ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube flickr

15/12/2015

Τοποθέτηση του εισηγητή του ΣΥΡΙΖΑ, Μίμη Δημητριάδη στην Ολομέλεια της Βουλής για τα κόκκινα δάνεια και το ενιαίο μισθολόγιο 

Κυρίες και κύριοι συνάδερφοι,
Πιστοί στον οδικό χάρτη εξόδου από την κρίση, φέρνουμε αυτό το Νομοσχέδιο. Ο οδικός χάρτης για την κρίση είναι πρώτα απ’ όλα δημοκρατικός, άρα προϋποθέτει συναίνεση και συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων κοινωνικών και παραγωγικών δυνάμεων στις προωθούμενες επιλύσεις των οποίων την ευθύνη έχουμε βεβαίως πρώτα και κύρια εμείς.
Δεύτερον, για την ανασυγκρότηση της οικονομίας και του κράτους γνωρίζουμε πως απαιτούνται ρισζοσπαστικές αλλαγές και υιοθετούμε αυτήν την προοπτική. Η ιδέα, όμως, της ανασυγκρότησης της οικονομίας περνάει μέσα από την εξομάλυνση και ανασυγκρότηση του τραπεζικού συστήματος.
Παρεμβαίνουμε για τον εξορθολογισμό και τη βιωσιμότητά του. Αυτό με τη σειρά του απαιτεί δύο πράγματα. Πρώτον, λύση στο πρόβλημα των κόκκινων δανείων. Δεύτερον, τέλος στα πελατειακά κατεστημένα.
Τα κόκκινα δάνεια είναι ένας βρόχος στο ίδιο το σύστημα, ένα άγος για την κοινωνία και μία μόνιμη παγίδα ασφυξίας της οικονομίας. Ξεκινήσαμε την επίλυση του προβλήματος με την πρώτη κατοικία και τα κόκκινα δάνεια που αφορούν αυτήν και συνεχίζουμε με τα δάνεια των μεγάλων επιχειρήσεων σήμερα και κλείνουμε αυτόν τον κύκλο στις 15 Φλεβάρη με τα καταναλωτικά, τα υπόλοιπα στεγαστικά και τα δάνεια των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων.
Η προηγούμενη ακολουθούμενη πολιτική διαρκους αναβολής και μετάθεσης των προβλημάτων γιγάντωνε το πρόβλημα – επέτεινε τα αδιέξοδα, υποθήκευσε οποιαδήποτε δυνατότητα επίλυσης.
Εμείς, όμως, που δεν είμαστε ίδιοι, εμείς κοιτάμε το πρόβλημα κατάματα, παίρνοντας την ευθύνη να σπρώξουμε τα πράγματα μπροστά.
Φέρνουμε τα καλά νέα των επιλύσεων στερεώνοντας παρεμβάσεις που θα χρησιμεύσουν στο ξεδίπλωμα μιας εναλλακτικής προοπτικής στο συγκεκριμένο ζήτημα.
Στο δεύτερο κομμάτι της ανασυγκρότησης του κράτους, βάση αυτών των μελλοντικών επιλύσεων και του εξορθολογισμού είναι η διόρθωση της δομής του μισθολογίου – βαθμολογίου
Η συγκεκριμένη νομοθετική παρέμβαση δεν είναι μεταρρύθμιση αλλά είναι ορθή βάση για να αναπτύξουμε το σύνολο των πρωτοβουλιών μας στην κατεύθυνση της ριζοσπαστικής μεταρρύθμισης της δημόσιας διοίκησης και του ευρύτερου κράτους.
Τα καλά νέα συνεχίζονται διότι όχι μόνο δεν μειώνονται ούτε κατά ένα σεντ οι μισθοί αλλά στην πλειοψηφία τους οι δημόσιοι υπάλληλοι αυξάνουν έστω και λίγο το μισθό τους.
Ένα σήμα αλλαγής της φοράς των πραγμάτων. Ένα στοπ στον κατηφορο. Είναι η αρχή μιας αλλαγής πορείας.  
Κυρίες και κύριοι συνάδερφοι, το σχέδιο νόμου «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, Μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις» αποτελείται από επτά κεφάλαια, με τα οποία: εισάγονται διατάξεις σχετικά με τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, αναμορφώνεται το ενιαίο βαθμολόγιο – μισθολόγιο, έτσι ώστε να αντιμετωπιστούν οι στρεβλώσεις και οι αδικίες που έχουν προκληθεί από τη μέχρι τώρα εφαρμογή του, εισάγονται ρυθμίσεις αρμοδιότητας των Υπουργείων Παιδείας, Υγείας και Αγροτικής Ανάπτυξης, και κυρώνονται οι συμφωνίες τροποποίησης των συμβάσεων παραχώρησης μεγάλων οδικών έργων, δύο συγκεκριμένες.
Όσον αφορά τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια. Καταρχήν, πριν όλων ισχύει ο Νόμος Κατσέλη.
Το πρώτο κεφάλαιο αφορά τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, που αποτελούν ένα τεράστιο τόσο κοινωνικό και οικονομικό ζήτημα και στην προκειμένη περίπτωση, τα μεγάλα επιχειρηματικά δάνεια.
Με συνέπεια στο προεκλογικό μας πρόγραμμα όπου αναζητούσαμε μία δευτερογενή αγορά για τη ρύθμιση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, το υιοθετούμε και έτσι αποφεύγεται η ανεξέλεγκτη πώληση δανείων και θωρακίζονται τα δικαιώματα των δανειοληπτών.
Ανοίγει ο δρόμος οι όποιες μεταβιβάσεις δανείων να μπορέσουν να οδηγήσουν σε αναδιαρθρώσεις χρεών που θα ελαφρύνουν νοικοκυριά και επιχειρήσεις, καθώς δυνητικά είναι καλύτερες από αυτές που μπορούν να κάνουν οι τράπεζες.
Ταυτόχρονα, τίθενται ασφαλιστικές δικλείδες, για να μην υπάρξουν επιθετικές κινήσεις από τις εταιρείες στις οποίες θα μεταβιβαστούν τα δάνεια, καθώς για τους δανειολήπτες θα εξακολουθήσει να ισχύει το ίδιο ακριβώς καθεστώς προστασίας.
Επιπλέον, εξαιρούνται από το πλαίσιο εφαρμογής του παρόντος έως τις 15 Φεβρουαρίου 2016 όλες οι απαιτήσεις από καταναλωτικές δανειακές συμβάσεις, δανειακές συμβάσεις με υποθήκη ή προσημείωση υποθήκης πρώτης κατοικίας, δάνεια και πιστώσεις χορηγούμενες σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, καθώς και από δάνεια με εγγυήσεις του Ελληνικού Δημοσίου, που εξαιρούνται πλήρως.
Η πώληση των δανείων που επιτρέπει το σχέδιο νόμου περιορίζεται στα δάνεια προς μεγάλες επιχειρήσεις. Είναι ένα μικρό κομμάτι αλλά αφορά περίπου δάνεια ονομαστικής αξίας 42 δις, ενώ για τις υπόλοιπες κατηγορίες το νέο καθεστώς θα αποσαφηνιστεί σε επόμενο γύρο διαπραγμάτευσης.
Σε κάθε περίπτωση απαγορεύεται η πώληση δανείων ενήμερων δανειοληπτών.
Επιπλέον, επετεύχθη ένα αυστηρό ρυθμιστικό πλαίσιο αδειοδότησης και λειτουργίας των εταιρειών στις οποίες μπορεί να ανατεθεί η διαχείριση των απαιτήσεων και η μεταβίβαση απαιτήσεων από μη εξυπηρετούμενα δάνεια. Τα περισσότερα σχετικά ζητήματα ρυμίζονται από τον παρόντα νόμο και δεν παραπέμπονται στην Τράπεζα της Ελλάδος. Παρά τις αντιρρήσεις των θεσμών και για τις δύο περιπτώσεις.
Ένα ακόμη σημαντικό ζήτημα είναι ότι με τις υπό ψήφιση νομοθετικές ρυθμίσεις προβλέπεται ρητά ότι 12 μήνες πριν την προσφορά προς πώληση των απαιτήσεων του παρόντος νομοσχεδίου, πρέπει να έχει προταθεί στο δανειολήπτη και τον εγγυητή με εξώδικη πρόσκληση η ρύθμιση του δανείου του, ώστε αυτό να καταστεί εξυπηρετούμενο.
Η ρύθμιση αποσκοπεί στο να αποτρέψει τον αιφνιδιασμό των οφειλετών, στους οποίους δίνεται η ευκαιρία να ρυθμίσουν την οφειλή τους πριν η κατ’ αυτών απαίτηση εκχωρηθεί προς τρίτους.
Επιπλέον, καθορίζεται το είδος των εταιριών στις οποίες μπορεί να ανατεθεί η διαχείριση των απαιτήσεων και η μεταβίβαση απαιτήσεων από μη εξυπηρετούμενα δάνεια. Επίσης, περιγράφονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και τα δικαιολογητικά χορήγησης της σχετικής άδειας, ενώ ρυθμίζονται και οι όροι τερματισμού των δραστηριοτήτων της εταιρείας και της αναστολής ή ανάκλησης της άδειάς της.
Σημειώνεται ότι για τη λήψη της άδειας είναι απαραίτητη η πιστοποίηση της ταυτότητας των μετόχων, τόσο για τη διασφάλιση της διαφάνειας όσο και για την αντιμετώπιση του κινδύνου νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα.
Θεσπίζεται το πλαίσιο εποπτείας των εν λόγω εταιρειών από την Τράπεζα της Ελλάδος.Το ύψος του ελάχιστου μετοχικού κεφαλαίου ορίζεται σε 100.000 € και ρυθμίζονται θέματα σχετικά με το Διοικητικό τους Συμβούλιο.Παρέχεται η δυνατότητα στην Τράπεζα της Ελλάδος να διεξάγει επιτόπιους ελέγχους στις εταιρείες αυτές.
Τέλος, με τις ρυθμίσεις που εισάγονται προστατεύεται η θέση του δανειολήπτη, καθώς διασφαλίζεται ότι κατά τη μεταβίβαση ή ανάθεση της διαχείρισης, εφαρμόζεται το πλαίσιο προστασίας του καταναλωτή αλλά και η ειδική μέριμνα για τις ευπαθείς ομάδες, όπως ισχύει στο νομοθετικό πλαίσιο.
Στο δεύτερο κομμάτι που απασχολεί ιδιαίτερα σημαντικά το παρόν νομοσχέδιο, είναι το ενιαίο βαθμολόγιο – μισθολόγιο. Στο δεύτερο κεφάλαιο, αναμορφώνεται το ενιαίο βαθμολόγιο – μισθολόγιο, έτσι ώστε να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα που προέκυψαν από την εφαρμογή του ή από τη μη ολοκληρωμένη εφαρμογή του και να διορθωθούν οι στρεβλώσεις και οι ανισότητες που δημιουργήθηκαν από το νομο 4024/2011, όπως είναι για παράδειγμα η συνεχιζόμενη αναστολή βαθμολογικών προαγωγών, εξαιρέσεις ένταξης στο ενιαίο μισθολόγιο, βαθμολογικές κλίμακες μεταβατικών διατάξεων και άλλα.
Όπως αναφέρεται και στην αιτιολογική έκθεση, το νέο σύστημα αμοιβών που εισάγεται υπόκειται στις εξής αρχές: στην ισότητα και την αξιοκρατία, τη διασφάλισης της μέγιστης δυνατής απόδοσης των υπαλλήλων, αλλά και τη δημοσιονομική προσαρμογή.
Ως εκ τούτου, επέρχονται οι εξής σημαντικές αλλαγές: Αποσυνδέεται ο βαθμός από το μισθό, με τη θέσπιση ενός αριθμού μισθολογικών κλιμακίων για την κατάταξη των υπαλλήλων. Συγκεκριμένα, προβλέπονται 13 μισθολογικά κλιμάκια για τους υπαλλήλους κατηγορίας Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και 19 μισθολογικά κλιμάκια για τους υπαλλήλους Τεχνολογικής Εκπαίδευσης και Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, ενώ η κατάταξη γίνεται βάσει των ετών προϋπηρεσίας και των τυπικών προσόντων των υπαλλήλων.
Προβλέπεται προωθημένη μισθολογική κατάταξη για τους υπαλλήλους με μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών, διδακτορικό ή αποφοίτους της Σχολής Δημόσιας Διοίκησης. Εντάσσεται στις διατάξεις του νέου νόμου η μισθολογική κατάταξη των Γενικών και Ειδικών Γραμματέων των Υπουργείων, των μετακλητών υπαλλήλων, των ειδικών και επιστημονικών συνεργατών, των ειδικών επιστημονικών συνεργατών των ανεξάρτητων διοικητικών αρχών, των δικηγόρων με έμμισθη εντολή κ.λπ.
Θεσπίζεται διαφορετική μισθολογική εξέλιξη ανάλογα με την κατηγορία εκπαίδευσης του υπαλλήλου, τριετής είναι για ΥΕ και ΔΕ και διετής για ΤΕ και ΠΕ. Προβλέπεται ο χρόνος προωθημένης μισθολογικής εξέλιξης των υπαλλήλων, σε μια προσπάθεια άμεσης σύνδεσης των μισθολογικών διατάξεων με αντίστοιχες του νόμου περί αξιολόγησης των δημοσίων υπαλλήλων και θα ισχύει από 01-01-2018. Αυξάνεται κατά 14% μεσοσταθμικά το επίδομα θέσης ευθύνης. Προβλέπεται η σύνδεση του μισθολογίου των υπαλλήλων με την περιγραφή, βαθμολόγηση και αξιολόγηση των θέσεων εργασίας. Διατηρείται το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας και ορίζονται οι δικαιούχοι του επιδόματος παραμεθόριων περιοχών.
Καταργείται η αποζημίωση για συμμετοχή σε συλλογικά όργανα, με εξαίρεση όσα χρηματοδοτούνται από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα, εδώ θα γίνει και μία νομοτεχνική ρύθμιση. Και διασφαλίζεται με τη μορφή προσωπικής διαφοράς το υφιστάμενο ύψος των καταβαλλόμενων αποδοχών στην περίπτωση που μειώνονται με την εφαρμογή του νέου καθεστώτος και απομειώνεται μελλοντικά.
Τέλος, σημειώνεται ότι από την ένταξη των υπαλλήλων στο νέο σύστημα θα υπάρξει αύξηση του βασικού μισθού για 314.000 περίπου υπαλλήλους, σε σύνολο 567.000 περίπου, η οποία θα χορηγηθεί όμως σταδιακά σε διάστημα 4 ετών, 25% κατ’ έτος, αρχής γενομένης από 1 Ιανουαρίου του 2016, προκειμένου να υπάρξει και μια ομαλή αντιμετώπιση του αυξημένου μισθολογικού κόστους.
Με το τέταρτο κεφάλαιο του υπό συζήτηση νομοσχεδίου, εισάγονται ρυθμίσεις με στόχο την άρση οποιασδήποτε αμφισβήτησης σε σχέση με το θεσμικό πλαίσιο των έργων ΕΤΑΚ που συγχρηματοδοτούνται από τα επιχειρησιακά προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020.
Επίσης, αναδιατυπώνεται το άρθρο 23 του ν. 4310/2014. Διασαφηνίζεται η νομική μορφή των ενστάσεων που δικαιούνται να υποβάλλουν οι υποψήφιοι δικαιούχοι προγραμμάτων και καταργούνται οι διατάξει του νόμου 4310/2014 που αφορούν την Έρευνα και την Τεχνολογική Ανάπτυξη.
Όσον αφορά τις διατάξεις που αφορούν αρμοδιότητες του Υπουργείου Υγείας, επιχειρείται η ενιαία αντιμετώπιση της παροχής φαρμάκων νοσοκομειακής χρήσης από δημόσιες φαρμακευτικές δομές. Έτσι συμπεριλαμβάνονται στα υφιστάμενα όρια δαπανών για τη φαρμακευτική δαπάνη, πέραν των οποίων έχει εφαρμογή ο μηχανισμός αυτόματης επιστροφής και οι δαπάνες των φαρμακείων του ΕΟΠΥΥ.
Με το πέμπτο κεφαλαίο, ρυθμίζονται θέματα που αφορούν την παραγωγή τοπικού οίνου, χρήση του όρου «τοπικός οίνος», την προστασία της αμπελουργίας και τη λειτουργία των οινολογικών εργαστηρίων.
Τέλος, κυρώνονται και αποκτούν ισχύ νόμου δύο συγκεκριμένες συμβάσεις που αφορούν το Μορέα και τον Ε65, είναι δύο συμβάσεις οι οποίες έχουν σταματήσει, έχει γίνει αναθεώρηση του ύψους δαπανών, έχουμε κερδίσει ήδη 120 εκατ. € από αυτή την ανα-διαπραγμάτευση και φροντίζουμε ώστε να εκταμιευτούν τα λεφτά φέτος, ώστε να ολοκληρωθούν αυτά τα έργα.
Αγαπητοί συνάδερφοι και συναδέρφισσες, η συζήτηση για το σημερινό νομοσχέδιο που έγινε ήδη στην Επιτροπή και αυτή την εμπειρία μπορώ να σας τη μεταφέρω, κατέδειξε πως εμείς και μπορούμε και παίρνουμε το βάρος των επερχόμενων αναγκαίων αλλαγών.
Οι δυνάμεις του χτες όχι μόνο δεν ψηφίζουν, εξάλλου δεν το απαιτούμε αυτό αλλά αρνούνται να συζητήσουν να προτείνουν, να διαφωνήσουν. Τελικά, αρνούνται να τοποθετηθούν.
Είναι μία ανεπίστρεπτη πορεία αποφυγής της πραγματικότητας για αυτούς. Είναι σε μία διαρκή άρνηση, σε ένα διαρκές πένθος μάλλον για αυτά που έχουν χάσει.
Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα για αυτό παρά να ακολουθήσουμε αυτήν την πορεία ευθυνών και για λογαριασμό όλων, ακόμα και των απόντων, από όλο το πολιτικό φάσμα. Παίρνουμε την ευθύνη να κινήσουμε τα πράγματα προς τα εμπρός. Να διανοίξουμε τους δρόμους των μεταρρυθμίσεων. Να επιστρέψει η αξιοπρέπεια στον τόπο της και η ελπίδα στην καρδιά και το νου του λαού.
Ευχαριστώ.Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ