποιες υποχρεώσεις θα ικανοποιούνται κατά προτεραιότητα;

Ο ερωτών βουλευτής

Χρήστος Καραγιαννίδης

 Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ