ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube flickr

18/03/2015

Απάντηση της Αντιπροέδρου της Κομισιόν, Kristalina Georgieva, στον Δ. Παπαδημούλη για την εκτέλεση του κοινοτικού προϋπολογισμού 

Κομισιόν: Βασική μας προτεραιότητα η καλύτερη αξιοποίηση του κάθε ευρώ που δαπανάται

Απάντηση της Αντιπροέδρου της Κομισιόν, Kristalina Georgieva, στον Δ. Παπαδημούλη για την εκτέλεση του κοινοτικού προϋπολογισμού:

  • «Η καλύτερη αξιοποίηση του κάθε ευρώ που δαπανάται πρέπει να είναι βασική προτεραιότητα, όχι μόνο για την Επιτροπή, αλλά και για τις εθνικές αρχές».
  • Χαμηλά τα ποσοστά εκταμίευσης για τα Μέσα Χρηματοοικονομικής Τεχνικής της ΚΑΠ για την Ελλάδα.

 

Τη δέσμευση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την καλύτερη αξιοποίηση του κοινοτικού προϋπολογισμού, ο οποίος το 2013 εμφάνισε «ποσοστό σφάλματος στις χρηματοδοτήσεις της τάξης του 4,7%», υπογραμμίζει η Αντιπρόεδρος της Κομισιόν και αρμόδια για θέματα κοινοτικού προϋπολογισμού, Kristalina Georgieva, σε απάντησή της στον Αντιπρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Δημήτρη Παπαδημούλη.

 

Πιο συγκεκριμένα, ο Δ. Παπαδημούλης στην ερώτησή του αναφέρεται στην ετήσια έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου για τον προϋπολογισμό του 2013, η οποία εντοπίζει σφάλματα στις χρηματοδοτήσεις του ΕΣΠΑ και διαπιστώνει ότι «η επιλογή των χρηματοδοτούμενων έργων έγινε με κριτήρια, πρώτον, την απορρόφηση των κονδυλίων, δεύτερον, τη συμμόρφωση με τους κανόνες και τρίτον τα αποτελέσματα και τις επιπτώσεις», ενώ ζητά από την Κομισιόν να πληροφορηθεί εάν «συμφωνεί με τις εκτιμήσεις και τις διαπιστώσεις του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου για τον τρόπο διαχείρισης των κοινοτικών πόρων», ποιο είναι το ποσοστό σφάλματος στις χρηματοδοτήσεις για την Ελλάδα και «ποια έργα στην Ελλάδα θεωρεί η Επιτροπή ότι επιλέχθηκαν με κριτήριο την απορρόφηση των κονδυλίων».

Στην απάντησή της η Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Kristalina Georgieva, δηλώνει ότι «η Επιτροπή θα δώσει μεγαλύτερη έμφαση στην εκτέλεση των δαπανών του προϋπολογισμού της ΕΕ, παράλληλα με τη βελτίωση της συμμόρφωσης προς τους κανόνες», καθώς επίσης, ότι «η καλύτερη αξιοποίηση του κάθε ευρώ που δαπανάται πρέπει να είναι βασική προτεραιότητα, όχι μόνο για την Επιτροπή, αλλά και για τις εθνικές αρχές».

Στη συνέχεια της απάντησής της η Αντιπρόεδρος της Κομισιόν, αφού σημειώνει ότι «το δείγμα τους δεν είναι ικανό να τους επιτρέψει να συναγάγουν συμπεράσματα ανά χώρα», άρα και για την Ελλάδα, τονίζει ότι «όλα τα έργα που επιλέγονται από τις εθνικές αρχές πρέπει να συνάδουν με τους εθνικούς στρατηγικούς στόχους και τις προτεραιότητες, καθώς και με την ανάγκη τήρησης των γενικών κοινοτικών κανόνων και των ειδικών όρων της συγχρηματοδότησης της ΕΕ».

Καταλήγοντας η Ευρωπαία Επίτροπος, αναφερόμενη στην Ελλάδα, υπογραμμίζει ότι «όσον αφορά τις δαπάνες της ΚΓΠ στην Ελλάδα, στα πορίσματα του Ελεγκτικού Συνεδρίου στην ετήσια έκθεση επισημαίνονται τα χαμηλά ποσοστά εκταμίευσης για τα μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής (ΜΧΤ) στα τέλη του 2013».

 

Ακολουθούν η πλήρης ερώτηση και απάντηση:

 

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-010148/2014

προς την Επιτροπή

Άρθρο 130 του Κανονισμού

Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL)

Θέμα:  Έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου για το 2013.

 

Σύμφωνα με την ετήσια έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου για τον προϋπολογισμό του 2013, εντοπίστηκε ποσοστό σφάλματος στις χρηματοδοτήσεις της τάξης του 4,7%, το οποίο μεταφράζεται σε απώλειες περίπου 7 δισ. ευρώ. Πιο συγκεκριμένα, το Ελεγκτικό Συνέδριο υποστηρίζει ότι για όλη την προγραμματική περίοδο 2007-2013, «δόθηκε προτεραιότητα στις δαπάνες χρημάτων, αντί για την επίτευξη καλών αποτελεσμάτων», καθώς επίσης ότι «η επιλογή των χρηματοδοτούμενων έργων έγινε με κριτήρια, πρώτον, την απορρόφηση των κονδυλίων, δεύτερον, τη συμμόρφωση με τους κανόνες και τρίτον τα αποτελέσματα και τις επιπτώσεις». Με δεδομένη την οικονομική κατάσταση πολλών κρατών μελών της Ένωσης που αντιμετωπίζουν, είτε δυσκολίες ανάκαμψης, είτε παρατεταμένη ύφεση, αλλά και το μικρό μέγεθος του κοινοτικού προϋπολογισμού την επόμενη περίοδο, ερωτάται η Επιτροπή:

 

1. Συμφωνεί με τις εκτιμήσεις και τις διαπιστώσεις του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου για τον τρόπο διαχείρισης των κοινοτικών πόρων και αν ναι, ποιες δράσεις έχει αναλάβει ώστε να αντιστραφεί η παραπάνω εικόνα;

2. Συγκεκριμένα για την Ελλάδα, πόσο ήταν το ποσοστό σφάλματος στις χρηματοδοτήσεις για την περίοδο 2007-2013;

3. Ποια έργα στην Ελλάδα θεωρεί η Επιτροπή ότι επιλέχθηκαν με κριτήριο την «απορρόφηση των κονδυλίων»;

 

Απάντηση της Αντιπροέδρου Georgieva εξ ονόματος της Επιτροπής (9.2.2015)

 

1. Η Επιτροπή παραπέμπει τον κ. βουλευτή στις απαντήσεις που δόθηκαν στη γραπτή ερώτηση E-010129/2014 και στα ερωτήματα 2 και 3 της γραπτής ερώτησης E-008886/2014. Όπως δηλώθηκε από την αντιπρόεδρο Georgieva, στη συνέχεια της ετήσιας έκθεσης του Συνεδρίου, η Επιτροπή θα δώσει μεγαλύτερη έμφαση στην εκτέλεση των δαπανών του προϋπολογισμού της ΕΕ, παράλληλα με τη βελτίωση της συμμόρφωσης προς τους κανόνες. «Η καλύτερη αξιοποίηση του κάθε ευρώ που δαπανάται πρέπει να είναι βασική προτεραιότητα, όχι μόνο για την Επιτροπή, αλλά και για τις εθνικές αρχές».

2. Το Ελεγκτικό Συνέδριο δήλωσε επανειλημμένα κατά τη διάρκεια των συνόδων της επιτροπής CONT, ότι το δείγμα τους δεν είναι ικανό να τους επιτρέψει να συναγάγουν συμπεράσματα ανά χώρα. Πράγματι, η Επιτροπή δεν έχει υπόψη της τυχόν ειδικό ανά χώρα ποσοστό σφάλματος, το οποίο δημοσιεύθηκε από το Ελεγκτικό Συνέδριο για την περίοδο 2007-2013.

3. Όλα τα έργα που επιλέγονται από τις εθνικές αρχές πρέπει να συνάδουν με τους εθνικούς στρατηγικούς στόχους και τις προτεραιότητες, καθώς και με την ανάγκη τήρησης των γενικών κοινοτικών κανόνων και των ειδικών όρων της συγχρηματοδότησης της ΕΕ και με όλες τις σχετικές ρυθμιστικές διατάξεις, συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων σχετικά με τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση και τον έλεγχο.

 

Όσον αφορά τις δαπάνες της ΚΓΠ στην Ελλάδα, στα πορίσματα του Ελεγκτικού Συνεδρίου στην ετήσια έκθεση επισημαίνονται τα χαμηλά ποσοστά εκταμίευσης για τα μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής (ΜΧΤ) στα τέλη του 2013. Όσον αφορά τα ΜΧΤ, η Επιτροπή θεωρεί ότι στην εκτίμηση των επιδόσεων πρέπει επίσης να συνεκτιμάται η επίτευξη αποτελεσμάτων από τα συγχρηματοδοτούμενα χρηματοδοτικά μέσα, συμπεριλαμβανομένων του αποτελέσματος μόχλευσης και του αποτελέσματος ανανέωσης. Στην Ελλάδα ειδικότερα, το Ταμείο επιχειρηματικότητας στη γεωργία συνεστήθη το 2013 για να αντιμετωπίσει ακριβώς το θέμα αυτό, δηλαδή το γεγονός ότι λόγω της οικονομικής κρίσης οι γεωργοί υπήρξαν εξαιρετικά απρόθυμοι ή σε αδυναμία να επενδύσουν, με αρνητικές συνέπειες για την απορρόφηση της χρηματοδότησης των επενδύσεων που προσφέρονται από το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης.

 Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ