ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube flickr

23/04/2015

Τροπολογία βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ: Αναγνώριση προϋπηρεσίας εργαζομένων ΕΛΓΑΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ -ΠΡΟΣΘΗΚΗ

 στο σ/ν

«Εκδημοκρατισμός της διοίκησης - Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση - Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις»

 

Θέμα: Αναγνώριση προϋπηρεσίας εργαζομένων ΕΛΓ Α .

 

Α. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

 

Είναι σύνηθες φαινόμενο, κατά την διάρκεια των εκτιμήσεων των ζημιών που καλύπτει ασφαλιστικά ο ΕΛ.Γ.Α. ή ενισχύονται οικονομικά μέσω της διαδικασίας προγραμμάτων Κ.Ο.Ε. και προκύπτουν από ακραία καιρικά φαινόμενα, να μην είναι δυνατή η ταυτόχρονη οριστικοποίηση των πορισμάτων των εκτιμήσεων αυτών. Τούτο οφείλεται είτε στο γεγονός ότι κατά το χρονικό σημείο εκτίμησης των ζημιών δεν έχει αρχίσει ακόμη η περίοδος εμπορίας των προϊόντων που υπέστησαν ζημία, ώστε να προσδιοριστεί με ακρίβεια η οικονομική βλάβη των παραγωγών είτε στο γεγονός ότι η οι ζημίες στις καλλιέργειες εξελίσσονται σε μεταγενέστερο χρόνο.

Ειδικά δε την περίοδο 2002-2004, στην περίπτωση που οι εκτιμήσεις ζημιών διενεργούνταν από συμβασιούχους γεωπόνους και συνέτρεχαν συχνά οι ανωτέρω λόγοι, οι εργαζόμενοι αυτοί, καθ΄ υπόδειξη και σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΛ.Γ.Α., δεν συνέτασσαν τα πορίσματά τους κατά το χρόνο εκτίμησης. Τα στελέχη των υποκαταστημάτων ΕΛ.Γ.Α. παρακολουθούσαν καθημερινά την εξέλιξη των ζημιών και την εμπορία των ζημιωθέντων προϊόντων και μόλις οριστικοποιούντο οι ζημίες, έδιναν εντολές στους εκτιμητές - εργαζομένους να συντάξουν και να παραδώσουν τα πορίσματά τους σε καθορισμένο χρόνο, τις περισσότερες φορές αρκετό χρόνο μετά τη λήξη ή την διακοπή των συμβάσεών τους. Το ίδιο ίσχυε και για τους φερόμενους ως «πρακτικώς ασκούμενους», οι οποίοι στην πραγματικότητα ασκούσαν τα ίδια καθήκοντα με τους λοιπούς εργαζόμενους. Το ΑΣΕΠ ήδη με σχετικές αποφάσεις του έχει αναγνωρίσει την πραγματική φύση της σχέσης αυτών των εργαζομένων με τον ΕΛ.Γ.Α. και έχει προβεί σε ορθό νομικό χαρακτηρισμό, ως ουσιαστική απασχόληση με σχέση εξαρτημένης εργασίας.

Εξαιτίας αυτής της πραγματικής κατάστασης, που άπτεται της ιδιομορφίας και του ρόλου του ΕΛ.Γ.Α. στην εκτίμηση των ζημιών, οι εργαζόμενοι αυτοί εργάζονταν πραγματικά, υπό τις οδηγίες των στελεχών των Υποκ/των του ΕΛ.Γ.Α. και μετά την λήξη των ορισμένου χρόνου συμβάσεών τους, οι δε φερόμενοι ως «πρακτικώς απασχολούμενοι» τελούσαν σε πλήρη εξάρτηση από τα Υποκ/τα του ΕΛ.Γ.Α.. Τα γεγονότα αυτά προκύπτουν από πληθώρα υπηρεσιακών σημειωμάτων του ΕΛ.Γ.Α. εκείνης της περιόδου.

Η αναγνώριση του χρόνου απασχόλησης των εργαζομένων αυτών των δύο κατηγοριών, ως πραγματικού χρόνου παροχής εξαρτημένης εργασίας ως προς όλες τις έννομες συνέπειες, αποκαθιστά την σε βάρος τους δυσμενή εργασιακή μεταχείριση.

Η διαπίστωση των ανωτέρω γίνεται με νέα κρίση του Α.Σ.Ε.Π., κατόπιν αιτήματος των ενδιαφερομένων προς τον ΕΛ.Γ.Α. που υποβάλλεται σε αποκλειστική προθεσμία δύο μηνών από τη δημοσίευση του Νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Το αίτημα διαβιβάζεται στον Α.Σ.Ε.Π. για την τελική κρίση, σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία του άρθρου 11 του Π.Δ. 164/2004.

 

 

Β. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ

 

Άρθρο 1

Από την έναρξη ισχύος του Π.Δ. 164/2004 στην, κατά το άρθρο 11 παρ. 1 περ. α έως δ, συνολική χρονική διάρκεια διαδοχικών συμβάσεων εξαρτημένης εργασίας στον Οργανισμό Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων, προσμετράται κατά την κρίση του Α.Σ.Ε.Π. ως παράταση καθεμίας εξ αυτών, ο αποδεικνυόμενος χρόνος πραγματικής απασχόλησης, μετά την λήξη κάθε σύμβασης και μέχρι την παράδοση των κάθε είδους πορισμάτων εκτίμησης ζημιών και εγγράφων διοικητικού ελέγχου, που προβλέπονται από τη σύμβαση, ως επίσης και ο διανυθείς χρόνος υπηρεσίας, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 4 και 4α του Ν. 2538/1997, όπως αντικαταστάθηκαν από το άρθρο 4 με την παρ.1 του άρθρου 3 του Ν. 2732/1999, μη υπαγομένης της απασχόλησης αυτής στις διατάξεις του άρθρου 2 παρ.2 περ. α Π.Δ. 164/2004. Οι ενδιαφερόμενοι για την εφαρμογή της παρούσας διάταξης υποβάλλουν αίτηση προς τον Οργανισμό Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο (2) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος Νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, τηρουμένης κατά τα λοιπά της διαδικασίας του άρθρου 11 του Π.Δ. 164/2004.

 

Αθήνα, 23 Απριλίου 2015

Οι προτείνοντες βουλευτές

Πετράκος Αθανάσιος

Κοδέλας Δημήτρης

Αμμανατίδου Λίτσα

Αραχωβίτης Σταύρος

Βαρεμένος Γεώργιος

Βέττας Δημήτρης

Γκαρά Αναστασία

Δημητριάδης Δημήτρης

Διώτη Ηρώ

Δριτσέλη Παναγιώτα

Εμμανουηλίδης Δημήτρης

Ζάννας Ζήσης

Ζαχαριάς Κώστας

Θελερίτη Μαρία

Ιωαννίδης Ηλίας

Καρά Γιουσούφ Αϊχάν

Καραγιάννης Γιάννης

Καραναστάσης Απόστολος

Καρασαρλίδου Φρόσω

Κατσαβριά-Σιωροπούλου Χρυσούλα

Κουρεμπές Φάνης

Κριτσωτάκης Μιχάλης

Κώτσιας Θωμάς

Λαπαβίτσας Κωνσταντίνος

Μανιός Νίκος

Μπαξεβανάκης Δημήτρης

Μπάρκας Κώστας

Ουζουνίδου Ευγενία

Ουρσουζίδης Γιώργος

Παπανάτσιου Κατερίνα

Ρίζος Δημήτρης

Σέλτσας Κωνσταντίνος

Σταθάς Ιωάννης

Σηφάκης Γιάννης

Σμιάς Χρήστος

Τζάκρη Θεοδώρα

 Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ