ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube flickr

13/03/2015

Τροπολογία βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εργασίας - Εξομοίωση των καθαρών αμοιβών των ωφελουμένων των προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα με τις κατώτατες καθαρές αμοιβές των εργαζομένων που αμείβονται με τον κατώτατο μισθό 

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ-ΠΡΟΣΘΗΚΗ

Στο Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Ρυθμίσεις για την λήξη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις»

 

Θέμα: Εξομοίωση των καθαρών αμοιβών των ωφελουμένων των προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα με τις κατώτατες καθαρές αμοιβές των εργαζομένων που αμείβονται με τον κατώτατο μισθό

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Με την προτεινόμενη ρύθμιση, οι καθαρές αμοιβές των ωφελουμένων των προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα εξομοιώνονται με τις κατώτατες καθαρές αμοιβές των εργαζομένων της χώρας, που αμείβονται με τον κατώτατο νομοθετημένο μισθό.

 

Η ανωτέρω ρύθμιση κρίνεται αναγκαία, καθόσον μετά την κατάργηση της εργατικής εισφοράς 1% της περιπτ. β΄ της παραγρ. 1 του άρθρ. 3 του ν.δ. 3868/1958 (Α΄178), σύμφωνα με την υποπερίπτωση β΄ της περίπτωσης 1.Α. της υποπαραγράφου ΙΑ.3 της παραγράφου ΙΑ του ν.4254/2014 (Α΄ 85), οι καθαρές αμοιβές των εργαζομένων, με βάση τον κατώτατο νομοθετημένο μισθό, αυξήθηκαν κατά 5,87 ευρώ για τους εργαζόμενους άνω των 25 ετών και κατά 5,11 ευρώ για τους εργαζόμενους κάτω των 25 ετών.

 

 

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ - ΠΡΟΣΘΗΚΗ

ΑΡΘΡΟ ……..

 

Το πρώτο εδάφιο της εσωτερικής παραγράφου 5 της υποπαραγράφου Ι.Δ.1 της παραγράφου Ι.Δ. του άρθρου πρώτου του ν.4152/2013 (Α΄ 107) αντικαθίσταται ως εξής:

 

«Οι καθαρές αμοιβές ορίζονται, κατά παρέκκλιση της ισχύουσας νομοθεσίας, σε 19,81 ευρώ ημερησίως και όχι μεγαλύτερες από 495,25 ευρώ μηνιαίως για ωφελούμενους ηλικίας 25 ετών και άνω και σε 17,27 ευρώ ημερησίως και όχι μεγαλύτερες από 431,75 ευρώ μηνιαίως για ωφελούμενους ηλικίας κάτω των 25 ετών».

 

Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 8.3, του άρθρου 8, της Κοινής Υπουργικής Απόφασης, υπ’ αριθμόν 4.31879/3.1604 (ΦΕΚ 3172/Β/26.11.2014) αντικαθίσταται ως έξης:

«Συγκεκριμένα, για κάθε ωφελούμενο που θα προσληφθεί από τον Επιβλέποντα Φορέα για την υλοποίηση της πράξης «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ» το μισθολογικό κόστος αντιστοιχεί α) σε 19,81 ευρώ ημερησίως και όχι μεγαλύτερες από 495,25 ευρώ μηνιαίως για ωφελούμενους ηλικίας 25 ετών και άνω και σε 17,27 ευρώ ημερησίως και όχι μεγαλύτερες από 431,75 ευρώ μηνιαίως για ωφελούμενους ηλικίας κάτω των 25 ετών, κατά παρέκκλιση των νόμιμων αμοιβών που προβλέπονται από την Εθνική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας και τις οικείες συλλογικές συμβάσεις».

 

Κατά τα λοιπά η υπ’ αριθμόν 4.31879/3.1604 (ΦΕΚ 3172/Β/26.11.2014) Κοινή Υπουργική Απόφαση διατηρείται σε ισχύ.

Αθήνα, 13/3/2015

Οι καταθέτοντες βουλευτές

Λεουτσάκος Στάθης

Χαραλαμπίδου Δέσποινα

 

 Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ