ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube Instagram

09/12/2015

Κ. Χρυσόγονος: Αναγκαία η καταπολέμηση των διακρίσεων λόγω αναπηρίας εις βάρος ανηλίκωνΣτο ζήτημα των διακρίσεων που υφίστανται ανήλικοι λόγω προβλημάτων αναπηρίας που αντιμετωπίζουν στάθηκε ο Ευρωβουλευτής Κώστας Χρυσόγονος, τονίζοντας την ανάγκη καταγραφής του ακριβούς αριθμού ανηλίκων με αναπηρία. Στην απάντησή της, η Επίτροπος Thyssen παραδέχθηκε την απουσία στατιστικής καταγραφής παιδιών με αναπηρία, με αποτέλεσμα να μην υπάρχουν στοχευμένες δράσεις για την υπεράσπιση των αναγκών τους.

Ακολουθούν τα κείμενα της ερώτησης και της απάντησης :

Το άρθρο 10 ΣΛΕΕ προβλέπει πως η Ένωση επιδιώκει να καταπολεμήσει κάθε διάκριση λόγω αναπηρίας κατά τον καθορισμό και την εφαρμογή των πολιτικών και των δράσεών της. Περαιτέρω, στο Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ περιλαμβάνεται το άρθρο 21 που απαγορεύει κάθε διάκριση λόγω, μεταξύ άλλων, αναπηρίας, ενώ το άρθρο 24 αναφέρεται στα δικαιώματα του παιδιού.

Σε έρευνα που διενεργήθηκε το 2013 για λογαριασμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τις πρακτικές των κρατών μελών για τα παιδιά με αναπηρίες αναδεικνύονται τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν στην καθημερινότητα τα παιδιά αυτά, ενώ υπογραμμίζεται ότι δεν υπάρχει σαφής καταγραφή του συνολικού αριθμού παιδιών με αναπηρία που ζουν στα κράτη μέλη. Στο τέλος της έρευνας περιλαμβάνεται μια σειρά από συστάσεις που απευθύνονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση1.

Ερωτάται η Επιτροπή:

1. Έχουν γίνει κάποια βήματα για την καταγραφή του ακριβούς αριθμού των ανηλίκων με αναπηρία στα κράτη μέλη της Ένωσης;

2. Σκοπεύει να καταρτίσει κατευθυντήριες αρχές για τη διενέργεια ελέγχου των επιπτώσεων της προτεινόμενης νομοθεσίας στους ανηλίκους σε εφαρμογή της αρχής του υπέρτερου συμφέροντος του ανηλίκου (“best interests of the child”), όπως καλείται από την εν λόγω έρευνα;

3. Πότε αναμένεται η έκθεση του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την έκθεση των ανηλίκων με αναπηρία στη στοχευμένη βία;

Απάντηση της κας Thyssen

εξ ονόματος της Επιτροπής

(8.12.2015)

1. Οι υφιστάμενες πηγές στατιστικών στοιχείων σχετικά με την αναπηρία σε επίπεδο ΕΕ δεν καλύπτουν τα παιδιά, δηλαδή τα άτομα κάτω των 15 ετών. Η Eurostat, προκειμένου να εκτιμήσει τον αριθμό των παιδιών με αναπηρία, σχεδιάζει να αναπτύξει κατά τα επόμενα έτη τις ακόλουθες ενότητες:

  • για τα παιδιά με αναπηρία, ενότητα που θα αναπτυχθεί σε μελλοντικές δράσεις της ευρωπαϊκής έρευνας για την υγεία βάσει ερωτηματολογίου (EHIS)2.

  • για τα παιδιά και την παιδική φροντίδα, ενότητα που μπορεί να συμπεριλάβει ένα ερώτημα σχετικά με την αναπηρία στις στατιστικές της ΕΕ για το εισόδημα και τις συνθήκες διαβίωσης.


2. Η Επιτροπή επικεντρώθηκε πρόσφατα στα ολοκληρωμένα συστήματα προστασίας των παιδιών, και στη σύνοδο του Ευρωπαϊκού Φόρουμ για τα δικαιώματα του παιδιού, που πραγματοποιήθηκε τον Ιούνιο του 2015, συζητήθηκαν 10 αρχές για τα ολοκληρωμένα συστήματα προστασίας των παιδιών3. Το γενικό σχόλιο αριθ. 14 της Επιτροπής του ΟΗΕ για τα δικαιώματα του παιδιού ορίζει τις διαδικαστικές διασφαλίσεις που πρέπει να τηρούνται κατά την εκτίμηση του υπέρτερου συμφέροντος4 και υπογραμμίζει τις απαιτήσεις όσον αφορά τις εκτιμήσεις του αντίκτυπου στα δικαιώματα των παιδιών5. Μια μελέτη της ΕΕ σχετικά με τη συμμετοχή των παιδιών σε δικαστικές διαδικασίες συνάγει συμπεράσματα πολιτικής σχετικά με την αξιολόγηση του υπέρτερου συμφέροντος του παιδιού6. Η Επιτροπή στηρίζει την εφαρμογή των διεθνών προτύπων και της νομοθεσίας της ΕΕ μέσω των προτεραιοτήτων της όσον αφορά τη χρηματοδότηση, π.χ. για την ανάπτυξη ικανοτήτων των επαγγελματιών του κλάδου περίθαλψης και των δικαστικών λειτουργών.

3. Η έκθεση του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ για τη βία σε βάρος των παιδιών με αναπηρίες θα παρουσιαστεί στις 3 Δεκεμβρίου 2015 με την ευκαιρία της διεθνούς ημέρας των ατόμων με αναπηρίες και θα συζητηθεί στο συνέδριο της Επιτροπής για τα άτομα με αναπηρία στις 7 και 8 Δεκεμβρίου 2015. Το συνέδριο θα επικεντρωθεί στα παιδιά και στους νέους με αναπηρία με θέμα: «Μεγαλώνουμε μαζί σε μια Ευρώπη χωρίς εμπόδια».

1 http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2013/474416/IPOL-LIBE_ET%282013%29474416_EN.pdf

2 Οι επόμενες έρευνες της EHIS προβλέπεται να πραγματοποιηθούν το 2019.

3 http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/rights-child/protection-systems/index_en.htm ; Βλ. 10 αρχές: http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/files/2015_forum_roc_background_en.pdf ; http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/rights-child/european-forum/ninth-meeting/index_en.htm

4 Βλ. κεφάλαιο V.B.

5 Βλ. παράγραφο 99, http://www2.ohchr.org/English/bodies/crc/docs/GC/CRC_C_GC_14_ENG.pdf

6 http://bookshop.europa.eu/el/children-s-involvement-in-criminal-civil-and-administrative-judicial-proceedings-in-the-28-member-states-of-the-eu-pbDS0415479/?CatalogCategoryID=Vhiep2OwweYAAAFOlgAi8_KpΧρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ