ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube flickr

21/07/2015

Απάντηση Κομισιόν στον ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Δημήτρη Παπαδημούλη για τις πολιτικές απορρύθμισης της αγοράς εργασίας που εφαρμόστηκαν στην Ελλάδα  • Έμμεση αυτοκριτική Κομισιόν στις πολιτικές απορρύθμισης της αγοράς εργασίας, που εφαρμόστηκαν στην Ελλάδα μετά τη σχετική μελέτη του ΔΝΤ.
  • «Η εύρυθμη λειτουργία των θεσμικών φορέων της αγοράς εργασίας είναι σημαντική για να εξασφαλιστεί ότι η προσαρμογή στις οικονομικές διακυμάνσεις μετριάζεται και δεν γίνεται σε βάρος της απασχόλησης», απαντά η Επίτροπος Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων, Marianne Thyssen, στον Δημήτρη Παπαδημούλη.

 

Σε έμμεση αυτοκριτική, σχετικά με τις πολιτικές της απορρύθμισης των εργασιακών σχέσεων στην Ελλάδα, που εφαρμόστηκαν μέσω των Μνημονίων, καταφεύγει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σύμφωνα με γραπτή απάντηση της Επιτρόπου Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων, Marianne Thyssen, στον Αντιπρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Δημήτρη Παπαδημούλη.

Πιο συγκεκριμένα, ο Δ. Παπαδημούλης στην ερώτησή του, αφού μνημόνευε μελέτη του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου σχετικά με τις πολιτικές απορρύθμισης των εργασιακών σχέσεων, στην οποία διαπιστώνεται ότι «δεν υπάρχει καμία επιστημονική και στατιστική απόδειξη ότι οι πολιτικές... για την απορρύθμιση της αγοράς εργασίας, την ελαστικοποίηση των εργασιακών σχέσεων, ακόμα και την κατάργηση “παρωχημένων” εργασιακών δικαιωμάτων, οδηγούν σε αύξηση της οικονομικής αποτελεσματικότητας και της συνολικής παραγωγικότητας», ρωτούσε την Κομισιόν εάν «είχαν εξεταστεί οι επιπτώσεις των πολιτικών που σχεδιάστηκαν, προτάθηκαν και τελικά επιβλήθηκαν στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες για την απορρύθμιση της αγοράς εργασίας», εάν «εμμένουν οι θεσμοί της ΕΕ στη διατήρηση του θεσμικού καθεστώτος της αγοράς εργασίας στην Ελλάδα, μετά την έμμεση αναγνώριση ενός ακόμα λάθους από το ΔΝΤ», καθώς επίσης εάν «σκοπεύει η ΕΕ να αναθεωρήσει τις “ιδεοληψίες” της σχετικά με τα “ευεργετήματα” της απορρύθμισης της εργασίας και να ακολουθήσει πολιτικές που προστατεύουν και στηρίζουν τα εργασιακά δικαιώματα».

Στην απάντησή της η Επίτροπος Απασχόλησης καταφεύγει σε μια έμμεση κριτική των πολιτικών απασχόλησης που επιβλήθηκαν στην Ελλάδα το προηγούμενο διάστημα διαπιστώνοντας «τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει η νομοθεσία για την αγορά εργασίας, για παράδειγμα όσον αφορά την προστασία των εργαζομένων κατά της καταχρηστικής απόλυσης, την εξασφάλιση κατάλληλων συνθηκών εργασίας και την πρόληψη των διακρίσεων», σημειώνοντας ταυτόχρονα για τον κοινωνικό διάλογο και τις συλλογικές διαπραγματεύσεις ότι «η εύρυθμη λειτουργία των θεσμικών φορέων της αγοράς εργασίας είναι σημαντική για να εξασφαλιστεί ότι η προσαρμογή στις οικονομικές διακυμάνσεις μετριάζεται και δεν γίνεται σε βάρος της απασχόλησης».

Στη συνέχεια της απάντησής της η Επίτροπος Thyssen ξεφεύγει από τη «γερμανική ανάλυση» της ελληνικής κρίσης, υπογραμμίζοντας ότι «η αντιμετώπιση των σημαντικών προκλήσεων που αντιμετωπίζει η Ελλάδα απαιτεί σημαντικές προσπάθειες, ώστε να επιλυθούν διάφορα μακροχρόνια προβλήματα, συμπεριλαμβανομένου του υψηλού επιπέδου παραοικονομίας και διάφορων στενώσεων στη λειτουργία της οικονομίας», τονίζοντας ότι «η Επιτροπή θα συνεχίσει να συνεργάζεται με την Ελλάδα για να διασφαλίσει ότι το αναπόφευκτο βάρος της προσαρμογής κατανέμεται κατά τον πλέον δίκαιο τρόπο και ότι η βιώσιμη ανάπτυξη και η ευημερία αποκαθίστανται».

Ακολουθούν η πλήρης ερώτηση και απάντηση:
 

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-006556/2015 προς την Επιτροπή

Άρθρο 130 του Κανονισμού

Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL)

Θέμα: Πολιτικές απορρύθμισης της αγοράς εργασίας στην Ελλάδα και την ΕΕ

Στην πρόσφατη έκθεση του ΔΝΤ για την παγκόσμια οικονομία, διαπιστώνεται ότι η σχέση μεταξύ της «απελευθέρωσης» της αγοράς εργασίας και της συνολικής παραγωγικότητας της οικονομίας, δεν είναι «στατιστικά σημαντική». Πιο συγκεκριμένα, το ΔΝΤ με τον πιο επίσημο τρόπο διαπιστώνει ότι δεν υπάρχει καμία επιστημονική και στατιστική απόδειξη ότι οι πολιτικές που σχεδιάζει και επιβάλλει, τόσο το ίδιο όσο και οι θεσμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την απορρύθμιση της αγοράς εργασίας, την ελαστικοποίηση των εργασιακών σχέσεων, ακόμα και την κατάργηση «παρωχημένων» εργασιακών δικαιωμάτων, οδηγούν σε αύξηση της οικονομικής αποτελεσματικότητας και της συνολικής παραγωγικότητας. Με δεδομένο ότι εδώ και 5 χρόνια επιβάλλονται στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες πολιτικές που βασίζονται στην «τυφλή πίστη» των θεσμών στις «ευεργετικές» συνέπειες της απορρύθμισης της εργασίας, ερωτάται η Επιτροπή:

  1. Είχαν εξεταστεί οι επιπτώσεις των πολιτικών που σχεδιάστηκαν, προτάθηκαν και τελικά επιβλήθηκαν στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες για την απορρύθμιση της αγοράς εργασίας;
  1. Εμμένουν οι θεσμοί της ΕΕ στη διατήρηση του θεσμικού καθεστώτος της αγοράς εργασίας στην Ελλάδα, μετά την «έμμεση» αναγνώριση ενός ακόμα «λάθους» από το ΔΝΤ;
  1. Σκοπεύει η ΕΕ να αναθεωρήσει τις «ιδεοληψίες» της, σχετικά με τα «ευεργετήματα» της απορρύθμισης της εργασίας και να ακολουθήσει πολιτικές που προστατεύουν και στηρίζουν τα εργασιακά δικαιώματα;

E-006556/2015 Απάντηση της κ. Thyssen εξ ονόματος της Επιτροπής (2.7.2015)

Η Επιτροπή αναγνωρίζει τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει η νομοθεσία για την αγορά εργασίας, για παράδειγμα όσον αφορά την προστασία των εργαζομένων κατά της καταχρηστικής απόλυσης, την εξασφάλιση κατάλληλων συνθηκών εργασίας και την πρόληψη των διακρίσεων, όπως αντικατοπτρίζεται στο ευρύ φάσμα νομοθεσίας της ΕΕ για τη θέσπιση ελάχιστων προτύπων σε ολόκληρη την Ένωση. Η Επιτροπή αναγνωρίζει επίσης την ανάγκη να διασφαλιστεί επαρκής και συνεκτικός σχεδιασμός των θεσμικών φορέων της αγοράς εργασίας για τη στήριξη της παραγωγικότητας και της ανάπτυξης και την καταπολέμηση του κατακερματισμού της αγοράς εργασίας.

Η κρίση που πλήττει την Ελλάδα οφείλεται στις μακροοικονομικές ανισορροπίες που συσσωρεύτηκαν κατά τις προηγούμενες δεκαετίες. Η αντιμετώπιση των σημαντικών προκλήσεων που αντιμετωπίζει η Ελλάδα απαιτεί σημαντικές προσπάθειες, ώστε να επιλυθούν διάφορα μακροχρόνια προβλήματα, συμπεριλαμβανομένου του υψηλού επιπέδου παραοικονομίας και διάφορων στενώσεων στη λειτουργία της οικονομίας. Η εύρυθμη λειτουργία των θεσμικών φορέων της αγοράς εργασίας είναι σημαντική για να εξασφαλιστεί ότι η προσαρμογή στις οικονομικές διακυμάνσεις μετριάζεται και δεν γίνεται σε βάρος της απασχόλησης. Η Επιτροπή θα συνεχίσει να συνεργάζεται με την Ελλάδα για να διασφαλίσει ότι το αναπόφευκτο βάρος της προσαρμογής κατανέμεται κατά τον πλέον δίκαιο τρόπο και ότι η βιώσιμη ανάπτυξη και η ευημερία αποκαθίστανται. Η προκαταβολική καταβολή χρηματοδοτικής ενίσχυσης από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία είναι μια τέτοια συγκεκριμένη δράση, στην οποία προβαίνει η Επιτροπή προς τον σκοπό αυτό.

Το Γραφείο ΤύπουΧρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ