ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube flickr

20/03/2015

Η Κομισιόν δεσμεύεται να χρηματοδοτήσει τις θαλάσσιες μεταφορές, μέσω του Προγράμματος Διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη» - Απάντηση της Επιτρόπου Μεταφορών Violeta Bulc στον Δ.Παπαδημούλη 

Τη δέσμευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να στηρίξει τις θαλάσσιες μεταφορές, μέσω του Προγράμματος «Connecting Europe Facility» και του Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών, σημειώνει σε απάντησή της στον Αντιπρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Δημήτρη Παπαδημούλη, η Επίτροπος Μεταφορών, Violeta Bulc.

Πιο συγκεκριμένα, ο Δ. Παπαδημούλης στην ερώτησή του έθετε το θέμα της πολιτικής μεταφορών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συγκεκριμένα της προώθησης των θαλάσσιων μεταφορών, στο πλαίσιο των προγραμμάτων του Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών TEN-T 2014-2020 και της Διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη».

Στην απάντησή της η Ευρωπαία Επίτροπος, κα Bulc, αφού σημειώνει ότι «οι θαλάσσιες αρτηρίες που προβλέπονται στον κανονισμό ΔΕΔ-Μ αποσκοπούν σε αποδοτικές και βιώσιμες μεταφορές, με την κάλυψη των βασικών αναγκών υποστήριξης των νησιωτικών υποδομών θαλάσσιων μεταφορών, καθώς και με την υποστήριξη των μεταφορών», τονίζει ότι είναι «πιθανή η υποστήριξη των επενδύσεων που αφορούν τις θαλάσσιες αρτηρίες από τη δέσμη χρηματοδότησης επενδύσεων, ύψους 315 δισ. ευρώ. Μια άλλη πηγή χρηματοδότησης είναι τα ΕΔΕΤ (ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία)».

 

Καταλήγοντας στην απάντησής της η κα Bulc, αναφέρει ότι «η υποστήριξη των θαλάσσιων αρτηριών καλύπτει ολόκληρο το φάσμα των αναπτυξιακών έργων για τη στήριξη της συνοχής, όπως π.χ. οι θαλάσσιες συνδέσεις μεταξύ των νησιών και των εμπορικών τους αγορών, από άποψη υποδομής και λειτουργίας. Οι θαλάσσιες μεταφορές είναι ζωτικής σημασίας για τις νησιωτικές περιφέρειες και οι θαλάσσιες αρτηρίες θα συνεχίσουν να αποτελούν το σημαντικότερο μέσο για να διασφαλιστεί, όχι μόνο η ανάπτυξη των θαλάσσιων μεταφορών μικρών αποστάσεων, αλλά και η συνδεσιμότητα των νησιωτικών λιμένων του ΔΕΔ-Μ».

 

 

Ακολουθεί η πλήρης ερώτηση και απάντηση:

 

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης προς την Επιτροπή

Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL)

Θέμα: Εφαρμογή της προστασίας της νησιωτικότητας στα ευρωπαϊκά προγράμματα θαλάσσιων μεταφορών

Το άρθρο 174 της Συνθήκης της Λισαβόνας και τα προγράμματα μεταφορών της ΕΕ (κανονισμός προγράμματος «Connecting Europe Facility» - CEF - και κατευθυντήριες γραμμές για το πρόγραμμα TEN-T) προβλέπουν ότι η προσβασιμότητα και η φροντίδα για τα νησιά αποτελούν βασικά κριτήρια για το σχεδιασμό και την εφαρμογή των πολιτικών μεταφορών της ΕΕ. Ωστόσο, η πρώτη πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων που εκδόθηκε από τη DG Move στο πλαίσιο του προγράμματος CEF παρέχει μόνο ένα υψηλό επίπεδο προτεραιότητας για τις εννέα επίγειες διαδρομές του κεντρικού δικτύου. Επιπλέον, η κατάργηση του προγράμματος «Marco Polo» σημαίνει ότι οι ενισχύσεις που παρέχονταν για τις θαλάσσιες υπηρεσίες σε νησιωτικές περιφέρειες δεν θα είναι πλέον διαθέσιμες. Οι ενισχύσεις, ωστόσο, αυτές αποτελούσαν ένα βασικό εργαλείο για τη δημιουργία συστήματος θαλασσιών αρτηριών.

Ερωτάται η Επιτροπή:

1. Πώς σκοπεύει να διορθώσει τις ελλείψεις αυτές στις επόμενες προσκλήσεις για υποβολή προτάσεων για προγράμματα μεταφορών, αρχής γενομένης από το 2015;

2. Μέσω ποιων χρηματοδοτικών προγραμμάτων θα προωθήσει τη δημιουργία θαλάσσιων αρτηριών μεταφορών;

3. Ποια συγκεκριμένα μέτρα σκοπεύει να λάβει για να ενισχύσει την συγκοινωνία μεταξύ της ευρωπαϊκής ενδοχώρας με τις νησιωτικές περιοχές;

 

Απάντηση της κας Bulc εξ ονόματος της Επιτροπής.

 

Τόσο το διευρωπαϊκό δίκτυο μεταφορών (ΔΕΔ-Μ), όσο και η Διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη» (ΔΣΕ) αποσκοπούν στην ανάπτυξη του δικτύου μεταφορών σε δύο φάσεις: του κεντρικού δικτύου έως το 2030 και το εκτεταμένου δικτύου έως το 2050. Και στις δύο φάσεις, τα νησιά (π.χ. Βαλεαρίδες) και τα νησιωτικά κράτη (π.χ. Κύπρος) είναι πλήρως εντεταγμένα στο δίκτυο, καθώς οι λιμένες τους και άλλες υποδομές (π.χ. οδοί) αποτελούν βασικά στοιχεία του δικτύου. Στα προγράμματα εργασιών της Διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη» που καθορίστηκαν για την περίοδο 2014-2020 περιλαμβάνονται διάφορες προτεραιότητες, μεταξύ των οποίων οι θαλάσσιες αρτηρίες. Στο πλαίσιο της πρώτης πρόσκλησης υποβολής προτάσεων, οι θαλάσσιες αρτηρίες αποτελούν προτεραιότητα του στόχου χρηματοδότησης 3, με προϋπολογισμό 250 εκατ. ευρώ. Επιπλέον, οι θαλάσσιες αρτηρίες αποτελούν, επίσης, προτεραιότητα χρηματοδότησης βάσει της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων ΔΣΕ από τις χώρες συνοχής, με προϋπολογισμό 100 εκατ. ευρώ.

Οι θαλάσσιες αρτηρίες που προβλέπονται στον κανονισμό ΔΕΔ-Μ αποσκοπούν σε αποδοτικές και βιώσιμες μεταφορές, με την κάλυψη των βασικών αναγκών υποστήριξης των νησιωτικών υποδομών θαλάσσιων μεταφορών, καθώς και με την υποστήριξη των μεταφορών. Το κύριο πρόγραμμα για την υποστήριξη των θαλάσσιων αρτηριών είναι η ΔΣΕ. Είναι, επίσης, πιθανή η υποστήριξη των επενδύσεων που αφορούν τις θαλάσσιες αρτηρίες από τη δέσμη χρηματοδότησης επενδύσεων, ύψους 315 δισ. ευρώ. Μια άλλη πηγή χρηματοδότησης είναι τα ΕΔΕΤ (ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία).

Η υποστήριξη των θαλάσσιων αρτηριών καλύπτει ολόκληρο το φάσμα των αναπτυξιακών έργων για τη στήριξη της συνοχής, όπως π.χ. οι θαλάσσιες συνδέσεις μεταξύ των νησιών και των εμπορικών τους αγορών, από άποψη υποδομής και λειτουργίας. Οι θαλάσσιες μεταφορές είναι ζωτικής σημασίας για τις νησιωτικές περιφέρειες και οι θαλάσσιες αρτηρίες θα συνεχίσουν να αποτελούν το σημαντικότερο μέσο για να διασφαλιστεί, όχι μόνο η ανάπτυξη των θαλάσσιων μεταφορών μικρών αποστάσεων, αλλά και η συνδεσιμότητα των νησιωτικών λιμένων του ΔΕΔ-Μ.

 Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ