ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube Instagram

08/12/2015

Ερώτηση βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ: Δήμος Θεσσαλονίκης - Ελλείμματα ύψους 26.831.128,96 ευρώ που δημιουργήθηκαν και από την μη νόμιμη αδράνεια του Υπουργείου ΟικονομικώνΠρος τον κ. Υπουργό των Οικονομικών

Από τις με αριθμούς 2/2012 (διαχειριστικό έτος 1998), 2/2013 (διαχειριστικό έτος 1999), 4/2013 (διαχειριστικό έτος 1999), 1/2012 (διαχειριστικό έτος 2000), 1/2013 (διαχειριστικό έτος 2001) 3/2013 (διαχειριστικό έτος 2002), 1/2014 (διαχειριστικό έτος 2004), 2/2014 (διαχειριστικό έτος 2005), 3/2014 (διαχειριστικό έτος 2006) και 4/2014 (διαχειριστικό έτος 2007) πράξεις καταλογισμού του Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου προκύπτει ένα συνολικό έλλειμμα 38.539.243,16 ευρώ στα ταμεία του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Το εν λόγω έλλειμμα δημιουργήθηκε από τις μη νόμιμες πράξεις και παραλείψεις δύο δημάρχων, τριών αντιδημάρχων οικονομικών, δύο προϊστάμενων της ταμειακής υπηρεσίας, ενός διαχειριστή πληρωμών κρατήσεων, τριών διαχειριστών πληρωμών, τεσσάρων προϊσταμένων του τμήματος εξόδων, ενός προϊστάμενου του τμήματος εκκαθάρισης δαπανών και ενός διαχειριστή πάγιων προκαταβολών.

Από την άλλη πλευρά ο νόμος (άρθρο 4 παρ.3 και 4 του νδ 1264/1942) υποχρεώνει το Υπουργείο Οικονομικών και τα αρμόδια όργανά του να διενεργεί έλεγχο και επιθεώρηση της ταμειακής διαχείρισης των δήμων μια φορά κάθε χρόνο. Μάλιστα, ο έλεγχος των ενταλμάτων προπληρωμής από τους οικονομικούς επιθεωρητές δεν απαιτεί ειδική εντολή από την αρμόδια διεύθυνση του Υπουργείου Οικονομικών. Η έκδοση καταλογιστικής πράξης από τους Οικονομικούς Επιθεωρητές που διενέργησαν τον έλεγχο, οδηγεί σε άμεση και αυτοδίκαιη απομάκρυνση του ενεχόμενου για το έλλειμμα δημόσιου υπολόγου κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 56 παρ.2 του ν 2362/1995.

Ο εμπρόθεσμος έλεγχος και επιθεώρηση της ταμειακής διαχείρισης του δήμου από το Υπουργείου Οικονομικών έχει ουσιαστικές συνέπειες και για την ικανοποίηση των απαιτήσεων του δήμου, δεδομένου ότι αυτός εφοδιάζεται έγκαιρα με τον νόμιμο τίτλο (δηλαδή την καταλογιστική απόφαση και τον χρηματικό κατάλογο) και προβαίνει σε μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης εις βάρος του ενεχόμενου οφειλέτη – δημόσιου υπολόγου.

Καθίσταται δηλαδή σαφές, ότι εάν το Υπουργείο Οικονομικών είχε περαιώσει προσηκόντως και εμπρόθεσμα τον έλεγχο και την επιθεώρηση της ταμειακής διαχείρισης έτους 1998 του Δήμου Θεσσαλονίκης στις 31/12/1999 και είχε εφοδιάσει το δήμο Θεσσαλονίκης στις 02/01/2000 με νόμιμο τίτλο (εις βάρος λ.χ. του προϊστάμενου της Ταμειακής Υπηρεσίας κατά το έτος 1998) για το ποσό των 1.481.827,08 ευρώ με τις νόμιμες προσαυξήσεις από 31.12.1198 έως 31.12.1999, τότε και ο δήμος Θεσσαλονίκης από την πλευρά του θα προέβαινε σε μέτρα εκτέλεσης εις βάρος κινητής και ακίνητης περιουσίας του ενεχόμενου οφειλέτη, περιουσία που είχε στις 01.01.2000 μεγαλύτερη εμπορική αξία από ό,τι δεκαπέντε χρόνια μετά.

Από αυτό το παράδειγμα προκύπτει ότι το Υπουργείο Οικονομικών είναι από 01.01.2000 υπερήμερο και φέρει το βάρος των οικονομικών συνεπειών από τυχαία γεγονότα που επηρεάζουν αρνητικά την αξία και το μέγεθος της περιουσίας του ενεχόμενου οφειλέτη – δημόσιου υπολόγου κατά το χρόνο υπερημερίας, βάσει των άρθρων 343 και 344 του Αστικού Κώδικα.

Καθίσταται επίσης σαφές, στο πλαίσιο του παραπάνω παραδείγματος, ότι εάν το Υπουργείο Οικονομικών είχε εμπρόθεσμα εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, ο εν λόγω δημόσιος υπόλογος θα είχε απομακρυνθεί άμεσα και αυτοδίκαια από την ταμειακή διαχείριση και θα είχε αποτραπεί η δημιουργία μεταγενέστερων ελλειμμάτων ύψους 24.064.870,94 ευρώ από την ανάμειξή του στην ταμειακή διαχείριση του δήμου Θεσσαλονίκης.

Κατά συνέπεια και με βάση τα στοιχεία των πράξεων του Ελεγκτικού Συνεδρίου που προαναφέρθηκαν, η μη νόμιμη παράλειψη του Υπουργείου Οικονομικών να διενεργήσει εμπρόθεσμα και προσηκόντως ελέγχους και επιθεωρήσεις στην ταμειακή διαχείριση του δήμου Θεσσαλονίκης κατά τα προαναφερθέντα έτη, επέτρεψε την ανενόχλητη και ανεμπόδιστη μη νόμιμη δραστηριότητα (και διά παραλείψεων) δεκαεπτά συνολικά προσώπων, η οποία προκάλεσε ζημία στο δήμο Θεσσαλονίκης ύψους 26.831.128,96 ευρώ. Ζημία που θα είχε αποτραπεί, εάν το Υπουργείο Οικονομικών είχε εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του εμπρόθεσμα και προσηκόντως, πράγμα που δεν έγινε ποτέ.

Με βάση τα παραπάνω ερωτάται ο κ. Υπουργός:

1) Ποια μέτρα θα ληφθούν για να αναγνωριστεί η οφειλή του Υπουργείου Οικονομικών προς το Δήμο Θεσσαλονίκης, εξαιτίας της ζημίας ύψους 26.831.128,96 ευρώ που υπέστη από την παράλειψη διενέργειας ελέγχων, επιθεωρήσεων και έκδοσης συναφών καταλογιστικών πράξεων για τα έτη διαχείρισης 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 και 2007;

2) Θα αναλάβει το Υπουργείο Οικονομικών το οικονομικό βάρος που προκύπτει από την αδυναμία είσπραξης χρημάτων και ικανοποίηση απαιτήσεων του Δήμου από τους ενεχόμενους δημόσιους υπόλογους, εξαιτίας τυχαίων γεγονότων που συνέβησαν την περίοδο που το Υπουργείο Οικονομικών ήταν υπερήμερο ως προς την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του για έλεγχο, επιθεώρηση και έκδοση καταλογιστικών πράξεων για τα έτη διαχείρισης 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 και 2007;

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μηταφίδης Τριαντάφυλλος

 

 

 Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ