ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube Instagram

11/11/2015

Απάντηση της Επιτρόπου Thyssen στον Κ. Χρυσόγονο: Αναγκαία η κοινή ευρωπαϊκή προστασία των ανέργωνΤην ιδιαίτερη σημασία υιοθέτησης ενός κοινού συστήματος ασφάλισης έναντι της ανεργίας σε πανευρωπαϊκό επίπεδο ανέδειξε με ερώτημα του ο ευρωβουλευτής Κώστας Χρυσόγονος. Στην απάντησή της, η Επίτροπος Thyssen στάθηκε στις προπαρασκευαστικές ενέργειες που πραγματοποιούνται προς αυτό το σκοπό. Απέφυγε όμως να αναφερθεί σε ολοκληρωμένο πλάνο, δείχνοντας πως η Επιτροπή δεν έχει πειστεί για την αναγκαιότητα προστασίας των ανέργων, παρότι οι οικονομικές συνθήκες των τελευταίων ετών το απαιτούν.

Ακολουθούν τα κείμενα της ερώτησης και της απάντησης :

Στο πλαίσιο του προβληματισμού για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ειδικότερα της ευρωζώνης γίνεται λόγος τον τελευταίο καιρό για μια βαθύτερη δημοσιονομική ένωση. Στο πλαίσιο αυτό υποστηρίζεται, και έχει μάλιστα προταθεί από τον πρώην Επίτροπο Andor1, ότι θα ήταν χρήσιμη η δημιουργία μιας κοινής ασφάλισης έναντι της ανεργίας, η οποία θα χρησίμευε για την αντιστάθμιση των διαφορών στα επίπεδα ανεργίας των κρατών μελών της ευρωζώνης και έτσι θα ισχυροποιούσε τη νομισματική ένωση2.

Μια τέτοια κοινή ασφάλιση θα μπορούσε να λειτουργήσει ενισχυτικά προς τα εθνικά συστήματα ασφάλισης έναντι της ανεργίας (επιδόματα ανεργίας), είτε σε διαρκή βάση, είτε έστω σε περιπτώσεις κρατών όπου εμφανίζεται εξαιρετικά υψηλή ανεργία και μεγάλος αριθμός ανέργων παραμένουν χωρίς καθόλου ή με εντελώς ανεπαρκή για την επιβίωσή τους επιδότηση.

Ένα παρόμοιο σύστημα θα ωφελούσε δυνητικά σε βάθος χρόνου το σύνολο των κρατών μελών, αφού τίποτα δεν εγγυάται ότι όσα από αυτά έχουν σήμερα χαμηλά ποσοστά ανεργίας θα συνεχίσουν έτσι και στο απώτερο μέλλον, ούτε βέβαια και το αντίστροφο (ιστορικά άλλωστε τα ποσοστά ανεργίας παρουσιάζουν μεγάλες διακυμάνσεις).

Ερωτάται η Επιτροπή αν εξετάζει το ενδεχόμενο να προωθήσει ενωσιακή νομοθεσία για κοινή ασφάλιση έναντι του κινδύνου ανεργίας μεταξύ των κρατών μελών της ευρωζώνης.

Απάντηση της κ. Thyssen

εξ ονόματος της Επιτροπής

(10.11.2015)

Η Έκθεση των Πέντε Προέδρων, που δημοσιεύτηκε στις 22 Ιουνίου 2015, παρουσιάζει φιλόδοξα σχέδια σχετικά με την εμβάθυνση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης (ΟΝΕ) και τον τρόπο ολοκλήρωσής της το αργότερο έως το 2025. Μεταξύ άλλων, η Έκθεση αναφέρει ότι μια λειτουργία δημοσιονομικής σταθεροποίησης αποτελεί, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, φυσική εξέλιξη για την Ευρωζώνη μακροπρόθεσμα (στάδιο 2). Ο στόχος της είναι να βελτιωθεί η απορρόφηση των μεγάλων μακροοικονομικών κλυδωνισμών και κατ’ αυτό τον τρόπο να καταστεί η ΟΝΕ πιο ανθεκτική. Η Έκθεση επισημαίνει επίσης ότι ο ακριβής σχεδιασμός των εν λόγω σταθεροποιητών της Ευρωζώνης απαιτεί πιο ενδελεχείς εργασίες, οι οποίες θα περιλαμβάνονται στα καθήκοντα συμβουλευτικής ομάδας εμπειρογνωμόνων που θα συσταθεί για να προετοιμάσει το στάδιο 2.

Η Επιτροπή, στο πλαίσιο πιλοτικού έργου που δρομολογήθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο3, ανέθεσε πρόσφατα την εκπόνηση μελέτης σχετικά με τη σκοπιμότητα και την προστιθέμενη αξία ενός ευρωπαϊκού συστήματος επιδομάτων ανεργίας. Η μελέτη αναμένεται να ολοκληρωθεί κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2016.

1 http://www.etui.org/News/Former-Commissioner-Andor-calls-for-European-unemployment-benefit

2 http://bruegel.org/2014/08/for-a-euro-community/; http://www.iai.it/sites/default/files/iaiwp1513.pdf; http://www.nytimes.com/2014/03/04/business/international/reviving-euro-zone-integration.html?_r=0; http://www.reuters.com/article/2014/03/03/us-eurozone-intellectuals-idUSBREA220ED20140303; http://www.glienickergruppe.eu/english.html

3 Βλ. πρόσκληση υποβολής προσφορών VT/2014/045,

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=624&langId=en&callId=414&furtherCalls=yesΧρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ