ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube Instagram

23/04/2015

Τροπολογία βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ: Δαπάνες δακοκτονίας έτους 2014 

Τροπολογία-Προσθήκη

στο σ/ν «Εκδημοκρατισμός της διοίκησης - Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση - Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις»

 

Θέμα: Δαπάνες δακοκτονίας έτους 2014

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η βιολογία του δάκου της ελιάς σε συνδυασμό με τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προγράμματος δακοκτονίας μέσω δολωματικών ψεκασμών, επιβάλουν την εκτέλεση των εργασιών δακοκτονίας (παγιδοθεσία-ψεκασμοί),αμέσως μετά τη 10η Ιουνίου εκάστου έτους. Σε περίπτωση καθυστέρησης της έναρξης των εργασιών δακοκτονίας επηρεάζεται αρνητικά η αποτελεσματικότητα του προγράμματος με συνέπεια την καταστροφή του ελαιοκάρπου.

ΟΙ διαδικασίες των διαγωνισμών για την υλοποίηση του προγράμματος δακοκτονίας, ιδιαίτερα για τις Περιφερειακές Ενότητες που απαιτείται προσυμβατικός έλεγχος από κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, είναι χρονοβόρες. Το συγκεκριμένο πρόβλημα δεν επέτρεψε την έγκαιρη υπογραφή των σχετικών συμβάσεων με τις οικείες Περιφέρειες, το έτος 2014. Το γεγονός αυτό κατέστησε επιβεβλημένη την εντολή προς τους ανακηρυχθέντες μειοδότες, να προβούν, για λόγους δημοσίου συμφέροντος, στη δακοκτονία και προ της υπογραφής των συμβάσεων, με συνέπεια να δημιουργηθούν ζητήματα σχετικά με την καταβολή των οφειλομένων σ’ αυτούς ποσών, που προκυψαν κατά το διάστημα αυτό.

Επιπλέον λόγω της αλλαγής του νομοθετικού πλαισίου που διέπει τους διαγωνισμούς, έχει καθυστερήσει για το έτος 2015 η δημοσιοποίηση των διαγωνισμών δακοκτονίας σε όλες τις ελαιοκομικές περιοχές της χώρας. Η εν λόγω καθυστέρηση έχει ως αποτέλεσμα την αδυναμία έγκαιρης ανάδειξης αναδόχων και υπογραφής των συμβάσεων προ της 10 Ιουνίου 2015.

Ο συνδυασμός των δύο προαναφερομένων παραγόντων,(συγκεκριμένος χρόνος εκτέλεσης του προγράμματος δακοκτονίας αφ’ ενός και το χρονοβόρο των διαδικασιών αφ’ ετέρου), επιβάλει νομοθετική ρύθμιση που θα επιτρέπει αφ’ ενός μεν την εκτέλεση των εργασιών δακοκτονίας που αφορούν διαγωνισμούς υλοποίησης του προγράμματος, οι οποίοι δεν έχουν ολοκληρωθεί προ της 10ης Ιουνίου, αφ’ ετέρου δε, θα επιτρέπει την έγκριση των δαπανών εκτέλεσης εργολαβιών, που αφορούν υπηρεσίες οριστικών αναδόχων που πραγματοποιήθηκαν προ της υπογραφής των συμβάσεων δακοκτονίας για το έτος 2014.

 

 

 

 

Τροπολογία-Προσθήκη

Άρθρο…

1.-Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες οι διαγωνισμοί για το πρόγραμμα δακοκτονίας έχουν δημοσιευτεί, αλλά δεν έχουν ολοκληρωθεί έως την 10η Ιουνίου, ημερομηνία έναρξης των εργασιών δακοκτονίας, η Οικονομική Επιτροπή της οικείας Περιφέρειας, μπορεί, για λόγους δημοσίου συμφέροντος, να αναθέτει την εκτέλεση των σχετικών υπηρεσιών στους προσωρινούς μειοδότες, έως την ολοκλήρωση των διαγωνισμών, με την υπογραφή των οικείων συμβάσεων. Οι δαπάνες για την εκτέλεση των παρεχομένων υπηρεσιών από την έναρξη των εργασιών δακοκτονίας, μέχρι τη σύναψη της οικείας σύμβασης, μπορούν να εκκαθαριστούν και να πληρωθούν νόμιμα, εφόσον ο οικείος Περιφερειάρχης α) βεβαιώνει με σχετική πράξη του την εκτέλεση της υπηρεσίας και β)το ύψος της σχετικής δαπάνης είναι σύμφωνο με τους όρους και το περιεχόμενο της οικείας σύμβασης ψεκασμών δακοκτονίας.

2.-Δαπάνες ψεκασμών δακοκτονίας, που πραγματοποιήθηκαν κατά το οικονομικό έτος 2014, από την έναρξη του προγράμματος δακοκτονίας, μέχρι τη σύναψη της οικείας σύμβασης, μπορούν να εκκαθαριστούν και να πληρωθούν νόμιμα σε βάρος των πιστώσεων των οικείων Περιφερειών τρέχοντος οικονομικού έτους, εφόσον ο οικείος Περιφερειάρχης βεβαιώνει με σχετική πράξη του την εκτέλεση της υπηρεσίας και το ύψος της δαπάνης, η οποία πρέπει να είναι σύμφωνη με τη τους όρους και το περιεχόμενο της οικείας σύμβασης ψεκασμών δακοκτονίας.

 

Αθήνα, 23 Απρίλη 2015

 

Οι προτείνοντες βουλευτές

Πετράκος Αθανάσιος

Κοζομπόλη Παναγιώτα

Κωνσταντινέας Πέτρος

Ψαρρέα Ελένη

Κριτσωτάκης Μιχάλης

Θελερίτη ΜαρίαΧρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ