ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube Instagram

27/11/2015

Τροπολογία βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Βοσκήσιμες Γαίες Ελλάδας και άλλες διατάξεις»Θέμα: Παράταση προθεσμίας διόρθωσης κτηματολογικών εγγραφών

  1. Αιτιολογική έκθεση

Η αποκλειστική δωδεκαετής προθεσμία διόρθωσης των αρχικών κτηματολογικών εγγραφών των παλαιών προγραμμάτων κτηματογράφησης, εκπνέει, σε ορισμένες δε περιοχές έχει ήδη εκπνεύσει. Παρόλα αυτά, παραμένουν πολλές ιδιοκτησίες, στα Κτηματολογικά Βιβλία, ως ανήκουσες σε «άγνωστο ιδιοκτήτη». Η παρέλευση της προθεσμίας διόρθωσης των αρχικών εγγραφών, παράγει, για τα ακίνητα που φέρονται ως «αγνώστου ιδιοκτήτη» αμάχητο τεκμήριο κυριότητας υπέρ του Δημοσίου. Αυτό σημαίνει την απώλεια του δικαιώματος ιδιοκτησίας, χωρίς την ύπαρξη δυνατότητας διόρθωσης της αναληθούς αρχικής κτηματολογικής εγγραφής, ακόμη και όταν το δικαίωμα του αληθούς δικαιούχου στηρίζεται σε νόμιμα μεταγεγραμμένο τίτλο ιδιοκτησίας.

Με την οριστικοποίηση των αρχικών εγγραφών, δεν υπάρχει επίσης δυνατότητα διόρθωσης των γεωμετρικών σφαλμάτων ενός ακινήτου παρά μόνο με τη συναίνεση του ομόρου ιδιοκτήτη. Προς αποφυγή διενέξεων και αμφισβητήσεων που, αφενός, μπορούν να δημιουργήσουν μακροχρόνιους δικαστικούς αγώνες με τους ιδιώτες που έχουν παραλείψει την καταχώρηση των δικαιωμάτων τους, αφετέρου, να δημιουργήσουν προβλήματα στην ομαλή εξέλιξη της ολοκλήρωσης της κτηματογράφησης, κρίνεται σκόπιμο να παραταθεί η προθεσμία διόρθωσης των κτηματολογικών εγγραφών, τόσο των παλαιών προγραμμάτων κτηματογράφησης, όσο, για λόγους ισονομίας και προς αποφυγή συγχύσεων, και των νέων προγραμμάτων κτηματογράφησης. Επιπλέον, δεν κρίνεται αναγκαία η παράταση της πιο πάνω προθεσμίας για το Ελληνικό Δημόσιο και τους κατοίκους εξωτερικού, καθόσον, λόγω των συνεχών παρατάσεων, έχει εξαλειφθεί ο λόγος που επέβαλε τη διαφοροποίηση των προθεσμιών. Ως εκ τούτου προτείνεται να τροποποιηθεί η παράγραφος 2 του άρθρου 6 του νόμου 2664/1998, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή της με το νόμο 4164/0213 ως εξής:

  1. Τροπολογία

Άρθρο ….

H διάταξη του άρθρου 6 παρ. 2 περ. α΄ τροποποιείται ως εξής:

«Σε περίπτωση ανακριβούς πρώτης εγγραφής μπορεί να ζητηθεί, με αγωγή ενώπιον του αρμοδίου καθ’ ύλην και κατά τόπον Πρωτοδικείου, η αναγνώριση του δικαιώματος που προσβάλλεται με ανακριβή εγγραφή και η διόρθωση, ολικά ή μερικά, της πρώτης εγγραφής. Η αγωγή (αναγνωριστική ή διεκδικητική) ασκείται από όποιον έχει έννομο συμφέρον μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ετών».

H διάταξη του άρθρου 6 παρ. 2 περ. β΄ τροποποιείται ως εξής:

«Για τις περιοχές που κηρύχθηκαν υπό κτηματογράφηση πριν τη δημοσίευση και έναρξη ισχύος του ν. 3481/2006 (Α΄162), η αποκλειστική προθεσμία της περίπτωσης α΄ της παραγράφου αυτής είναι δεκατεσσάρων (14) ετών. Σε περίπτωση που η προθεσμία διόρθωσης πρώτης εγγραφής έχει ήδη παρέλθει, αναβιώνει και παρατείνεται αυτοδικαίως έως τη συμπλήρωση του χρόνου που προβλέπεται στο προηγούμενο εδάφιο».

Αθήνα, 27 Νοεμβρίου 2015

Οι προτείνοντες βουλευτές

Κοζομπόλη Παναγιώτα

Αραχωβίτης Σταύρος

Κασιμάτη Ειρήνη

Λάππας Σπυρίδων

Σαρακιώτης Ιωάννης

Συρίγος Αντώνιος

Τσίρκας ΒασίλειοςΧρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ