ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube Instagram

01/12/2015

Τοποθέτηση της βουλεύτριας του ΣΥΡΙΖΑ, Χαράς Καφαντάρη, στη συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής επί του σ/ν «Βοσκήσιμες γαίες Ελλάδας και άλλες διατάξεις»Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, την ώρα που σε αυτήν εδώ την Αίθουσα συζητάμε το νομοσχέδιο για τις βοσκήσιμες γαίες, στο Παρίσι γίνεται μια μεγάλη συνδιάσκεψη για το κλίμα υπό την αιγίδα του ΟΗΕ, μια παγκόσμια συνδιάσκεψη για την κλιματική αλλαγή. Απαίτηση των λαών, των καιρών, της παγκόσμιας κοινότητας, είναι η σωτηρία του πλανήτη και η υπογραφή μιας νομικά δεσμευτικής συνθήκης που θα αντικαταστήσει το Πρωτόκολλο του Κιότο μετά το 2020 και θα βάλει σαν στόχο ουσιαστικά την προστασία του πλανήτη στις συνθήκες στις οποίες βρισκόμαστε σήμερα.

Επειδή, όμως, η κλιματική αλλαγή για την οποία όλοι μιλάμε, δεν είναι μόνο ευχές, σεμινάρια, ταινίες κ.λπ, αλλά είναι συγκεκριμένες πολιτικές και δράσεις, θεωρώ ότι η σημερινή τοποθέτησή μου δεν έχει μόνο να κάνει με το επετειακό κομμάτι, δηλαδή ότι γίνεται αυτό στο Παρίσι κ.λπ., αλλά έχει άμεση σχέση και με το νομοσχέδιο το οποίο συζητάμε, που αφορά την αγροτική οικονομία, που αφορά την αγροτική γη και πιο συγκεκριμένα και την κτηνοτροφία. Διότι ο παράγων «κλιματική αλλαγή» επηρεάζει σημαντικά τα θέματα της αγροτικής οικονομίας, του πρωτογενούς τομέα και της κτηνοτροφίας, φυσικά.

Αν θεωρούμε και νομίζουμε όλοι ότι συμφωνούμε ότι ο πρωτογενής τομέας της οικονομίας είναι ουσιαστικά ένας βασικός παράγοντας για την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας μας κι ένας τρόπος που με την ανάπτυξή του θα βγούμε στην πορεία ανάπτυξης, η κλιματική αλλαγή επιφέρει σε αυτόν τον πρωτογενή τομέα σημαντικούς κινδύνους, κινδύνους σε παραγωγικούς τομείς, στα θαλάσσια οικοσυστήματα, που θα βάλουν σε δοκιμασία τη βιωσιμότητα των ιχθυαποθεμάτων και την παραγωγικότητά τους.

Η αγροτική παραγωγή, με επελαύνουσα κλιματική αλλαγή, επιφέρει αρνητικές συνέπειες σε διατροφικά είδη, όπως το σιτάρι, ο αραβόσιτος, το ρύζι, που θα γνωρίσουν μειωμένες αποδόσεις σε συνδυασμό με την αύξηση των διατροφικών αναγκών και θα υπονομεύσουν και θα βάλουν σε κίνδυνο τη διατροφική ασφάλεια σε παγκόσμιο επίπεδο. Επίσης, το θέμα των νερών, της ανακύκλωσης του ανανεώσιμου νερού, καθώς και της μείωσης των υπόγειων υδάτινων αποθεμάτων.

Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, μελέτες αναφέρουν ότι στη Νότια Ευρώπη η μείωση της φυτικής παραγωγής υπολογίζεται ότι θα ξεπεράσει το 27%, που θα είναι μεγαλύτερη, αν συνυπολογιστούν και οι κίνδυνοι ερημοποίησης. Το νομοσχέδιο όμως το οποίο συζητάμε «Βοσκήσιμες Γαίες και άλλες διατάξεις», όπως διεξοδικά ανέφερε και ο κύριος Υπουργός χθες στην τοποθέτησή του, έχει σημασία και γι’ αυτά τα οποία είπα πριν, σε σχέση με το θέμα αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής και των συνεπειών του.

Έχει μεγάλη σημασία γιατί προσπαθεί να βάλει μια τάξη πρώτα απ’ όλα στον πρωτογενή τομέα και ειδικά στην κτηνοτροφία. Δεν είναι τυχαίο, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, ότι εν έτει 2015 δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής σχέδια βόσκησης. Εν έτει 2015, οφειλές από το 2008 δεν έχουν πληρωθεί στους κτηνοτρόφους και μάλιστα, κυρίως, λόγω του χάους που υπήρχε σε σχέση με τα βοσκοτόπια. Είναι το πρώτο νομοσχέδιο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης μετά από τέσσερα χρόνια. Έρχεται στη Βουλή μια σοβαρή προσπάθεια καταγραφής και χαρτογράφησης των βοσκοτόπων βάσει δεδομένων κ.λπ. Γίνεται δε προσπάθεια εναρμόνισης με την κοινοτική νομοθεσία, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες της χώρας μας, που έχουν να κάνουν και με την γεωμορφολογία της και με το ανάγλυφό της.

Το εν λόγω σχέδιο νόμου προσπαθεί να επιλύσει πράγματα τα οποία δεν είχαν λυθεί χρόνια. Αντιμετωπίζει επαρκώς ζητήματα, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι σε επιμέρους δεν μπορούσαν να υπάρξουν και κάποιες βελτιώσεις. Στην κατεύθυνση αυτή, όμως –κι εδώ φαίνεται ότι η Κυβέρνηση αυτή πραγματικά ακούει, καθώς ο κύριος Υπουργός έφερε και τροποποιήσεις για τα φάρμακα, ζήτημα που αναφέρθηκε πολύ εδώ στον χώρο του Κοινοβουλίου από συναδέλφους Βουλευτές κ.λπ.- και μέσα σε αυτήν την πλατιά διαδικασία η οποία έγινε και σε επίπεδο Επιτροπών αλλά και κοινωνίας, υπήρχαν αρκετές αλλαγές. Αυτό δείχνει πραγματικά τον διαφορετικό χαρακτήρα αυτής της Κυβέρνησης, που είναι ανοιχτή στον διάλογο και στην υιοθέτηση βελτιωτικών προτάσεων.

Στο πλαίσιο αυτό, λοιπόν, κι εγώ καταθέτω για τα Πρακτικά κάποιες προτάσεις του Συνηγόρου του Πολίτη σε ένα δελτίο Τύπου και σε μια επιστολή που έχει στείλει σε αρμόδια Υπουργεία, όπου αναφέρονται κάποιες παρατηρήσεις σε σχέση με την αποτύπωση των βοσκοτόπων, ζητήματα που αφορούν τη δασική νομοθεσία, τη φύλαξη των βοσκοτόπων, το ζήτημα της παράτασης λειτουργίας κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων και ολοκληρωμένη προσέγγιση κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων, σύμφωνα με τις διορθώσεις των κτηνοτροφικών ζωνών και πάρκων και άλλα πολλά.


Τώρα, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, έχει έρθει μια τροπολογία για την οποία επιχειρηματολόγησε πριν ο αρμόδιος Υπουργός –αναπληρώνει μάλλον τον κ. Σκουρλέτη που την υπογράφει- σχετικά με τα λατομεία.

Εμείς θα περιμένουμε από την Κυβέρνηση να μην συνεχιστεί αυτό το οποίο γινόταν χρόνια, όταν δεν υπήρχε μια τάξη, όταν δεν έχει αναθεωρηθεί μέχρι σήμερα ο Λατομικός Κώδικας και όλα αυτά. Θα περιμένουμε, λοιπόν, με την παράταση για δύο έτη πραγματικά να ολοκληρωθεί ο Λατομικός Κώδικας και αυτό θα είναι πολύ σημαντικό. Και πρέπει ουσιαστικά η διοίκηση να αξιοποιήσει προτάσεις οι οποίες υπάρχουν στα Υπουργεία και να προχωρήσει πραγματικά σε αυτόν τον Λατομικό Κώδικα.

Θα έλεγα, επίσης, επειδή υπάρχουν πολλά ερωτηματικά κ.λπ. μέσα τον τομέα αυτόν, που είναι σημαντικός στην παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας, ότι υπάρχουν και προβλήματα αναρχίας και παρανομιών και παραβιάσεων περιβαλλοντικών χώρων κ.λπ. Ένα μεγάλο ζήτημα και -αν θέλετε- μεγάλο στοίχημα για την Κυβέρνηση σε όλα τα επίπεδα -και ειδικά εδώ- είναι και η ενίσχυση των ελεγκτικών μηχανισμών. Ο έλεγχος, δηλαδή, στις άδειες, στις περιβαλλοντικές μελέτες, σε όλα αυτά τα οποία ισχύουν για τα λατομεία και βέβαια –το επαναλαμβάνω- σε μία διετία ο καινούργιος Λατομικός Κώδικας.

Όμως, δεν μπορώ, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, να μην αναφερθώ γενικά και λίγο στον ρόλο της αντιπολίτευσης και αυτά που ακούσαμε χθες και σήμερα μέσα στο Κοινοβούλιο. Θα έλεγα -όπως είπα και πριν- ότι έχουμε μια Κυβέρνηση που ακούει, που διαβουλεύεται με τους φορείς, που έχει ουσιαστικό διάλογο και με την κοινωνία. Όμως, δεν μπορεί η Εισηγήτρια της Νέας Δημοκρατίας να αναφέρει στην τοποθέτησή της «το στραπάτσο που μας επιφύλαξε η Κυβέρνηση στις 14 Αυγούστου». Και ρωτώ εγώ, δεν ψηφίσατε αυτό το λεγόμενο «στραπάτσο»; Γιατί, δηλαδή, αυτό το θράσος; Και δεν μιλάω προσωπικά μόνο, γιατί ακούστηκαν πολλά μέσα σε αυτήν την Αίθουσα. Πρόκειται για μια συμφωνία την οποία ψηφίσατε, την υλοποίηση της οποίας προχωράμε εμείς σαν Κυβέρνηση με τους εφαρμοστικούς νόμους. Γιατί, λοιπόν, αυτό το απύθμενο -θα έλεγα- θράσος;

Και μάλιστα όταν συζητάμε ένα νομοσχέδιο το οποίο θα το ψηφίσετε, θα το ψηφίσουν κομμάτια και της αντιπολίτευσης.

Δεχόμαστε και την κριτική, φυσικά, και ο Υπουργός όπως είπα είναι ανοιχτός και σε βελτιωτικές προτάσεις και όλα αυτά, αλλά δεν δεχόμαστε την υποκρισία. Ίσως ενοχλεί -αυτό που είπε πάλι ο κύριος Υπουργός- ότι το 1,2-1,5 δισεκατομμύρια θα πέσουν μέσα στον Δεκέμβρη στην ελληνική ύπαιθρο…

Γιατί πιστοί στις δεσμεύσεις μας ουσιαστικά προχωράμε να βγάλουμε τη χώρα μας από την κρίση και από τις πολιτικές οι οποίες μας οδήγησαν εδώ σήμερα. Και σε αυτήν τη φάση απαιτούνται συναινέσεις. Δεν μιλάμε για συναινέσεις έτσι γενικόλογες. Συναινέσεις με κριτική και με διάθεση συμβολής, εθνικής συμβολής αυτήν τη στιγμή για να βγούμε από την κατάσταση στην οποία έχουμε περιέλθει. Όχι αντιπολιτευτικές λογικές μόνο και μόνο για να αντιπολιτευόμαστε, όταν ξεχνά η Αντιπολίτευση -γιατί ο ελληνικός λαός δεν είναι Λωτοφάγος- το τι ψήφισε στις 14 Αυγούστου.Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ