ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube Instagram

10/11/2015

Ερώτηση βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ: Απώλεια δημόσιων εσόδων από την ιδιωτική εκμετάλλευση δημόσιων δασώνΠρος τους κ. κ. Υπουργούς

  • Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης

  • Εξωτερικών,

  • Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων,

  • Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,

  • Οικονομικών,

  • Περιβάλλοντος και Ενέργειας,

Ήδη από τον Μάιο του 2012 δημοσίευμα αποκάλυψε τη δράση εμπόρων ξυλείας με εικονικούς συνεταιρισμούς, φερόμενους ως «δασικούς συνεταιρισμούς δασεργατών». Πρόκειται για νομικά μορφώματα που χρησιμοποιούν ιδιώτες για να αποκτούν το αποκλειστικό δικαίωμα εκμετάλλευσης δημόσιων δασών χωρίς πλειοδοτικό διαγωνισμό.

Αποκλειστική εκμετάλλευση δημόσιων δασών χωρίς πλειοδοτικό διαγωνισμό επιτρέπεται μόνον σε δασικούς συνεταιρισμούς εργασίας (ΔΣΕ) που διέπονται από τις διατάξεις του ν 2810/2000, ν 2169/1993, Π.Δ. 126/1986, νδ 86/1969 και πδ / 19.11.1928.

Οι ΔΣΕ αποκτούν το δικαίωμα αποκόμισης των υλοτομηθέντων ξύλων εφόσον καταβάλλουν υπέρ του Πράσινου Ταμείου και του ΟΤΑ της περιοχής υλοτόμησης ένα ποσοστό από τα ακαθάριστα έσοδα τους που προέρχονται από την διάθεση των υλοτομηθέντων ξύλων για εμπορία ή βιομηχανική μεταποίηση (άρθρο 7 πδ 126/1986).

Οι ΔΣΕ αποκτούν το δικαίωμα μίσθωσης δημοσίων δασών με σκοπό την απόληψη δασικών προϊόντων χωρίς διαγωνιστική διαδικασία για ένα έτος ύστερα από πράξη ανάθεσης της οικείας Περιφέρειας (άρθρο 134 παρ.1 νδ 86/1969).

Στην πράξη οι ιδιώτες εκμεταλλευτές δημόσιων δασών για να αποκτήσουν το δικαίωμα εκμετάλλευσης δημόσιων δασών (υλοτόμηση δένδρων και πώληση ξυλείας), καταβάλλουν εναλλακτικά είτε α) μίσθωμα βάσει του άρθρου 134 παρ.1 νδ 86/1969 είτε β) ένα ποσοστό από τα έσοδά τους, βάσει του άρθρου 7 πδ 126/1986.

Βέβαια, η προαναφερθείσα πρακτική παραβιάζει το άρθρο 2 η) δεύτερο εδάφιο του Κανονισμού ΕΕ αρ. 995/2010, επειδή ο κοινοτικός νομοθέτης απαιτεί η νομοθεσία κάθε κράτους μέλους να προβλέπει σωρευτικά: α) πληρωμή για το δικαίωμα υλοτόμησης, β) πληρωμή για το δικαίωμα επί της ξυλείας που υλοτομήθηκε και γ) πληρωμή τέλους υλοτόμησης. Σημειώνουμε στο σημείο αυτό ότι η ελληνική απόδοση του προαναφερθέντος Κανονισμού με τη χρήση «δασμών υλοτόμησης» προσκρούει με την αντίστοιχη απόδοση του Κανονισμού στην αγγλική γλώσσα «fees», στη γερμανική γλώσσα «Gebühren» και στη γαλλική γλώσσα « taxes liées». Επίσης η απόδοση στην ελληνική γλώσσα του προαναφερόμενου Κανονισμού, στο άρθρο 6 παρ.1, προτελευταίο εδάφιο, όπου ο όρος «trader» αποδίδεται με τον όρο «φορέας εκμετάλλευσης», συγκρούεται με την απόδοση του κανονισμού στην αγγλική, γαλλική και γερμανική γλώσσα.

Για τις περιπτώσεις εκείνες, στις οποίες επιλέγεται η παραχώρηση εκμετάλλευσης σε ΔΣΕ με καταβολή μισθώματος, το μίσθωμα καθορίζεται με Υπουργική Απόφαση (ΥΑ), που ισχύει για ένα διαχειριστικό έτος το οποίο αρχίζει τον Οκτώβριο του τρέχοντος και λήγει τον Σεπτέμβριο του επόμενου ημερολογιακού έτους. Η εν λόγω ΥΑ περιέχει τους λεγόμενους «πίνακες διατίμησης δασικών προϊόντων». Για κάθε είδος δένδρου που πρόκειται να υλοτομηθεί αναγράφεται α) η αγοραία τιμή και β) το μίσθωμα του δημοσίου σε ευρώ και ανά μονάδα μέτρησης (κυβικό μέτρο, χωρικό κυβικό μέτρο που είναι το ½ του κυβικού μέτρου, τεμάχιο κ.λ.π). Ο καθορισμός της αγοραίας τιμής για κάθε επιμέρους είδος δασικού προϊόντος γίνεται βάσει των τιμών χονδρικής πώλησης του παρελθόντος έτους στους τόπους αγοράς και πώλησης της περιφέρειας κάθε δασαρχείου (άρθρο 177 πδ / 19.11.1928). Οι εν λόγω αγοραίες τιμές χρησιμεύουν ως βάση για τον καθορισμό των αντίστοιχων μισθωμάτων του δημοσίου. Σημειώνουμε ότι οι αγοραίες τιμές του 95% των δένδρων που αναγράφονται στις Υπουργικές Αποφάσεις διαχειριστικών ετών 2006-2015 δεν μεταβλήθηκαν ούτε κατά 1 σεντ του ευρώ! Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι η αγοραία τιμή του χριστουγεννιάτικου δέντρου παρέμεινε αμετάβλητη στην περίοδο 2008-2015 στο ύψος των 12,24 ευρώ ανά δένδρο (με μίσθωμα του δημοσίου τα 2,34 ευρώ ανά δένδρο!) ενώ τα έτη 2007 και 2008 ανερχόταν στα 11,77 ευρώ με αντίστοιχο μίσθωμα του δημοσίου τα 1,90 ευρώ το δένδρο!

Κάθε δασαρχείο καλύπτει ατομικές ανάγκες κοινωνικά και οικονομικά ασθενέστερων κατοίκων της περιφέρειας του με καυσόξυλα τα οποία και προμηθεύεται από τον οικείο ΔΣΕ καταβάλλοντας σ’ αυτόν την αντίστοιχη δαπάνη παραγωγής, δαπάνη η οποία προσδιορίζεται διοικητικά και καταβάλλεται σε κάθε ΔΣΕ από το οικείο δασαρχείο και η οποία δαπάνη παραγωγής προβλέπει και την κάλυψη των εργοδοτικών (υπέρ ΙΚΑ) ασφαλιστικών εισφορών υλοτόμησης και μεταφοράς υλοτομημένης ξυλείας. Σε κάθε περίπτωση και για το σύνολο της δασικής ύλης που υλοτομείται στην περιφέρεια του, κάθε δασαρχείο προσδιορίζει με αντικειμενικό τρόπο την υπέρ ΙΚΑ ασφαλιστική εισφορά υλοτόμησης και μεταφοράς ξυλείας, εισφορά που βαρύνει τους ΔΣΕ ως εργοδότες.

Η σύμβαση Άαρχους περί πρόσβασης του κοινού στις περιβαλλοντικές πληροφορίες κυρώθηκε με τον ν. 3422/12-12-2005 (ΦΕΚ Α’303/2005). Επίσης, η Οδηγία 2003/4/ΕΚ για πρόσβαση του κοινού στις περιβαλλοντικές πληροφορίες ενσωματώθηκε με την ΚΥΑ 11764/653/2006 (ΦΕΚ Β’ 327/17-03-2006). Εν τούτοις, για να είναι σε θέση το κοινό να έχει πρόσβαση στις περιβαλλοντικές πληροφορίες που περιέχονται α) στις πράξεις παραχώρησης εκμετάλλευσης δημόσιων δασών από ΔΣΕ, β) στα προγράμματα εκμετάλλευσης δημόσιων δασών, γ) στους πίνακες υλοτομίας, δ) στις δασοπονικές μελέτες, και ε) στα δασοπονικά και δασικά διαχειριστικά σχέδια και εκθέσεις πρέπει να γνωρίζει τον κωδικό ΑΔΑ του προγράμματος Διαύγεια για κάθε επιμέρους - εκ των ανωτέρω - δημόσιο έγγραφο περιβαλλοντικής πληροφόρησης. ‘Όμως, οι κωδικοί ΑΔΑ - συσχετισμένοι με κάθε ένα των ανωτέρω κατηγοριών δημόσιων εγγράφων περιβαλλοντικής πληροφόρησης – δεν δημοσιεύονται. Είναι επομένως και αδιαφανής ο τρόπος εκμετάλλευσης δημόσιων δασών από ιδιώτες κατά τα προαναφερθέντα.

Με βάση τα παραπάνω ερωτώνται οι κ. κ. Υπουργοί:

1) Ποια δημοσιονομικά μέτρα θα ληφθούν αναδρομικά (από έναρξη εφαρμογής του Κανονισμού ΕΕ 995/2010) για να καλυφθεί η απώλεια δημόσιων εσόδων που προέκυψε από την μη εφαρμογή του άρθρου 2 η) δεύτερο εδάφιο του εν λόγω Κανονισμού αναφορικά με την α) πληρωμή για τη χορήγηση δικαιωμάτων υλοτόμησης και β) πληρωμή για τη χορήγηση δικαιωμάτων διάθεσης υλοτομηθείσας ξυλείας και γ) πληρωμή τελών υλοτόμησης;

2) Θα ελεγχθεί η καταβολή ασφαλιστικών (υπέρ ΙΚΑ) εισφορών από τους ΔΣΕ για τις εργασίες υλοτόμησης και μεταφοράς δασικών προϊόντων κατά τα διαχειριστικά έτη 2005 – 2014;

3) Θα ελεγχθεί η καταβολή ασφαλιστικών (υπέρ ΙΚΑ) εισφορών από τους ΔΣΕ οι οποίες ασφαλιστικές εισφορές καταβλήθηκαν σε αυτούς από τα οικεία δασαρχεία στο πλαίσιο χορήγησης καυσόξυλων σε κοινωνικά και οικονομικά ασθενέστερους κατοίκους;

4) Θα συνοδευτούν οι ανωτέρω υπό 2) και 3) έλεγχοι από έλεγχο ενδεχόμενης παραβίασης της κείμενης ποινικής νομοθεσίας;

5) Ποιος είναι ο μαθηματικός τύπος βάσει του οποίοι υπολογίζεται το δημόσιο μίσθωμα ανά είδος δασικού προϊόντος δημόσιου δάσους; Ποια είναι η διάταξη νόμου, προεδρικού διατάγματος ή έστω υπουργικής απόφασης που προβλέπει τον εν λόγω μαθηματικό τύπο;

6) Θα ελεγχθεί ποινικά ενδεχόμενη χρήση εικονικών συνεταιρισμών από ιδιώτες εμπόρους ξυλείας με σκοπό την απόκτηση αποκλειστικών δικαιωμάτων εκμετάλλευσης δημόσιων δασών δίχως πλειοδοτικό διαγωνισμό;

7) Ποια μέτρα θα ληφθούν ώστε να δημοσιοποιούνται οι κωδικοί «ΑΔΑ» του προγράμματος Διαύγεια σε συσχέτιση αυτών των κωδικών «ΑΔΑ» με τα δημόσια έγγραφα περιβαλλοντικής πληροφόρησης που εκδίδουν οι δασικές υπηρεσίες της Χώρας;

8) Ποια μέτρα θα ληφθούν ούτως ώστε να διορθωθεί λεκτικά και εννοιολογικά η ελληνική απόδοση του Κανονισμού ΕΕ 995/2010 στα σημεία που προαναφέρθηκαν ώστε να εναρμονιστεί εννοιολογικά με τις αποδόσεις του εν λόγω Κανονισμού στην αγγλική, γαλλική και γερμανική γλώσσα;

9) Ποια μέτρα θα ληφθούν ώστε να αλλάξει το υφιστάμενο καθεστώς εκμετάλλευσης δημόσιων δασών από ιδιώτες;

Οι Ερωτώντες Βουλευτές

Μηταφίδης Τριαντάφυλλος

Αυλωνίτου Ελένη

Βαρδάκης Σωκράτης

Βαγενά Άννα

Γιαννακίδης Ευστάθιος

Γάκης Δημήτριος

Γεννιά Γεωργία

Γκιόλας Ιωάννης

Εμμανουηλίδης Δημήτριος

Ζεϊμπέκ Χουσεϊν

Καρασαρλίδου Ευφροσύνη

Λάππας Σπυρίδων

Λιβανίου Ζωή

Μιχελογιαννάκης Ιωάννης

Μουμουλίδης Θεμιστοκλής

Ντζιμάνης Γεώργιος

Παπαδόπουλος Νικόλαος

Πρατσόλης Αναστάσιος

Παπαφιλίππου Γεώργιος

Ρίζος Δημήτριος

Στέφος Ιωάννης

Σαντορινιός Νεκτάριος

Σκουρολιάκος Παναγιώτης

Τριανταφύλλου Μαρία

Ψυχογιός Γεώργιος


 Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ