ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube Instagram

04/11/2015

Τροπολογία βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ: Μετεγγραφές φοιτητών, τέκνων κατοίκων νησιωτικών περιοχώνΣτο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας: «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενσωμάτωση στο ελληνικό δίκαιο της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, «Για την ενεργειακή απόδοση, την τροποποίηση των Οδηγιών 2009/125/ΕΚ και 2010/30/ΕΕ και την κατάργηση των Οδηγιών 2004/8/ΕΚ και 2006/32/ΕΚ», όπως τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2013/12/ΕΕ του Συμβουλίου της 13ης Μαΐου 2013 «Για την προσαρμογή της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ενεργειακή απόδοση, λόγω της προσχώρησης της Δημοκρατίας της Κροατίας» και άλλες διατάξεις.

Θέμα: «Μετεγγραφές φοιτητών, τέκνων κατοίκων νησιωτικών περιοχών»

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Σύμφωνα με το Άρθρο 101, παρ. 4 του Συντάγματος που αναφέρει ότι: «Ο κοινός νομοθέτης και η Διοίκηση, όταν δρουν κανονιστικά, υποχρεούνται να λαμβάνουν υπόψη τις ιδιαίτερες συνθήκες των νησιωτικών και ορεινών περιοχών, μεριμνώντας για την ανάπτυξη τους». Σε συνδυασμό με την ενίσχυση του κοινωνικού κράτους (Άρθρο 21 του Συντάγματος) και του κράτους δικαίου (Άρθρο 25 του Συντάγματος), οι πολύτεκνες οικογένειες εξοπλίζονται με το συνταγματικό δικαίωμα να απολαμβάνουν μέτρων που εξασφαλίζουν την αντιμετώπισή τους κατά την συνταγματικώς θεμελιωμένη αρχή της αναλογικής ισότητας

Με την προτεινόμενη τροπολογία διασφαλίζεται το δικαίωμα ειδικής φροντίδας από το Kράτος και της ισότιμης μεταχείρισης στις τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες των απομακρυσμένων νησιωτικών περιοχών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Τα υπέρογκα κόστη συντήρησης πολλαπλών νοικοκυριών, η δυσκολία και το υψηλό κόστος μετακίνησης των νησιωτών, το οποίο βαρύνει δυσανάλογα τα νοικοκυριά, δυσκολεύεται ακόμα περισσότερο στην περίπτωση που το τρίτο (ή/και επόμενο) τέκνο εισαχθεί σε άλλη πόλη από την οποία φοιτούν τα υπόλοιπα αδέλφια.

Η προτεινόμενη τροπολογία, διευκολύνει τη μεταφορά θέσης στους νησιώτες φοιτητές είτε σε Τμήμα ή Σχολή Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της οικείας Περιφέρειας είτε γειτονικής περιφέρειας, εφόσον αυτή είναι άμεσα ακτοπλοϊκά συνδεδεμένη με την κατοικία των γονέων.
Οι γεωοικονομικές, κοινωνικές και συγκοινωνιακές συνθήκες επιβάλουν την διακριτική αυτή μεταχείριση που

 

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ –ΠΡΟΣΘΗΚΗ

Στο Άρθρο… του νόμου προστίθεται παράγραφος (περίπτωση) …. ως εξής:

«Πολύτεκνοι, τρίτεκνοι και τέκνα πολύτεκνων και τρίτεκνων οικογενειών των οποίων η μόνιμη κατοικία τους βρίσκεται σε νησιωτική περιοχή όπως αυτή ορίζεται με την έννοια του αρ.101, παρ.4 του Συντάγματος και έχουν οικογενειακό εισόδημα μέχρι τα 6.000 ευρώ ανά μέλος και εισάγονται σε Σχολές ή Τμήματα ΑΕΙ ή ΤΕΙ, μεταγράφονται στην αντίστοιχη Σχολή ή Τμήμα ΑΕΙ ή ΤΕΙ, που είναι πλησιέστερα στον τόπο ακτοπλοϊκής σύνδεσης του τόπου διαμονής τους ή του τόπου φοίτησης άλλου μέλους της οικογένειας.

Η ισχύς του παρόντος άρθρου ξεκινάει από το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016.

 

Αθήνα, 04 Νοεμβρίου 2015

Οι προτείνοντες βουλευτές

Δημήτριος Γάκης

Νεκτάριος Σαντορινιός

Ηλίας ΚαματερόςΧρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ