ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube flickr

29/06/2015

Τροπολογία βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ: Παράταση της προθεσμίας των διατάξεων του άρθρου 48 του ν. 4250/2014 και τακτοποίηση του προσωπικού των Κεφαλαίων Αποζημίωσης Φορτοεκφορτωτών (Κ.Α.Φ.) που διαλύονται 

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ-ΠΡΟΣΘΗΚΗ

 

Στο σ/ν του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Μέτρα για την ανακούφιση των ΑμεΑ, την απλοποίηση της λειτουργίας των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (Κ.Ε.Π.Α.), την αντιμετώπιση της εισφοροδιαφυγής και συναφή ασφαλιστικά ζητήματα»

 

Θέμα: «Παράταση της προθεσμίας των διατάξεων του άρθρου 48 του ν. 4250/2014 και τακτοποίηση του προσωπικού των Κεφαλαίων Αποζημίωσης Φορτοεκφορτωτών (Κ.Α.Φ.) που διαλύονται»

 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Με το παρόν άρθρο : α) παρατείνεται μέχρι 31-12-2015 η προθεσμία που τέθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 48 του ν. 4250/2014 (Α,74) και παρατάθηκε μέχρι 30-6-2014 με τις διατάξεις του άρθρου 68 του ν. 4316/2014 (Α,270) για το λόγο ότι δεν έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες διάλυσης ορισμένων ΚΑΦ και λειτουργίας του ΕΚΑΦ και β) προβλέπεται η τακτοποίηση του προσωπικού με τη μετάταξη ή μεταφορά των υπαλλήλων των ΚΑΦ που διαλύονται σε εποπτευόμενους από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Οργανισμούς και Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, καθώς και στο Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας. Δεδομένου του υψηλού ρυθμού των αποχωρήσεων υπαλλήλων από τους εποπτευόμενους από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Οργανισμών και Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου καθώς και από το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας, και του περιορισμού των προσλήψεων, η μετάταξη ή μεταφορά του προσωπικού των ΚΑΦ σε αυτούς θα συμβάλει στην κάλυψη βασικών και άμεσων αναγκών τους ώστε να είναι δυνατή η βέλτιστη λειτουργία τους και η παροχή των καλύτερων δυνατών υπηρεσιών στον πολίτη.

      

 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

 

  ΑΡΘΡΟ …

 

1.A. Οι προθεσμίες του άρθρου 48 του ν. 4250/2014 (Α, 74) παρατείνονται μέχρι 31-12-2015.

Β. Μόνιμοι υπάλληλοι, καθώς και το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των Κεφαλαίων Αποζημίωσης Φορτοεκφορτωτών (Κ.Α.Φ.) που διαλύονται, δύνανται με αίτηση τους να μεταταγούν ή μεταφερθούν με την ίδια σχέση εργασίας, κατά παρέκκλιση κάθε αντίθετης διάταξης, σε Οργανισμούς και Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) εποπτείας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, καθώς και στο Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας.

Η μετάταξη ή μεταφορά γίνεται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σε κενή οργανική θέση ή σε συνιστώμενη προσωποπαγή, η οποία καταργείται μετά την καθ’ οιονδήποτε τρόπο αποχώρησή του υπαλλήλου από την Υπηρεσία.

Για το προσωπικό που μετατάσσεται ή μεταφέρεται με το παρόν άρθρο εφαρμόζονται οι διατάξεις των παρ.2, 3 και 4 του άρθρου 13 του ν.4109/2013 (ΦΕΚ Α΄ 16).

 

Αθήνα, 29 Ιουνίου 2015

 

ΟΙ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΕΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ

 

Χαραλαμπίδου Δέσποινα

Γαϊτάνη Ιωάννα

Καραγιαννίδης Χρήστος

Λεουτσάκος Ευστάθιος (Στάθης)

Μπάρκας Κωνσταντίνος

Σωτηρίου Ελένη

 Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ