ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube flickr

13/11/2015

Απάντηση Μοσκοβισί σε Παπαδημούλη για μακροικοινομικές ασυμμετρίεςΣε σχετική ερώτηση του Δημήτρη Παπαδημούλη, ο κ. Moscovici εκτός από τα σημαντικά ελλείμματα, δείχνει να ανησυχεί εξίσου και για τα πλεονάσματα χωρών όπως η Ολλανδία και η Γερμανία.

 

Απάντηση Επιτρόπου Μοσκοβισί σε Δημήτρη Παπαδημούλη:

  • "Η γερμανική οικονομία χαρακτηρίζεται από μακροοικονομικές ανισορροπίες".

  • Αλλαγή του γερμανικού μοντέλου οικονομίας προτείνει ο ευρωπαίος Επιτροπός, με στροφή στις επενδύσεις και την τόνωση της εσωτερικής ζήτησης.

 

Ανησυχίες προκύπτουν στην Ευρωπαική Επιτροπή από την πρόσφατη έκθεση του Μηχανισμού Επαγρύπνησης 2015 αναφορικά με τις μακροοικονομικές ασυμμετρίες μεταξύ των χωρών της Ένωσης και συγκεκριμένα της Γερμανίας, όπως προκύπτει από απάντηση του Επιτρόπου Οικονομικών και Νομισματικών Υποθέσεων, κ. Moscovici, σε σχετική ερώτηση του Αντιπροέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβολίου και ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Δημήτρη Παπαδημούλη.

 

Πιο συγκεκριμένα ο Δημήτρης Παπαδημούλης στην ερώτησή του αφού μνημονεύει την την πρόσφατη έκθεση του Μηχανισμού Επαγρύπνησης 2015 αναφορικά με τις μακροοικονομικές ασυμμετρίες, ζητά εξηγήσεις σχετικά με τις συστάσεις που έχει κάνει η Κομισιόν στα κράτη-μέλη και την πρόοδο της υλοποίησής τους.

 

Παράλληλα, όσον αφορά τις χώρες με μεγάλα -εκτός ορίων- εξωτερικά πλεονάσματα, όπως της Γερμανίας, ο έλληνας ευρωβουλευτής θέτει το εξής ερώτημα στον κ. Moscovici: "Για τις χώρες που εμφανίζουν τα μεγαλύτερα, εκτός ορίων, εξωτερικά πλεονάσματα (Γερμανία, Ολλανδία, Δανία, Σουηδία), ποια μέτρα οικονομικής πολιτικής έχει προτείνει, ποια χρονοδιαγράμματα διόρθωσης της έχουν κατατεθεί από τα κράτη μέλη και πώς προχωρά η υλοποίησή τους;"

 

Ο Επίτροπος στην απάντησή του σημειώνει μεταξύ άλλων πως "τόσο τα ευμεγέθη ελλείμματα όσο και τα πλεονάσματα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών συνιστούν δυνητική πηγή ανησυχιών" και συνεχίζει διατυπώνοντας φόβους για την αυξημένη επικινδυνότητα που προέρχεται από την ανεπάρκεια των ιδιωτικών και δημόσιων επενδύσεων που οδηγεί σε υψηλά πλεονάσματα και μακροοικονομική αστάθεια.

 

Καταλήγοντας στην απάντησή του ο ευρωπαίος Επίτροπος, τονίζει πως η γερμανική οικονομία, εκτός από το γεγονός ότι βρίσκεται σε καθεστώς παρακολούθησης, θα κληθεί να υιοθετήσει και αποφασιστικά μέτρα πολιτικής για την άμβλυνση των αιτιών που προκαλούν ανισορροπίες στην Ευρώπαική Ένωση, καθώς επίσης, και "να αυξήσει τις οικείες δημόσιες επενδύσεις και να βελτιώσει την αποτελεσματικότητα του φορολογικού συστήματός της, ούτως ώστε να προαχθούν οι ιδιωτικές επενδύσεις· επίσης, να λάβει μέτρα στην αγορά εργασίας, γεγονός που θα μπορούσε να συμβάλει και στην ενίσχυση της εγχώριας ζήτησης".

 

Ακολουθεί η πλήρης ερώτηση και απάντηση:

 

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-008701/2015

προς την Επιτροπή

Άρθρο 130 του Κανονισμού

Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL)

Θέμα: Μακροοικονομικές ανισορροπίες εντός ΕΕ

 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στην έκθεση του Μηχανισμού Επαγρύπνησης 2015, εκφράζει σοβαρές ανησυχίες για τις μακροοικονομικές ανισορροπίες των κρατών μελών της Ένωσης, και συγκεκριμένα, για το ύψος των ιδιωτικών και δημόσιων χρεών και εξωτερικών ανισορροπιών. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στις πολιτικές εξισορρόπησης του εξωτερικού ισοζυγίου, τις οποίες χαρακτηρίζει «ασύμμετρες», αφού χώρες του λεγόμενου Νότου μείωσαν, μέσω της καταστροφικής λιτότητας, τα εξωτερικά τους ελλείμματα, ενώ χώρες όπως η Γερμανία και η Ολλανδία εμφανίζουν ακόμα, υπερβολικά πλεονάσματα.

Με δεδομένο ότι, τόσο τα ελλείμματα, όσο και τα πλεονάσματα, τρεχουσών συναλλαγών, δημιουργούν επικίνδυνες μακροοικονομικές ανισορροπίες σε μια οικονομική και νομισματική ένωση, ερωτάται η Επιτροπή:

  1. Ποιες συστάσεις έχει κάνει, στο πλαίσιο της εξέτασης των μακροοικονομικών ανισορροπιών, σε ποια κράτη μέλη και πώς εξελίσσεται η υλοποίησή τους;

  2. Συγκεκριμένα, για τις χώρες που εμφανίζουν τα μεγαλύτερα, εκτός ορίων, εξωτερικά πλεονάσματα (Γερμανία, Ολλανδία, Δανία, Σουηδία), ποια μέτρα οικονομικής πολιτικής έχει προτείνει, ποια χρονοδιαγράμματα διόρθωσης της έχουν κατατεθεί από τα κράτη μέλη και πώς προχωρά η υλοποίησή τους;

 

Απάντηση του κ. Moscovici εξ ονόματος της Επιτροπής

(26.10.2015)

 

Η Διαδικασία Μακροοικονομικών Ανισορροπιών (ΔΜΑ) αφορά τόσο τις εξωτερικές, όσο και τις εσωτερικές ανισορροπίες. Η ερμηνεία των μεταβλητών του δείκτη αποτελεσμάτων της ΔΜΑ, καθώς και των οικείων ενδεικτικών κατώτατων ορίων, δεν πρέπει να είναι μηχανιστική· είναι, εξάλλου, σκόπιμο, να συνοδεύεται και από μια ευρύτερη ανάλυση. Ενώ τόσο τα ευμεγέθη ελλείμματα όσο και τα πλεονάσματα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών συνιστούν δυνητική πηγή ανησυχιών, τα ευμεγέθη ελλείμματα ενέχουν αμεσότερους κινδύνους εις ό,τι αφορά την μακροοικονομική αστάθεια.

 

Οι περισσότερες χώρες που αντιμετώπισαν, ακόμη και μέχρι πρό τινος, μεγάλα ελλείμματα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών, έχουν στραφεί πλέον στην προσπάθεια δημιουργίας ευνοϊκότερων ισοζυγίων εξωτερικών τρεχουσών συναλλαγών. Εξυπακούεται, ωστόσο, ότι είναι απαραίτητη η δημιουργία και διατήρηση ισοσκελισμένων ή, ακόμη, πλεονασματικών ισοζυγίων τρεχουσών συναλλαγών στις χώρες αυτές, ούτως ώστε να εξασφαλίζεται η σταδιακή μείωση του εξωτερικού χρέους.

 

Εις ό,τι αφορά τις χώρες με πλεονασματικό ισοζύγιο, στη σχετική με την Γερμανία ανάλυση που περιέχεται στην ανά χώρα έκθεση, εφιστάται η προσοχή στην αυξημένη επικινδυνότητα που συνεπάγεται η ανεπάρκεια των ιδιωτικών και δημόσιων επενδύσεων, η οποία αποτελεί τροχοπέδη στην οικονομική ανάπτυξη και συμβάλλει στη δημιουργία υψηλότατων πλεονασμάτων του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών. Η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η γερμανική οικονομία χαρακτηρίζεται, όντως, από μακροοικονομικές ανισορροπίες που απαιτούν την υιοθέτηση αποφασιστικών μέτρων πολιτικής, καθώς και παρακολούθηση.

 

Ως εκ τούτου, στις προτάσεις της για τις ανά χώρα συστάσεις για το 2015, η Επιτροπή συνέστησε στη Γερμανία να αυξήσει τις οικείες δημόσιες επενδύσεις και να βελτιώσει την αποτελεσματικότητα του φορολογικού συστήματός της, ούτως ώστε να προαχθούν οι ιδιωτικές επενδύσεις· επίσης, να λάβει μέτρα στην αγορά εργασίας, γεγονός που θα μπορούσε να συμβάλει και στην ενίσχυση της εγχώριας ζήτησης. Η εφαρμογή των μέτρων αυτών θα ωφελήσει τη Γερμανία· θα συμβάλει επίσης στην επίτευξη μιας συμμετρικότερης προσαρμογής στην ζώνη του ευρώ. Εις ό,τι αφορά τη Δανία και τη Σουηδία, το πλεόνασμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών είναι μικρότερο και φθίνον, περιορίζοντας, έτσι, την ανάγκη άμεσων χειρισμών. Οι Κάτω Χώρες εμφανίζουν σημαντικό, σταθερό και διευρυνόμενο πλεόνασμα. Ωστόσο, η διάρθρωση της οικονομίας, συμπεριλαμβανομένης της σημασίας της ναυτικής διαμετακόμισης πετρελαίου, μπορούν να εξηγήσουν, εν μέρει, την ύπαρξη ενός τόσο σημαντικού πλεονάσματος.

 

 Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ