ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube flickr

16/07/2015

Απάντηση Επιτρόπου Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών, Jonathan Hill, σε Δημήτρη Παπαδημούλη για τα κόκκινα δάνεια στην Ευρωζώνη  • «Οι ελληνικές αρχές καταβάλλουν προσπάθειες για τη βελτίωση της νομοθεσίας και των διαδικασιών αφερεγγυότητας για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις».
  • Νέο πλαίσιο κανόνων από τις 21 Μαρτίου 2016, με την Οδηγία 2014/17/ΕΚ, για την Ενυπόθηκη Πίστη σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση.

 

 

Το νέο πλαίσιο κανόνων για την Ενυπόθηκη Πίστη, που θα ισχύσει σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση από το 2016, παρουσιάζει με γραπτή του απάντηση ο Επίτροπος Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών, Jonathan Hill, σε σχετική ερώτηση του Αντιπροέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Δημήτρη Παπαδημούλη.

Ο Δ. Παπαδημούλης στην ερώτησή του αναφερόταν στο πρόβλημα των μη εξυπηρετούμενων δανείων που «λαμβάνει εκρηκτικές διαστάσεις σε μια σειρά από χώρες της ΕΕ που αντιμετωπίζουν δυσμενείς οικονομικές συνθήκες, απειλώντας τόσο τη σταθερότητα των τραπεζών, αφού επηρεάζεται αρνητικά η ποιότητα των ισολογισμών τους και επομένως η κεφαλαιακή τους επάρκεια, όσο και την οικονομική σταθερότητα και την κοινωνική συνοχή των κρατών μελών», σημειώνοντας ταυτόχρονα ότι «σύμφωνα με στοιχεία της Παγκόσμιας Τράπεζας, 11 χώρες της ΕΕ και 7 χώρες της Ευρωζώνης εμφανίζουν ποσοστά μη εξυπηρετούμενων δανείων, ως προς το σύνολο των δανείων, πάνω από 10%, με «πρωταθλήτριες» την Κύπρο, με 37,9%, την Ελλάδα, με 34,2%, την Ιρλανδία, με 25,3%, και την Ιταλία, με 16,5%» και ρωτώντας την Κομισιόν εάν «σκοπεύει να εξετάσει συνολικά το φαινόμενο των κόκκινων δανείων στην Ευρωζώνη, προτείνοντας εφικτές λύσεις που θα προστατεύουν τα αδύναμα νοικοκυριά και θα εξυγιαίνουν τους ισολογισμούς των τραπεζών».

Στην απάντησή της η Κομισιόν, αφού τονίζει ότι «έχει υπόψη της την αύξηση του ιδιωτικού χρέους των νοικοκυριών σε ορισμένα κράτη-μέλη και αναλύει τις διαδικασίες αφερεγγυότητας προσώπων σε όλα τα κράτη μέλη», περιγράφει τα βασικά σημεία της πρόσφατα εκδοθείσας Οδηγίας για την Ενυπόθηκη Πίστη, 2014/17/ΕΚ, ενώ απαντώντας σε σχετικό ερώτημα για τις πολιτικές αντιμετώπισης των κόκκινων δανείων στην Ελλάδα υπογραμμίζει ότι «οι ελληνικές αρχές καταβάλλουν προσπάθειες για τη βελτίωση της νομοθεσίας και των διαδικασιών αφερεγγυότητας για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις».

 

Ακολουθούν η πλήρης ερώτηση και απάντηση:

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-004934/2015 προς την Επιτροπή

Άρθρο 130 του Κανονισμού

Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL)

Θέμα: Μη εξυπηρετούμενα δάνεια στην Ευρωζώνη

Το πρόβλημα των μη εξυπηρετούμενων δανείων λαμβάνει εκρηκτικές διαστάσεις σε μια σειρά από χώρες της ΕΕ που αντιμετωπίζουν δυσμενείς οικονομικές συνθήκες, απειλώντας τόσο τη σταθερότητα των τραπεζών, αφού επηρεάζεται αρνητικά η ποιότητα των ισολογισμών τους και επομένως η κεφαλαιακή τους επάρκεια, όσο και την οικονομική σταθερότητα και την κοινωνική συνοχή των κρατών μελών. Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με στοιχεία της Παγκόσμιας Τράπεζας, 11 χώρες της ΕΕ και 7 χώρες της Ευρωζώνης εμφανίζουν ποσοστά μη εξυπηρετούμενων δανείων, ως προς το σύνολο των δανείων, πάνω από 10%, με «πρωταθλήτριες» την Κύπρο, με 37,9%, την Ελλάδα, με 34,2%, την Ιρλανδία, με 25,3% και την Ιταλία, με 16,5%. Ωστόσο, παρά την έκταση του προβλήματος των κόκκινων δανείων, η Επιτροπή και η ΕΚΤ δεν έχουν αναλάβει τις απαραίτητες πρωτοβουλίες, ούτως ώστε να προστατευθούν τα αδύναμα νοικοκυριά από τις κατασχέσεις και ταυτόχρονα να εξυγιανθούν οι ισολογισμοί των πληττόμενων τραπεζών. Ερωτάται η Επιτροπή:

  1. Σκοπεύει να εξετάσει συνολικά το φαινόμενο των κόκκινων δανείων στην Ευρωζώνη, προτείνοντας εφικτές λύσεις που θα προστατεύουν τα αδύναμα νοικοκυριά και θα εξυγιαίνουν τους ισολογισμούς των τραπεζών;
  1. Συγκεκριμένα για την Ελλάδα, ποιες λύσεις εξετάζονται από τις αρμόδιες ευρωπαϊκές και ελληνικές αρχές για τη διευθέτηση του προβλήματος των κόκκινων δανείων και της προστασίας των δανειοληπτών;

EL

E-004934/2015

Απάντηση του Λόρδου Hill εξ ονόματος της Επιτροπής

(25.6.2015)

Η Επιτροπή έχει υπόψη της την αύξηση του ιδιωτικού χρέους των νοικοκυριών σε ορισμένα κράτη-μέλη και αναλύει τις διαδικασίες αφερεγγυότητας προσώπων σε όλα τα κράτη μέλη. Όταν ολοκληρωθεί η ανάλυση, η Επιτροπή θα εξετάσει τη σκοπιμότητα περαιτέρω ενεργειών. Η πρόσφατα εκδοθείσα οδηγία για την ενυπόθηκη πίστη (ΟΕΠ) περιέχει ειδικές διατάξεις για υπερημερίες και κατασχέσεις. Σε περίπτωση δυσκολίας πληρωμής, οι πιστωτές ενθαρρύνονται να επιδεικνύουν εύλογη ανοχή πριν από τυχόν διαδικασίες κατάσχεσης. Η οδηγία πρέπει να μεταφερθεί στο εθνικό δίκαιο έως τις 21 Μαρτίου 2016 και θα ισχύει για τις συμφωνίες πίστωσης που συνάπτονται μετά την ημερομηνία αυτή. Σε περίπτωση κατάσχεσης ακινήτου, η οδηγία απαιτεί από τα κράτη-μέλη να θέσουν σε εφαρμογή διαδικασίες ή μέτρα για την εξασφάλιση της «καλύτερης δυνατής» τιμής του ακινήτου, έτσι ώστε το τυχόν ανεξόφλητο χρέος να είναι όσο το δυνατόν χαμηλότερο. Στην περίπτωση αυτή, τα κράτη μέλη θα πρέπει επίσης να εξασφαλίζουν ότι εφαρμόζονται μέτρα για τη διευκόλυνση της εξόφλησης. Η πρωταρχική ευθύνη για την εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας βαρύνει πρωτίστως τα κράτη μέλη.

Οι ελληνικές αρχές προέβησαν σε ορισμένες βελτιώσεις του πλαισίου για τη διαχείριση και την εξυγίανση των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Για παράδειγμα, το 2014 η Τράπεζα της Ελλάδος ζήτησε από τις ελληνικές τράπεζες να χαράξουν στρατηγικές και ειδικές ικανότητες για την αντιμετώπιση των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Επίσης, εξέδωσε κώδικα δεοντολογίας που υποχρεώνει τις τράπεζες να ακολουθούν δίκαιες διαδικασίες και προσφέρει διάφορες επιλογές αναδιάρθρωσης στους δανειολήπτες στη λήξη της περιόδου. Η Ελλάδα έχει θεσπίσει κανονιστικές ρυθμίσεις που εισάγουν εξωδικαστική αναδιάρθρωση του χρέους του ιδιωτικού τομέα, η οποία προσφέρει τη δυνατότητα διακανονισμού τόσο των δημοσίων όσο και των ιδιωτικών οφειλών μικρών, μεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων και επιχειρηματιών με εσπευσμένες διαδικασίες. Επίσης, οι ελληνικές αρχές καταβάλλουν προσπάθειες για τη βελτίωση της νομοθεσίας και των διαδικασιών αφερεγγυότητας για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις.

 

 Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ