ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube Instagram

03/06/2015

Απάντηση της Επιτροπής σε ερώτηση του Κώστα Χρυσόγονου για το φαινόμενο του θερμοκηπίουΤην ανάγκη εντατικοποίησης των ευρωπαϊκών προσπαθειών για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και την αναχαίτιση του φαινομένου του θερμοκηπίου παραδέχθηκε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απαντώντας σε σχετική ερώτηση του ευρωβουλευτή Κώστα Χρυσόγονου, ο οποίος είχε με έμφαση τονίσει την ανάγκη η Ένωση να μεριμνά όχι μόνο για την προστασία του περιβάλλοντος στο εσωτερικό της αλλά και για την αειφόρο ανάπτυξη όλου του πλανήτη.
Ακολουθούν τα κείμενα της ερώτησης και της απάντησης:

Ερώτηση:

Σε πρόσφατη μελέτη που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Nature[1] επισημαίνεται ότι τα δέντρα του Αμαζονίου, τα οποία αποτελούν σημαντική δεξαμενή απορρόφησης διοξειδίου του άνθρακα, πεθαίνουν με επικίνδυνους ρυθμούς, κυρίως λόγω των αυξημένων εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα.

Το 1997 η παγκόσμια κοινότητα υιοθέτησε, και το 2002 επικύρωσε η ΕΕ, το Πρωτόκολλο του Κιότο στη Σύμβαση-Πλαίσιο για την κλιματική αλλαγή. Με αυτό τα συμβαλλόμενα μέρη ανέλαβαν υποχρεώσεις για την αντιμετώπιση της αλλαγής του κλίματος που προκαλείται από την αύξηση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.

Το Πρωτόκολλο του Κιότο προβλέπει ότι τα συμβαλλόμενα μέρη δεν αναλαμβάνουν μόνο χωριστές υποχρεώσεις αλλά επίσης έχουν την υποχρέωση να συνεργάζονται προς την εκπλήρωση του σκοπού της Σύμβασης. Το ίδιο προβλέπει και η Σύμβαση για την Κλιματική Αλλαγή. Αλλά και η ΣΕΕ προβλέπει ότι η Ένωση οφείλει να προστατεύει το περιβάλλον στο εσωτερικό της, αλλά και να συμβάλλει στην αειφόρο ανάπτυξη του πλανήτη (άρθρο 3 παρ. 5).

Ενόψει των ανωτέρω ερωτάται η Επιτροπή:

Πώς σκοπεύει να συμβάλει στην υλοποίηση των διατάξεων του άρθρου 3 παρ. 5 ΣΕΕ και ειδικότερα στην αντιμετώπιση του φαινομένου του θερμοκηπίου και της συναφούς προς αυτό συρρίκνωσης των δασών παγκοσμίως;

Απάντηση

Τον Ιανουάριο του 2014, η Επιτροπή δημοσίευσε την ανακοίνωση με τίτλο «Πλαίσιο πολιτικής για το κλίμα και την ενέργεια κατά την περίοδο από το 2020 έως το 2030» [(COM(2014) 15 final)] που προτείνει τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου της ΕΕ κατά 40% έως το 2030 σε σύγκριση με το 1990. Αυτός ο στόχος μείωσης των εκπομπών εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τον Οκτώβριο του 2014, το οποίο συμφώνησε να μειωθούν οι εκπομπές της ΕΕ το 2030 έως και 40% σε σύγκριση με το 1990. Η Επιτροπή εκπονεί σήμερα νομικές προτάσεις για την υλοποίηση του πλαισίου του 2020 για το κλίμα.

Επιπλέον, η Επιτροπή λαμβάνει ενεργό μέρος στις διαπραγματεύσεις σχετικά με τη σύμβαση-πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για τις κλιματικές μεταβολές (UNFCCC), και πρότεινε να συμφωνηθεί νέο Πρωτόκολλο του Παρισιού με βάση τη UNFCCC[2] τον Δεκέμβριο του 2015, το οποίο να περιλαμβάνει δεσμεύσεις μείωσης των εκπομπών από όλα τα μέρη σύμφωνα με τις αντίστοιχες αρμοδιότητες και ικανότητες.

Τέλος, όσον αφορά την προστασία του κλίματος, του περιβάλλοντος και τη συμβολή στη βιώσιμη ανάπτυξη ειδικότερα των τροπικών δασών, η Επιτροπή τηρεί τις δεσμεύσεις της στους στόχους και τα εργαλεία που αναφέρονται στην ανακοίνωσή της του 2008[3], και ιδίως στο πρόγραμμα μείωσης των εκπομπών από την αποψίλωση και υποβάθμιση των δασών στις αναπτυσσόμενες χώρες (REDD+) και στο σχέδιο δράσης της ΕΕ σχετικά με το πρόγραμμα για την επιβολή της δασικής νομοθεσίας, τη διακυβέρνηση και το εμπόριο (FLEGT).

 

[1]     Long-term decline of the Amazon carbon sink, Nature 519, pp. 344-348, διαθέσιμη σε http://www.nature.com/nature/journal/v519/n7543/full/nature14283.html.

[2]     COM(2015) 81 final ΔΕΣΜΗ ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Το πρωτόκολλο του Παρισιού: ένα σχέδιο στρατηγικής για την αντιμετώπιση της παγκόσμιας κλιματικής αλλαγής μετά το 2020

[3]     ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΏΝ - Αντιμετώπιση των προκλήσεων της αποψίλωσης και της υποβάθμισης των δασών για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και της απώλειας της βιοποικιλότητας {SEC(2008) 2618} {SEC(2008) 2619} {SEC(2008) 2620} COM/2008/0645 τελικό */Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ