ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube Instagram

28/04/2015

Τροπολογία βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ: Προσωπικό καθαριότητας των κτιρίων Δημοσίων Υπηρεσιών, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ και των ΟΤΑ 

Τροπολογία-Προσθήκη στο σ/ν

«Εκδημοκρατισμός της διοίκησης - Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση - Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις».

 

Θέμα: Προσωπικό καθαριότητας των κτιρίων Δημοσίων Υπηρεσιών, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ και των ΟΤΑ

 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Τις 29 Απριλίου 2013 δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ ο Νόμος 4151/2013, αναφέροντας στο άρθρο 23: Η διάταξη του άρθρου 167 του Ν. 4099/2012 αναδιατυπώνεται ως εξής: «Οι συμβάσεις που έχουν συναφθεί και θα συναφθούν μέχρι 31.12.2013 και αφορούν στην καθαριότητα των κτιρίων των ΔΟΥ και των Κτηματικών Υπηρεσιών, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 2 του ν. 2314/1953(Α’ 59) και του άρθρου 37 του ν. 2072/1992(Α’ 125) θεωρούνται νόμιμες και οι σχετικές δαπάνες για παρασχεθείσες υπηρεσίες μέχρι 31.12.2013 μπορούν να πληρωθούν μέχρι την προαναφερόμενη ημερομηνία». Ο εν λόγω Νόμος ουδέποτε εφαρμόστηκε και ουδέποτε ανανεώθηκαν οι συμβάσεις με συνέπεια να μην εξυπηρετείτο και το δημόσιο συμφέρον που με τα συνεργεία καθαρισμού(που ανατέθηκε η καθαριότητα), το δημόσιο να έχει πολλαπλάσιο κόστος.

Τροπολογία-Προσθήκη

Η διάταξη του άρθρου 167 του ν.4099/2012 όπως έχει τροποποιηθεί με το άρθρο 23 ν.4151/2013 αναδιατυπώνεται ως εξής:

«Για την καθαριότητα των κτιρίων των δημοσίων υπηρεσιών, των ανεξάρτητων αρχών,των ν.π.δ.δ., των ν.π.ι.δ και των Ο.Τ.Α., μπορεί να παρατείνονται μέχρι την 31/12/2015 ή να επανασυνάπτονται με την ίδια ημερομηνία λήξης, ατομικές συμβάσεις μίσθωσης έργου με ιδιώτες που απασχολούνται ή απασχολούνταν στον καθαρισμό των εν λόγω κτιρίων με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 2 του ν. 2314/1953 (Α΄59), του άρθρου 37 του ν. 2072/1992 (Α΄125 ) και κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης ».

Αθήνα, 28 Απρίλη 2015

 

Οι προτείνοντες βουλευτές

Πετράκος Αθανάσιος

Ουζουνίδου Ευγενία

Κριτσωτάκης Μιχάλης

Θελερίτη Μαρία

 Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ