ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube flickr

24/04/2015

Τροπολογία βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ: Λειτουργία ΕΚΔΑΑ 

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙA

Στο Σχέδιο Νόμου «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης, Καταπολέμηση της Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση, Αποκατάσταση Αδικιών και άλλες διατάξεις».

ΘΕΜΑ: Λειτουργία ΕΚΔΑΑ

 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Προτείνονται προσθήκες στο άρθρο 23 του Νομοσχεδίου του θέματος με σκοπό τη βελτίωση της λειτουργίας του ΕΚΔΑΑ. Σκοπός των προσθηκών είναι η καλύτερη λειτουργία του ΔΣ του ΕΚΔΑΑ και η λειτουργία του Επιστημονικού Εκπαιδευτικού Συμβουλίου του ΕΚΔΑΑ.

Με την πρώτη προσθήκη επανεισάγεται η εκπροσώπηση της ΜΟΤΕΚ (Μονάδα Τεκμηρίωσης και Καινοτομιών) στο ΔΣ του ΕΚΔΔΑ, στο οποίο αυτή συμμετείχε μέχρι την πρόσφατη νομοθετική μεταρρύθμιση (2014). Η ΜΟΤΕΚ έχει στην ευθύνη της σημαντικές και καινοτόμες δράσεις του ΕΚΔΔΑ (π.χ. την ανοικτή διακυβέρνηση opengov), για τον λόγο αυτό είναι σημαντικό να μετέχει στην λήψη των αποφάσεων που αφορούν την διοίκησή του.

Με τη δεύτερη προσθήκη αποκαθίσταται η λειτουργία του Επιστημονικού Εκπαιδευτικού Συμβουλίου του ΕΚΔΑΑ. Το Επιστημονικό Εκπαιδευτικό Συμβούλιου του ΕΚΔΔΑ, είναι όργανο ιδιαίτερα σημαντικό για την εκπλήρωση της αποστολής του, δεδομένου ότι καθοδηγεί επιστημονικά τις δραστηριότητες του (γνωμοδοτεί για θέματα που αφορούν στην διδακτέα ύλη, τις εκπαιδευτικές μεθόδους, την αξιολόγηση του έργου της Ε.Σ.Δ.Δ. για τα επιμορφωτικά πεδία και την αξιολόγηση του έργου του ΙΝ.ΕΠ., για τις επιστημονικές δημοσιεύσεις του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. κλπ). Το Συμβούλιο αποτελείται σήμερα από εννέα μέλη, όμως 2 από αυτά δεν μπορούν να οριστούν επειδή έχει καταργηθεί η ΕΣΤΑ (Εθνική Σχολή Τοπικής Αυτοδιοίκησης) και η Διεύθυνση Εκπαίδευσης του ΥΔΜΗΔ. Επιβάλλεται, λοιπόν, η αντικατάσταση των εκπροσώπων τους στο Συμβούλιο. Προτείνεται, το Επιστημονικό Εκπαιδευτικό Συμβούλιο να παραμείνει 9μελές, αλλά τα μέλη ΔΕΠ, πλην του Προέδρου του, να αυξηθούν σε 3 και να συμμετέχει σε αυτό και ένας Ειδικός Επιστήμονας Εκπαίδευσης Ενηλίκων ή ο Προϊστάμενος της οικείας Διεύθυνσης του ΥπΕς.

 

Προτεινόμενη Τροπολογία

 

«Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 2 του π.δ.57/2007, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει προστίθενται τα εξής: θ) έναν (1) εκπρόσωπο της Ένωσης Αποφοίτων της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης   η) Τον Υπεύθυνο Συντονιστή της ΜΟΤΕΚ (Μονάδας Τεκμηρίωσης και Καινοτομιών) του ΕΚΔΔΑ.

Οι παρ. 2 και 3 του άρθρου 9 του π.δ. 57/2007 αντικαθίστανται ως εξής: «2. Το Συμβούλιο αποτελείται από εννέα μέλη που ορίζονται με τριετή θητεία από τον Υπουργό Εσωτερικών, Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Αποκέντρωσης, ύστερα από γνώμη του Δ.Σ. του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. Ως Πρόεδρος ορίζεται καθηγητής Α.Ε.Ι. και ως μέλη οι Διευθυντές της Ε.Σ.Δ.Δ. και του ΙΝ.ΕΠ., τρία μέλη Δ.Ε.Π., ένας ειδικός επιστήμονας σε θέματα δημόσιας διοίκησης, ένας ειδικός επιστήμονας σε θέματα εκπαίδευση ς ενηλίκων και ένας βοηθός Συνηγόρου του Πολίτη. Η αποζημίωση του Προέδρου, των μελών και του γραμματέα του Επιστημονικού Εκπαιδευτικού Συμβουλίου ορίζεται με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού Οικονομικών και του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης κατά παρέκκλιση των περιορισμών των κείμενων διατάξεων. 3. Το Συμβούλιο συνέρχεται τακτικώς τουλάχιστον τέσσερις φορές το έτος ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου του και εκτάκτως όταν το ζητήσει ο Πρόεδρος του Ε.Κ.Δ.Δ.Α.»

Οι προτείνοντες Βουλευτές

Φάμελλος Σωκράτης

Βαρδάκης Σωκράτης

Γιαννακίδης Ευστάθιος

Εμμανουηλίδης Δημήτριος

Ζεϊμπέκ Χουσεΐν

Θελερίτη Μαρία

Καραναστάσης Απόστολος

Καρασαρλίδου Φρόσω

Κάτσης Μάριος

Μεϊκόπουλος Αλέξανδρος

Μιχαλάκης Νικόλαος

Μιχελογιαννάκης Ιωάννης

Μπαλαούρας Γεράσιμος

Ρίζος Δημήτριος

Σαντορινιός Νεκτάριος

Σταθάς Ιωάννης

Συρίγος Αντώνης

Σωτηρίου Ελένη

Τεκτονίδου Κυριακή

Τσίρκας ΒασίληςΧρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ