ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube Instagram

05/11/2015

Κατατεθείσα τροπολογία βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ: Τροποποίηση Άρθρου 10 Ενεργειακοί έλεγχοι και συστήματα ενεργειακής διαχείρισηςΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ

Τροπολογία στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας: «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2012, «Για την ενεργειακή απόδοση, την τροποποίηση των Οδηγιών 2009/125/ΕΚ και 2010/30/ΕΕ και την κατάργηση των Οδηγιών 2004/8/ΕΚ και 2006/32/ΕΚ», όπως τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2013/12/ΕΕ του Συμβουλίου της 13ης Μαΐου 2013 «Για την προσαρμογή της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ενεργειακή απόδοση, λόγω της προσχώρησης της Δημοκρατίας της Κροατίας» και άλλες διατάξεις»

Θέμα: Τροποποίηση Άρθρου 10 Ενεργειακοί έλεγχοι και συστήματα ενεργειακής διαχείρισης.

Α. Αιτιολογική έκθεση

Με δεδομένο ότι το αντικείμενο του ενεργειακού ελεγκτή συνάδει με το γνωστικό αντικείμενο του συνόλου των ειδικοτήτων Μηχανικών, οι οποίοι μέχρι σήμερα ήταν αυτοί που ασκούσαν τα καθήκοντα του ενεργειακού επιθεωρητή χωρίς καμία εξαίρεση όπως προβλέπεται από το ΠΔ 100 (ΦΕΚ177Α/6-10-2010), προτείνεται η τροπολογία της σχετικής διάταξης ώστε οι ενεργειακοί έλεγχοι να ασκούνται από μηχανικούς, μέλη του Τεχνικού Επιμελητηρίου.

 

Β. Τροπολογία

Η παράγραφος 2α του άρθρου 10 του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας: «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2012, «Για την ενεργειακή απόδοση, την τροποποίηση των Οδηγιών 2009/125/ΕΚ και 2010/30/ΕΕ και την κατάργηση των Οδηγιών 2004/8/ΕΚ και 2006/32/ΕΚ», όπως τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2013/12/ΕΕ του Συμβουλίου της 13ης Μαΐου 2013 «Για την προσαρμογή της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ενεργειακή απόδοση, λόγω της προσχώρησης της Δημοκρατίας της Κροατίας» και άλλες διατάξεις» αντικαθίσταται ως εξής:

«διπλωματούχοι µηχανικοί, µέλη του Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ)».

 

Αθήνα, 5 Νοεμβρίου 2015

Οι Προτείνοντες βουλευτές

 

Φάμελλος Σωκράτης

 

Σηφάκης ΓιάννηςΧρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ