ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube flickr

02/09/2015

Απάντηση Επιτρόπου Thyssen σε Δημήτρη Παπαδημούλη για τις πολιτικές απασχόλησης στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση«Η Κομισιόν, μαζί με την ελληνική κυβέρνηση, θα εξασφαλίσει την εφαρμογή πολιτικών που τονώνουν την ανάπτυξη, βελτιώνουν την κοινωνική ευημερία, τη δικαιοσύνη και την απασχόληση» 

Πρόθυμη να συμβάλει, μαζί με τις ελληνικές αρχές, στις προσπάθειες για πολιτικές που τονώνουν την ανάπτυξη, την κοινωνική ευημερία, τη δικαιοσύνη και την απασχόληση δηλώνει η Κομισιόν, σύμφωνα με απάντηση της Επιτρόπου Απασχόληση, Marianne Thyssen, σε σχετική ερώτηση του Αντιπροέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Δημήτρη Παπαδημούλη.

Ο Δημήτρης Παπαδημούλης στην ερώτησή του αναφερόταν στην έκθεση του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας (ILO) για την απασχόληση, η οποία διαπιστώνει «μεγάλη αύξηση στις ελαστικές μορφές εργασίας, που αναπαράγει τον φαύλο κύκλο χαμηλών μισθών, αδύναμης ζήτησης, αναιμικής ανάκαμψης και αποεπένδυσης» και ρωτούσε την Κομισιόν εάν «παραδέχεται ότι οι πολιτικές απορρύθμισης της εργασίας απέτυχαν να μειώσουν την ανεργία και βύθισαν τις ευρωπαϊκές κοινωνίες στην υποαπασχόληση και τις ανισότητες», καθώς επίσης, εάν «σκοπεύει να αναθεωρήσει τη στάση της, στο πλαίσιο των Εθνικών Προγραμμάτων Μεταρρυθμίσεων των κρατών μελών, υπερασπιζόμενη το ευρωπαϊκό κοινωνικό-εργασιακό μοντέλο».

Στην απάντησή της η Επίτροπος Απασχόλησης, Marianne Thyssen, αναφέρει ότι «στην Ετήσια Επισκόπηση της Ανάπτυξης του 2015, η Επιτροπή ανέφερε ότι οι κανόνες και οι θεσμοί για την προστασία της απασχόλησης θα πρέπει να παρέχουν το κατάλληλο περιβάλλον για την ενθάρρυνση των προσλήψεων, προσφέροντας παράλληλα σύγχρονα επίπεδα προστασίας» και τονίζει ότι «στην πρότασή της για απόφαση του Συμβουλίου σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για τις πολιτικές απασχόλησης των κρατών μελών, η Επιτροπή υπογράμμισε επίσης ότι η ποιοτική απασχόληση θα πρέπει να εξασφαλίζεται όσον αφορά την κοινωνικο-οικονομική ασφάλεια, τις ευκαιρίες εκπαίδευσης και κατάρτισης, τις συνθήκες εργασίας (περιλαμβανομένης της υγείας και της ασφάλειας) και την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής».

Στη συνέχεια της απάντησής της η Ευρωπαία Επίτροπος υπογραμμίζει ότι τα κράτη μέλη και η ΕΕ «θα πρέπει να αντιμετωπίσουν τον κοινωνικό αντίκτυπο της κρίσης και να επιδιώξουν την οικοδόμηση μιας συνεκτικής κοινωνίας και να εξασφαλιστούν πρόσβαση και ευκαιρίες για όλους, καθώς και μείωση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, κυρίως μέσα από τη διασφάλιση της αποτελεσματικής λειτουργίας των αγορών εργασίας και των συστημάτων κοινωνικής πρόνοιας και την άρση των εμποδίων για τη συμμετοχή στην αγορά εργασίας» και καταλήγει ότι «τα κράτη μέλη θα πρέπει επίσης να διασφαλίζουν ότι όλοι οι πολίτες αποκομίζουν οφέλη από την οικονομική ανάπτυξη».

Απαντώντας συγκεκριμένα για την Ελλάδα, η Επίτροπος Thyssen σημειώνει ότι «η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καταβάλλει προσπάθειες, από κοινού με την ελληνική κυβέρνηση και τα άλλα θεσμικά όργανα, προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι τίθενται σε εφαρμογή πολιτικές, που τονώνουν την ανάπτυξη και είναι από δημοσιονομικής άποψης υγιείς, ώστε να βελτιωθεί η κοινωνική ευημερία, η δικαιοσύνη και η απασχόληση, πράγμα που θα επιτρέψει στην Ελλάδα να ευημερεύσει στη νομισματική ένωση».

 

Ακολουθεί η πλήρης ερώτηση και απάντηση:

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-008146/2015 προς την Επιτροπή

Άρθρο 130 του Κανονισμού

Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL)

Θέμα: Έκθεση ILO για την Απασχόληση.

 

Η πρόσφατη έκθεση του ILO για την απασχόληση είναι άκρως απογοητευτική για τις πολιτικές, που εφαρμόζονται τα τελευταία χρόνια στην ΕΕ, αφού διαπιστώνει μεγάλη αύξηση στις ελαστικές μορφές εργασίας, η οποία με τη σειρά της αναπαράγει τον φαύλο κύκλο χαμηλών μισθών, αδύναμης ζήτησης, αναιμικής ανάκαμψης και αποεπένδυσης. Επίσης απογοητευτική είναι η αξιολόγηση των, λεγόμενων, «διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων», που στοχεύουν στη μείωση των εργασιακών δικαιωμάτων και των προστατευτικών ρυθμίσεων, αφού, σύμφωνα με τον ILO, δεν έχουν οδηγήσει σε μείωση της ανεργίας και αύξηση της απασχόλησης. Με δεδομένο ότι η Ελλάδα έχει εφαρμόσει τις πιο σκληρές πολιτικές απορρύθμισης εργασιακών σχέσεων, με αποτέλεσμα να είναι η πρώτη χώρα της ΕΕ στις ελαστικές μορφές εργασίας με 52,6% (27,5% ΕΕ, στοιχεία ILO) και από τα μεγαλύτερα ποσοστά μερικώς απασχολούμενων που υπο-απασχολούνται, με 72,1% (22,2% ΕΕ, Eurostat), ερωτάται η Επιτροπή:

 

  1. Παραδέχεται ότι οι πολιτικές απορρύθμισης της εργασίας απέτυχαν να μειώσουν την ανεργία και βύθισαν τις ευρωπαϊκές κοινωνίες στην υποαπασχόληση και τις ανισότητες;
  2. Σκοπεύει να αναθεωρήσει τη στάση της, στο πλαίσιο των Εθνικών Προγραμμάτων Μεταρρυθμίσεων των κρατών μελών, υπερασπιζόμενη το ευρωπαϊκό κοινωνικό-εργασιακό μοντέλο;
  3. Συγκεκριμένα για την Ελλάδα, θα επικουρήσει τις προσπάθειες της ελληνικής κυβέρνησης για αποκατάσταση των ζημιών στην αγορά εργασίας, στο πλαίσιο και των προτάσεων του ILO;

 

E-008146/2015

Απάντηση της κ. Thyssen εξ ονόματος της Επιτροπής

(17.8.2015)

Στην Ετήσια Επισκόπηση της Ανάπτυξης του 2015, η Επιτροπή ανέφερε ότι οι κανόνες και οι θεσμοί για την προστασία της απασχόλησης θα πρέπει να παρέχουν το κατάλληλο περιβάλλον για την ενθάρρυνση των προσλήψεων, προσφέροντας παράλληλα σύγχρονα επίπεδα προστασίας. Στην πρότασή της για απόφαση του Συμβουλίου σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για τις πολιτικές απασχόλησης των κρατών μελών, η Επιτροπή υπογράμμισε επίσης ότι η ποιοτική απασχόληση θα πρέπει να εξασφαλίζεται, όσον αφορά την κοινωνικο-οικονομική ασφάλεια, τις ευκαιρίες εκπαίδευσης και κατάρτισης, τις συνθήκες εργασίας (περιλαμβανομένης της υγείας και της ασφάλειας) και την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής.

Η Επιτροπή είναι της άποψης ότι τα κράτη μέλη και η Ένωση θα πρέπει να αντιμετωπίσουν τον κοινωνικό αντίκτυπο της κρίσης και να επιδιώξουν την οικοδόμηση μιας συνεκτικής κοινωνίας. Θα πρέπει να εξασφαλιστούν πρόσβαση και ευκαιρίες για όλους, καθώς και μείωση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, κυρίως μέσα από τη διασφάλιση της αποτελεσματικής λειτουργίας των αγορών εργασίας και των συστημάτων κοινωνικής πρόνοιας και την άρση των εμποδίων για τη συμμετοχή στην αγορά εργασίας. Τα κράτη μέλη θα πρέπει επίσης να διασφαλίζουν ότι όλοι οι πολίτες αποκομίζουν οφέλη από την οικονομική ανάπτυξη.

Όσον αφορά την Ελλάδα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καταβάλλει προσπάθειες, από κοινού με την ελληνική κυβέρνηση και τα άλλα θεσμικά όργανα, προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι τίθενται σε εφαρμογή πολιτικές, που τονώνουν την ανάπτυξη και είναι από δημοσιονομικής άποψης υγιείς, ώστε να βελτιωθεί η κοινωνική ευημερία, η δικαιοσύνη και η απασχόληση, πράγμα που θα επιτρέψει στην Ελλάδα να ευημερεύσει στη νομισματική ένωση.

 Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ