ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube flickr

02/12/2015

Ερώτηση και ΑΚΕ από βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ: Επιδοτούμενα προγράμματα κατάρτισης ανέργωνΠρος τους κ.κ. Υπουργούς:

 • Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

 • Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

 • Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού

 • Υγείας

Τον περασμένο Μάιο η Αναπληρώτρια Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης προχώρησε στην ανάκληση Προγραμμάτων Κατάρτισης Ανέργων ηλικίας 29-64 ετών, όταν διαπιστώθηκε ότι η κατανομή των πόρων δεν ήταν ορθολογική, ότι δηλαδή ο καταμερισμός της χρηματοδότησης ήταν δυσανάλογος υπέρ του παρόχου κατάρτισης και σε βάρος του ανέργου. Ενώ ταυτόχρονα ήταν προσαρμοσμένα στα μέτρα συγκεκριμένων επιχειρηματικών συμφερόντων στον κατασκευαστικό κλάδο. Αντίστοιχες διαπιστώσεις έχουν υπάρξει στο παρελθόν για πάμπολλα προγράμματα κατάρτισης.

Παράλληλα, έχουν διατυπωθεί κατά καιρούς διαμαρτυρίες, που έχουν δημοσιευτεί στον Τύπο και έχουν διαβιβαστεί και στο Υπουργείο Εργασίας, ωφελούμενων που συμμετείχαν σε Προγράμματα Κατάρτισης, με τις οποίες καταγγέλλουν ότι, σε ορισμένες περιπτώσεις, οι ιδιωτικοί φορείς κατάρτισης δεν τηρούσαν τις συμβατικές τους υποχρεώσεις, σχετικά με τη διεξαγωγή των μαθημάτων, τη χρησιμοποίηση πιστοποιημένων εκπαιδευτών, την απόδοση της καθορισμένης αμοιβής στους καταρτιζόμενους κλπ. Τέτοιες καταγγελίες υπάρχουν και για ΚΕΚ που δραστηριοποιούνται στο νομό Ηλείας.

Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι η συλλογικότητα των ωφελούμενων «V for Voucher-ades» έχει αναρτήσει στο ιστολόγιό της καταγγελία με ενδεικτική «μαύρη» λίστα από ΚΕΚ που έχουν προβεί σε εκμεταλλευτικές συμπεριφορές προς αυτούς.

Σημειώνεται ότι τα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) αναλαμβάνουν έργα κατάρτισης πλήθους τομέων της οικονομικής δραστηριότητας και αντίστοιχων γνωστικών αντικειμένων που υπάγονται στα ερωτώμενα Υπουργεία και σε Οργανισμούς που εποπτεύονται από αυτά. Ενδεικτικά αναφέρεται το Υπ. Παιδείας δια μέσου του Προγράμματος Δια Βίου Μάθησης 2007-2013, το Υπ. Οικονομίας στο ΕΠΑΝΑΔ 2007-2013, το Υπ. Υγείας (2007-2013), ο ΟΑΕΔ και ΕΙΑΔ (οργανισμοί εποπτευόμενοι από το Υπ. Εργασίας) και η ΕΥΕ (Υπηρεσία Εφαρμογής του Υπ. Εργασίας).

Με βάση τα παραπάνω

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί

 1. Ποια είναι τα ποσά των προϋπολογισμών των έργων που έχουν αναλάβει από το 2012 έως σήμερα τα ΚΕΚ/Φορείς που δραστηριοποιούνται στην Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας, ανά επωνυμία;

 2. Έχουν πραγματοποιηθεί έλεγχοι, τόσο κατά τη διάρκεια διεξαγωγής των προγραμμάτων όσο και μετά την ολοκλήρωσή τους, για τη διακρίβωση των καταγγελλομένων; Ποια ήταν τα αποτελέσματα των ελέγχων;

 3. Οι έλεγχοι που διαχρονικά έχουν διενεργηθεί αφορούν στο σύνολο των αναλαμβανόμενων έργων ή είναι δειγματοληπτικού χαρακτήρα, ήτοι αφορούν συνήθως κάποιο υποέργο, με ορατό τον κίνδυνο να μην καταγράφεται πλήθος παρατυπιών που ενδεχομένως να συμβαίνουν στο σύνολο του έργου;

 1. Έχουν επιβληθεί ποινές χρηματικών προστίμων μετά τη διενέργεια των ελέγχων; Έχουν αποδοθεί από τα ΚΕΚ (Πάροχοι-Φορείς) τα πρόστιμα αυτά;

 1. Προτίθενται να προβούν σε διαδικασίες αξιολόγησης της λειτουργίας των ΚΕΚ που συμμετέχουν σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα καταπολέμησης της ανεργίας, κατάρτισης ανέργων και ένταξής τους στην αγορά εργασίας, καθώς και του βαθμού συμμόρφωσης αυτών στους όρους των συμβάσεων που υπογράφουν; Υπάρχει η δυνατότητα, μέσω της διαδικασίας αξιολόγησης, να αποκλειστούν από μελλοντικά προγράμματα όσα ΚΕΚ εμπλέκονται σε περιπτώσεις προβληματικής εκτέλεσης προγραμμάτων που αξιολογήθηκαν αρνητικά;

 1. Έχουν γίνει αξιολογήσεις της συνεισφοράς των προγραμμάτων κατάρτισης στη δυνατότητα των καταρτισθέντων να ενταχθούν στην αγορά εργασίας; Αν ναι, σε ποια συμπεράσματα έχουν καταλήξει;

 1. Σε ποιες αλλαγές του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου για την Κατάρτιση και τη Δια Βίου Μάθηση, συμπεριλαμβανομένου του ν. 4115/2013, σκοπεύουν να προχωρήσουν ώστε τα προγράμματα αυτά να μην εξαντλούνται απλώς στη διανομή κάποιων κοινοτικών κονδυλίων αλλά να συμβάλλουν αποτελεσματικά και στοχευμένα στην αντιμετώπιση της ανεργίας;

Αιτούμεθα να κατατεθούν στη Βουλή:

 • Οι προϋπολογισμοί για το κάθε έργο που έχουν αναλάβει από το 2012 έως σήμερα τα ΚΕΚ/Φορείς που δραστηριοποιούνται στην Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας, ανά επωνυμία (Πάροχοι-Φορείς).

 • Τα αποτελέσματα των ελέγχων που έχουν διενεργηθεί στα ανωτέρω ΚΕΚ (Πάροχοι-Φορείς) από τα ερωτώμενα Υπουργεία και τους εποπτευόμενους από αυτά Οργανισμούς, καθώς και οι ποινές ή/και τα χρηματικά πρόστιμα που έχουν επιβληθεί.

Οι ερωτώντες και αιτούντες βουλευτές

Γεωργοπούλου – Σαλτάρη Ευσταθία (Έφη)

Μπαξεβανάκης Δημήτρης

Μπαλαούρας Γεράσιμος
Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ