ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube flickr

23/06/2015

Κατάθεση τροπολογίας για ζητήματα ασφαλίσεως του επιστημονικού προσωπικού του Ν.Π.Δ.Δ. «Ελληνικό Ινστιτούτο Διεθνούς και Αλλοδαπού Δικαίου»Τροπολογία-Προσθήκη

Στο Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Μέτρα για την ανακούφιση των ΑμεΑ, την απλοποίηση της λειτουργίας των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.), την καταπολέμηση της εισφοροδιαφυγής και συναφή ασφαλιστικά ζητήματα.»

 

Α. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

  1. Το «Ελληνικό Ινστιτούτο Διεθνούς και Αλλοδαπού Δικαίου» αποτελεί Ν.Π.Δ.Δ. εποπτευόμενο από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, με σκοπό την παροχή νομικών πληροφοριών για το διεθνές, το ενωσιακό και τα αλλοδαπά δίκαια προς Υπουργεία, Δικαστήρια, τις λοιπές Αρχές του Κράτους, δικηγόρους και συμβολαιογράφους. Επίσης, το Ινστιτούτο παρέχει νομικές πληροφορίες για το ημεδαπό δίκαιο σε διεθνή και αλλοδαπά Δικαστήρια και Αρχές, δικηγόρους και συμβολαιογράφους της αλλοδαπής. Η οργάνωση και η λειτουργία του διέπονται από τον ΑΝ 1712/1939, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, και από τον Κανονισμό του, που εγκρίθηκε με την υπ’ αριθ. 7009/1983 Απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης.
  2. Το επιστημονικό προσωπικό του Ινστιτούτου απασχολείται σε αυτό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, ενώ η ιδιότητα μέλους του επιστημονικού προσωπικού δεν είναι ασυμβίβαστη προς την άσκηση του δικηγορικού λειτουργήματος. Υπό την ανωτέρω ιδιότητά του, το επιστημονικό προσωπικό μισθοδοτείται σύμφωνα με τις διατάξεις περί ενιαίου μισθολογίου του ν. 4024/2012 (ΦΕΚ 226/Α/27.10.2011).
  3. Οι επιστημονικοί συνεργάτες του Ινστιτούτου υπάγονται τόσο στους κλάδους ασφάλισης του Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. (εκ της ιδιότητάς τους ως απασχολούμενων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου σε Ν.Π.Δ.Δ.) όσο και στους κλάδους ασφάλισης του Ε.Τ.Α.Α. (Τ.Α.Ν., Τ.Ε.Α.Δ.) και στον Τομέα Υγείας – Προνοίας Δικηγόρων (εκ της ιδιότητάς τους ως δικηγόρων). Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, οι μετά το 1993 ασφαλισθέντες δικηγόροι-επιστημονικοί συνεργάτες του Ινστιτούτου, που δεν επέλεξαν κατ’ άρθρο 39 παρ. 1 και 2 ν. 2084/1992 ασφάλιση κλάδου σύνταξης του Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ., αλλά εξακολούθησαν να ασφαλίζονται στον Τ.Α.Ν., τον Τ.Ε.Α.Δ. και τον Τομέα Υγείας – Προνοίας Δικηγόρων ως δικηγόροι, καταβάλλουν εξ ολοκλήρου οι ίδιοι τις ασφαλιστικές τους εισφορές, χωρίς καμία επιβάρυνση του Ινστιτούτου.
  4. Για τους λόγους αυτούς προτείνεται να ισχύσει και για τους δικηγόρους που απασχολούνται ως επιστημονικό προσωπικό στο Ινστιτούτο και ασφαλίζονται στον Τ.Α.Ν., τον Τ.Ε.Α.Δ. και τον Τομέα Υγείας – Προνοίας Δικηγόρων Αθηνών, διάταξη αντίστοιχη προς αυτή που προβλέπει τον επιμερισμό των ασφαλιστικών εισφορών μεταξύ δικηγόρων απασχολούμενων με πάγια αντιμισθία και των εργοδοτών τους (βλ. άρθρο 24 παρ. 2 ν. 1868/1989, όπως έχει αντικατασταθεί από το άρθρο 37 παρ. 1 ν. 2145/1993).
  5. Η προτεινόμενη ρύθμιση δεν επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό, δεδομένου ότι το Ινστιτούτο είναι αποκλειστικά αυτοχρηματοδοτούμενο, με μοναδικό πόρο τα έσοδα από τις παρεχόμενες νομικές πληροφορίες (βλ. άρθρο 5 ν. 1712/1939).

 

Β. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ-ΠΡΟΣΘΗΚΗ

Άρθρο …….

«Η παρ. 2 του άρθρου 24 του Ν. 1868/1989, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 37 του Ν. 2145/1993, εφαρμόζεται αναλόγως και για το ασφαλισθέν μετά την 1.1.1993 προσωπικό των άρθρων 5 και 6 του Ν. 924/1979, όπως εκάστοτε ισχύουν, εφόσον το εν λόγω προσωπικό έχει επιλέξει ως φορέα ασφάλισης τους κλάδους του Ε.Τ.Α.Α. Η παρούσα ρύθμιση καταλαμβάνει και τις ασφαλιστικές εισφορές που αναλογούν στο χρονικό διάστημα από 1.1.2014 μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος.»

 

Αθήνα, 23.06.2015

 

Οι προτείνοντες βουλευτές

Κατριβάνου Βασιλική

Αμανατίδης Ιωάννης

Αμμανατίδου Λίτσα

Αυλωνίτου Ελένη

Γαϊτάνη Ιωάννα

Γκαρά Αναστασία

Δελημήτρος Κώστας

Ζάννας Ζήσης

Ζαχαριάς Κώστας

Κατσαβριά – Σιωροπούλου Χρυσούλα

Κουρεμπές Φάνης

Κριτσωτάκης Μιχάλης

Κυριακάκης Βασίλης

Κωστοπαναγιώτου Ηλίας

Λεουτσάκος Ευστάθιος

Μανιός Νίκος

Μηταφίδης Τριαντάφυλλος

Μπαλαούρας Γεράσιμος

Σεβαστάκης Δημήτρης

Σταθάς Γιάννης

Συρίγος Αντώνιος

Τζούφη Μερόπη

Τσανάκα Αλεξάνδρα

Φίλης Νίκος

Χαραλαμπίδου Δέσποινα

 Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ