ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube flickr

16/12/2015

Ομιλία της εισηγήτριας του ΣΥΡΙΖΑ Μ. Τζούφη επί του σχεδίου νόμου "Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου"
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Νιώθω ιδιαίτερη τιμή και συγκίνηση για το ότι μου έχει ανατεθεί να είμαι εισηγήτρια αυτού του πολύ σημαντικού και κρίσιμου νομοσχεδίου με τον τίτλο: «Μέτρα για την επιτάχυνση του Κυβερνητικού έργου & άλλες διατάξεις».
Στόχος του να υπάρξει αποκατάσταση αδικιών, αλλά και δημιουργία κάποιων τομών, ρήξεων και μεταρρυθμίσεων που μπορούν πιθανόν να κινητοποιήσουν τη μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία σε κατεύθυνση  δημοκρατικής ανασυγκρότησης της χώρας.
Και με τον Προϋπολογισμό του 2016 – που ψηφίσαμε πρόσφατα – θέσαμε σε πρώτη προτεραιότητα τη στήριξη και την ανακούφιση των κοινωνικών ομάδων που έχουν πληγεί περισσότερο από την κρίση.
Το σχέδιο νόμου που σας έχει διανεμηθεί  κύριοι συνάδελφοι αποτελεί την πρώτη πράξη στο ξεδίπλωμα του Παράλληλου Προγράμματος, ενός σχεδίου αφενός αντιμετώπισης των συνεπειών της ανθρωπιστικής κρίσης,  που δημιούργησαν οι προηγούμενες πολιτικές λιτότητας και αφετέρου άρσης των αδικιών, αναδιοργάνωση; και αναβάθμισης κάποιων λειτουργιών του δημόσιου συστήματος, σε διάφορους τομείς του κοινωνικού κράτους, δηλαδή σε υγεία, παιδεία, κοινωνική ασφάλιση και αλληλεγγύη και δημόσια διοίκηση.
Το πρόγραμμα αυτό είναι μόνον το πρώτο νήμα για να προχωρήσουμε περαιτέρω στο σχεδιασμό της ανάπτυξης με κοινωνικό, ταξικό και περιβαλλοντικό πρόσημο, δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας και αναδιανέμοντας με κοινωνική δικαιοσύνη τον παραγόμενο πλούτο.

2. ΑΡΘΡΑ ΑΝΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

Στο παρόν νομοσχέδιο περιλαμβάνονται διατάξεις αρμοδιότητας διαφορετικών Υπουργείων με στόχο την αποτύπωση μιας συνολικότερης πολιτικής και πολύπλευρης αντιμετώπισης προβλημάτων, όπως αρμόζει στο σχεδιασμό και την πολιτική μιας κυβέρνησης της Aριστεράς.

2.1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Με διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (κεφάλαιο Α, σελ. 166-172, άρθρα 1-9), γίνονται παρεμβάσεις, με σκοπό να επιλυθούν γενικά και ειδικά ζητήματα που προέκυψαν κατά τη λειτουργία των προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα.

Διευρύνεται και καθίσταται ευκολότερη η πρόσβαση ευπαθών κοινωνικών ομάδων με την προσθήκη κριτηρίων, ενώ καθορίζεται το πλαίσιο τήρησης των κανόνων ασφάλειας και υγείας για τους επιβλέποντες φορείς, όπως επίσης και η υποχρέωση σεβασμού της προσωπικότητας και απασχόλησης του εκάστου ωφελούμενου σε θέση κατάλληλη προς τις δεξιότητές του.

Προτείνεται η αναστολή του πλειστηριασμού που ενεργείται για την εκποίηση της περιουσίας της BIOME.

Επεκτείνεται το πρόγραμμα για την ανθρωπιστική κρίση έως τον Απρίλιο του 2016, καθώς και το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα σε περισσότερους δήμους, μέτρο που είναι δημοσιονομικά ουδέτερο.

Υποστηρίζονται τα πάσης φύσεως προνοιακά ιδρύματα ιδιωτικού δικαίου, θέτοντας όμως κριτήρια για επιδότηση. Στόχος μας η προοδευτική λειτουργία των εν λόγω ιδρυμάτων γύρω από το Δημόσιο.

Επιδιώκεται η συλλογή στοιχείων των χορηγούμενων κοινωνικών επιδομάτων προνοιακού χαρακτήρα (με ΑΦΜ και ΑΜΚΑ), προκειμένου να επιτευχθεί εποπτεία και διαφάνεια από πλευράς του Υπουργείου. Παράλληλα εκσυγχρονίζονται οι εφαρμογές της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κοινωνικής Ασφάλισης ΑΕ (ΗΔΙΚΑ) προς όφελος της αποτελεσματικής λειτουργίας των φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, καθώς και διευρύνονται οι εφαρμογές για την κάλυψη περεταίρω δράσεων της Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
Πιο σημαντικά, προγραμματίζεται και ενισχύεται η ενεργός συμμετοχή των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ βαθμού στην εφαρμογή της κοινωνικής προστασίας σε τοπικό επίπεδο με τη σύσταση και λειτουργία «Κέντρων Κοινότητας», δηλαδή Δομών κοινωφελούς χαρακτήρα και ανθρωπιστικού προορισμού. Τα ΚΕΠ κοινωνικής προστασίας θα είναι επιφορτισμένα με την υποδοχή, την εξυπηρέτηση και τη διασύνδεση των ευάλωτων ομάδων πληθυσμού με όλα τα κοινωνικά προγράμματα και υπηρεσίες, ενώ θα λειτουργήσουν σε κάθε Δήμο (χρηματοδότηση ΕΣΠΑ – κεντρικός σχεδιασμός μέσω Περιφερειών) και σε αυτά εντάσσονται οι εργαζόμενοι προηγούμενων δομών πρόνοιας,

2.2 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

Με διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (κεφάλαιο Β, σελ. 172-193, άρθρα 10-39), προωθούνται μείζονες πολιτικές του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, όσον αφορά τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με αιχμή τα ζητήματα θεσμικής ενίσχυσης των Ο.Τ.Α., θέματα κοινωνικής πολιτικής, ζητήματα που αφορούν τη διαδικασία παροχής διεθνούς προστασίας αλλά και ευρύτερα θέματα που αφορούν στις δράσεις του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

Ενδεικτικά αναφέρομαι σε κάποιες από αυτές όπως:

Την πολύ σημαντική  σύσταση Επιτροπής για την αναθεώρηση του θεσμικού πλαισίου της τοπικής αυτοδιοίκησης θέτοντας νέα καθήκοντα και προτεραιότητες αναμόρφωσης του «Καλλικράτη», με βάση τα νέα δεδομένα που προκύπτουν από το πρόγραμμα δημοσιονομικής σταθερότητας της χώρας.

Τη δυνατότητα πρόσληψης από τους ΟΤΑ τακτικού προσωπικού όλων των κλάδων και ειδικοτήτων σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα, προς όφελος των πολιτών. Οι προσλήψεις θα γίνονται μέσω ΑΣΕΠ, ενώ προβλέπεται απελευθέρωση όλων των προσλήψεων ώστε να καλύπτονται οι πολύ μεγάλες ανάγκες των νησιωτικών δήμων.

Την αποκατάσταση του ωραρίου εργασίας των βρεφονηπιοκόμων και των συναφών κλάδων, αφού αδικαιολόγητα εξισώθηκε με αυτό του διοικητικού προσωπικού, με δυνατότητα κάλυψης των αναγκών με αύξηση του ωραρίου εργασίας.

Την εφαρμογή της συνταγματικής επιταγής για την προστασία των ΑμεΑ, καθώς παρέχεται η δυνατότητα στο εν λόγω προσωπικό που υπηρετεί σε ΝΠΙΔ των Δήμων που λύονται ή βρίσκονται σε εκκαθάριση να μεταφέρεται σε προσωποπαγείς θέσεις ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου με ανάληψη του κόστους από τον φορέα.

Την παράταση της προθεσμίας εκπλήρωσης των υποχρεώσεων κατά 8 έτη, για τους οικονομικά αδυνάτους δικαιούχους δημοτικών ή κοινοτικών οικοπέδων για την ανέγερση κατοικίας.

Την διεύρυνση της, κατά τον Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006), προβλεπόμενης δυνατότητας των Δήμων να χορηγούν μείωση ή απαλλαγή από τους δημοτικούς φόρους και τέλη, ώστε να συμπεριληφθούν οι τρίτεκνοι, οι μονογονεϊκές οικογένειες  και οι μακροχρόνια άνεργοι, καθώς και οι δικαιούχοι των μέτρων αντιμετώπισης της ανθρωπιστικής κρίσης, καθώς και οι νέοι επαγγελματίες.

Την αποσαφήνιση του ισχύοντος πλαισίου, ώστε να διευκολυνθεί η δημιουργία και λειτουργία Κέντρων Αποτέφρωσης Νεκρών (ΚΑΝ) και ορίζεται ότι η επιλογή τόπου ενταφιασμού θανόντος προσώπου αποτελεί δικαίωμα αυτού και συνεπώς μπορεί, με ρητή δήλωσή του ενώπιον συμβολαιογράφου, να ορίσει τον τύπο της τελετής της κηδείας και τον τόπο ταφής. Παράλληλα, προστίθεται στους σκοπούς του ΕΔΣΝΑ, η κατασκευή και λειτουργία ΚΑΝ.

Τη θέσπιση του Πληροφοριακού Συστήματος Διασύνδεσης Ληξιαρχείων-Δημοτολογίων, δηλαδή νέο πληροφοριακό σύστημα διασύνδεσης, ώστε η πληροφορία να καταφθάνει άμεσα και να ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο η αστική κατάσταση των Ελλήνων Πολιτών.

Τη ρύθμιση ζητημάτων αρμοδιότητας της Υπηρεσίας Ασύλου του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

Την παροχή προστασίας σε τρίτεκνες οικογένειες για την πρόσληψη των γονέων σε φορείς του ιδιωτικού και ευρύτερου δημοσίου φορέα και σε δημόσιες υπηρεσίες ΝΠΔΔ και ΟΤΑ με προνομιακή μοριοδότηση.

Την εισαγωγή ρύθμιση που αφορά την κατάπτωση εγγυητικών επιστολών που εξέδιδαν οι αγρότες-εργοδότες για την είσοδο και απασχόληση στην Ελλάδα αγρεργάτων, υπηκόων τρίτων χωρών.

Τη ρύθμισης του καθεστώς επαναφοράς πρώην δημοτικών αστυνομικών που υπηρετούν σε σωφρονιστικά καταστήματα, οι οποίοι είχαν εξαιρεθεί. Παρέχεται η δυνατότητα να υπηρετήσουν και σε προσωποπαγείς θέσεις με κινητικότητα σε όμορους δήμους.

Την σημαντική παρέμβαση που αφορούν στις ρυθμίσεις για τον Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης, προχωρώντας στην αποκομματικοποίηση μιας σοβαρής δομής με επιλογές που γίνονται βάση κριτηρίων, με μόρια και ΑΣΕΠ.

2.3 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Στο παρόν νομοσχέδιο περιλαμβάνονται επίσης διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (κεφάλαιο Γ, σελ.194-204, άρθρα 40-50).

Επανέρχεται από 1η Ιανουαρίου, η αντισταθμιστική εκπαίδευση, η οποία περιλαμβάνει την ενισχυτική και πρόσθετη διδακτική στήριξη που απευθύνεται σε μαθητές δημοσίων γυμνασίων και λυκείων, ενώ προστίθεται – για πρώτη φορά -  η ενισχυτική εκπαίδευση σε εγκεκριμένους οργανισμούς θεραπείας (πχ 18 Άνω), καθώς και σε ειδικά καταστήματα κράτησης νέων. Η ρύθμιση διευκολύνει τη στήριξη παιδιών οικονομικά αδύναμων οικογενειών και αντιστρέφει το φαινόμενο της μαθητικής διαρροής.

2012-2013

Ενισχυτική μέσω ΕΣΠΑ (1.5 μήνας)

ΠΔΣ (συμπληρωματικά)

2013-2014

Ενισχυτική μέσω ΕΣΠΑ

ΠΔΣ (με συμπλήρωση μόνιμων & αναπληρωτών)

2014-2015

ΟΧΙ Ενισχυτική

Προσπάθεια για ΠΔΣ στα ΕΠΑΛ (πρόβλημα με ΚΥΑ)
Αποκαθίσταται η ομαλή λειτουργία της σχολικής ζωής στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση με την κατάργηση του μαθητικού ιδιώνυμου και της ποινικοποίησης των μαθητικών κινητοποιήσεων.

Παρέχεται η δυνατότητα καλύτερης οργάνωσης και λειτουργίας του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου με τη διοικητική του συνέχιση. Στην κατεύθυνση αυτή είναι σημαντική η δημοσίευση του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας, η λειτουργία της Συγκλήτου και η δημιουργία διαφανών επιτροπών διαχείρισης του ειδικού λογαριασμού.

Σημαντική είναι η δυνατότητα της διοικούσας επιτροπής να καταργεί ή να τροποποιεί τη διαδικασία της κλήρωσης ως τρόπο επιλογής των εισακτέων που θα δίνει τη δυνατότητα σε πολλούς περισσότερους ενδιαφερόμενους να συμμετέχουν, καθώς μέχρι τώρα ο αριθμός συμμετεχόντων ήταν κλειστός. Προβλέπεται επίσης η διεύρυνσή του και σε άλλες θεματικές ενότητες που θα οδηγήσει σε νέες θέσεις εργασίας για μερικές εκατοντάδες νέους άνεργους διδάκτορες και ταυτόχρονα θα λαμβάνει υπόψη το ενδιαφέρον των υποψηφίων φοιτητών (θα αξιοποιηθούν κοινοτικά κονδύλια).

Ρυθμίζεται η ακύρωση επιστροφής μισθών επαναπροσληφθέντων εκπαιδευτικών που τέθηκαν σε διαθεσιμότητα, καθώς δε θεωρείται πως διακόπηκε η εργασιακή τους σχέση.

Προβλέπεται η επαναλειτουργία φορέων της εκπαίδευσης, κυρίως ΙΕΚ, που απευθύνονται σε 8000 νέα παιδιά, κυρίως λαϊκών οικογενειών.

Αντιμετωπίζεται το ζήτημα της λειτουργίας  των Εφορευτικών Συμβουλίων (Ε.Σ.) της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας (ΕΒΕ)  και των Δημοσίων Βιβλιοθηκών και επανιδρύεται ο καταργηθείς Οργανισμός Παιδικών και Εφηβικών Βιβλιοθηκών που βρισκόταν σε χειμερία νάρκη.

Επιτρέπεται στα πανεπιστήμια να μεταφέρουν στις Εταιρείες Διαχείρισης και Αξιοποίησης Περιουσίας (νομικό πρόσωπο ειδικού σκοπού με πλήρη έλεγχο από την Σύγκλητο του κάθε Ιδρύματος) συγκεκριμένους και κοστολογημένους πόρους του Τακτικού Προϋπολογισμού για τις δαπάνες καθαριότητας, συντήρησης, φύλαξης και γενικότερα για τις δαπάνες που αφορούν παροχή υπηρεσιών. Με αυτό τον τρόπο επιλύονται στοιχειωδώς θέματα οικονομικής ασφυξίας των πανεπιστημίων σε περίοδο οικονομικής κρίσης.

2.5 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

Η καθολική υγειονομική κάλυψη του πληθυσμού και τη στήριξη του δημόσιου συστήματος υγείας ρυθμίζονται στις διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας (κεφάλαιο Ε, σελ.209-247, άρθρα 56-204).

Οι πολιτικές υγείας στα χρόνια της λιτότητας όξυναν τις υπάρχουσες χρόνιες παθογένειες του συστήματος (κατακερματισμός ΠΦΥ, νοσοκομειοκεντρικός χαρακτήρας, αδιαφάνεια και διαφθορά, ανισότητες στην πρόσβαση λόγω γεωγραφικών ή κοινωνικών παραγόντων, ελλείψεις προσωπικού και δομών, ασυλική φροντίδα στην ψυχική υγεία κ.α.).

Με τις παρούσες διατάξεις στο Σχέδιο Νόμου αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας , (όπως αποτυπώνονται στο κεφάλαιο Ε) επιχειρούνται να δοθούν ουσιαστικές λύσεις που έχουν ως στόχο την ανεμπόδιστη πρόσβαση στις δημόσιες υπηρεσίες υγείας όλων των ανασφαλίστων και των μελών των οικογενειών τους καθώς και των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων του πληθυσμού, σύμφωνα με το Σύνταγμα (άρθρα 2, 5 §5 και 21 §3), την ευρωπαϊκή νομοθεσία και τις διεθνείς υποχρεώσεις της χώρας . Με χρήση μόνο του ΑΜΚΑ, ανασφάλιστοι θα μπορούν να καλύπτονται ιατροφαρμακευτικά σύμφωνα με το καθεστώς των ασφαλισμένων, ενώ για τις εργαστηριακές εξετάσεις θα απευθύνονται στις δημόσιες δομές. Μετανάστες, όπως ανήλικοι, αιτούντες άσυλο, έγκυες κλπ. περιλαμβάνονται επίσης στη ρύθμιση για ανθρωπιστικούς λόγους. Συνεπώς, αίρουμε το θεσμικό αποκλεισμό ασθενών στη δημόσια υγεία, λαμβάνοντας υπόψη πως η υλοποίηση περνά μέσα από την ουσιαστική ενίσχυση του Δημόσιου Συστήματος Υγείας.

Για το λόγο αυτό, προτείνονται ρυθμίσεις για την κάλυψη των μεγάλων κενών στο ΕΣΥ και την άρση δυσλειτουργιών των Μονάδων Υγείας,  με σκοπό την κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο διάρθρωση, οργάνωση και λειτουργία των  Φορέων Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και την αναβάθμιση των συνθηκών εργασίας των ιατρών, νοσηλευτών και άλλων επαγγελματιών της υγείας προς όφελος, τόσο των ίδιων των εργαζομένων στους προαναφερόμενους φορείς όσο και των χρηστών υπηρεσιών υγείας.  

Από τα 30 άρθρα του παρόντος νομοσχεδίου που άπτονται της αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας, αναφέρω ενδεικτικά:
 
i. Τα ζητήματα διευκόλυνσης της διαδικασίας κρίσεων και διορισμών των ιατρών του ΕΣΥ (νοσοκομεία, Κέντρα Υγείας, δομές ΠΕΔΥ), προκειμένου να υποστηριχθεί καλύτερα η λειτουργία των Δημόσιων Φορέων Παροχής Υπηρεσιών Υγείας, αφού λόγω της μεγάλης έλλειψης ιατρικού προσωπικού δημιουργούνται καθημερινά προβλήματα στις δημόσιες δομές και δυσχεραίνεται η έγκαιρη και αξιόπιστη υγειονομική φροντίδα των πολιτών.

ii. Προβλήματα αποζημίωσης των εφημεριών του ιατρικού – επιστημονικού προσωπικού του ΕΣΥ και ζητήματα εσωτερικής κινητικότητας/απόσπασης των ήδη υπηρετούντων εργαζομένων στο ΕΣΥ, αναγνωρίζοντας τη σημαντική προσφορά αυτών στη στήριξη του δημόσιου συστήματος υγείας, για τις οποίες αποκεντρώνονται.

iii. Αποκεντρώνεται η διαδικασία μετακινήσεων και αποσπάσεων προσωπικού, καθώς μεταφέρονται στην αρμοδιότητα των ΔΥΠΕ, με διαφανή και δίκαιη διαδικασία στην κατεύθυνση της οποίας, θα προβλεφθεί κατάλληλη ηλεκτρονική πλατφόρμα.

iv. Διευκολύνεται η έναρξη ιατρικής ειδικότητας, με την υποχρέωση του αγροτικού να μετατίθεται έως τις εξετάσεις για την ειδικότητα. Με αυτό τον τρόπο, φιλοδοξούμε να περιορίσουμε την ιατρική μετανάστευση πολλών νέων και ικανών επιστημόνων, αλλά ταυτόχρονα ενισχύουμε το αγροτικό με τη συμμετοχή και ειδικευόμενων ιατρών.

v. Ειδικά θέματα και προβλήματα που ταλανίζουν τις άγονες και νησιωτικές περιοχές της επικράτειας καθώς προκρίνονται κίνητρα στους επικουρικούς ιατρούς και στους ιατρούς υπηρεσίας υπαίθρου προκειμένου να επιταχυνθεί η πληρέστερη κάλυψη κενών ιατρικών θέσεων σε Φορείς Παροχής Υπηρεσιών Υγείας των νησιωτικών και λοιπών άγονων και προβληματικών περιοχών που θα έχει ως  αποτέλεσμα την αναβαθμισμένη παροχή υπηρεσιών προς τους κατοίκους τους.

vi. Ζητήματα του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ), του Εθνικού Κέντρου Ελέγχου Αίματος (Ε.Κ.Ε.Α), και κάποιες ρυθμίσεις για τη λειτουργία των ιδιωτικών ασθενοφόρων (απόφοιτος της Σχολής ΕΚΑΒ) καθώς και επιμέρους προβλημάτων που έχουν προκύψει στη λειτουργία των δομών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας.

vii. Ιδρύεται Λίστα Χειρουργείου, ως μέτρο διαφάνειας, δίκαιης πρόσβασης και αποτροπής παράνομου χρηματισμού, το γνωστό φακελάκι.

viii. Ενισχύονται τα δικαιώματα των ασθενών με τη δημιουργία Γραφείου Προστασίας των ασθενών εντός των δημόσιων δομών, γεγονός που αναβαθμίζει την αξιολόγηση και τον κοινωνικό έλεγχο.

ix. Επίσης ιδρύεται το Γενικό Νοσοκομείο Θήρας από την «ΑΕΜΥ ΑΕ» με παράλληλη συμπλήρωση του Κανονισμού Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας της ΑΕΜΥ ΑΕ, προκειμένου να διασφαλίζεται η εύρυθμη λειτουργία αυτού στα πλαίσια της εποπτείας του από το Υπουργείο Υγείας.

Καταληκτικά κάνουμε ένα μεγάλο βήμα αντιμετώπισης των ανισοτήτων, παρέχουμε ίσες δυνατότητες πρόσβασης και μεροληπτικά νομοθετούμε υπέρ του δημόσιου νοσοκομείου.

2.4 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Σε διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (κεφάλαιο Δ, σελ. 204-208, άρθρα 51-55), διασφαλίζονται θέματα για την αντιμετώπιση αναγκών σίτισης, διαμονής, ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και μεταφοράς μεταναστών.

2.6 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Με διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας (κεφάλαιο ΣΤ, σελ.247-248, άρθρα 105-107), χορηγείται φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα στην εταιρεία με την επωνυμία «Μεταλλουργική Βιομηχανία Ηπείρου Α.Ε.», προκειμένου να εξασφαλιστεί η δυνατότητα εκτέλεσης της σύμβασης που έχει συναφθεί με την ΕΑΣ ΑΒΕΕ ενώ το ΥΠΕΘΑ αναλαμβάνει την εποπτεία της Ελληνικής Αεροπορικής Βιομηχανίας Α.Ε., διευκολύνοντας έτσι την ενιαία αντιμετώπιση των ζητημάτων της αμυντικής βιομηχανίας από το καθ΄ ύλην αρμόδιο Υπουργείο.

2.7 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

Επίσης σύμφωνα με το άρθρο 108, διάταξη αρμοδιότητας του Υπουργείου Εξωτερικών (κεφάλαιο Ζ, σελ.248, άρθρο 108), εξαιρούνται από την ανάρτηση στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων, ορισμένες συμβάσεις της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΥΠΕΞ, λόγω της ιδιαιτερότητάς τους.

2.8 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Επίσης προβλέπονται μια σειρά θετικών διατάξεων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (κεφάλαιο Η, σελ.248-250, άρθρα 109-114), όπως ενδεικτικά, χωροθετούνται οι εγκαταστάσεις εκμετάλλευσης της ενέργειας από βιομάζα ή βιοαέριο, ζήτημα που αποτελεί κρίσιμη παράμετρο για τον αγροτικό χώρο.

2.9 ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Επίσης ρυθμίζονται θέματα στο ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ (κεφάλαιο Θ, σελ.250-253, άρθρα 115-119), που αφορούν την ΕΡΤ ΑΕ, την προσαρμογή των διαφημιστικών επιχειρήσεων στις νέες ρυθμίσεις καθώς και στους νομίμως λειτουργούντες ραδιοφωνικούς σταθμούς.

Αναδιαρθρώνεται η Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης με σκοπό τη μείωση των δομών και τον εξορθολογισμό των προβλεπόμενων αρμοδιοτήτων μέσω της ανακατανομής τους μεταξύ Γραφείων που υπάγονται σε αυτή.
Στο κεφάλαιο Ι, καθορίζεται η έναρξη ισχύς του υπάρχοντος νομοσχεδίου.


3. ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Το νομοσχέδιο δίνει μόνο μια μικρή γεύση των αλλαγών που σκοπεύει να εισαγάγει ο ΣΥΡΙΖΑ. Θέτουμε ως προτεραιότητα την υλοποίηση του παράλληλου προγράμματος το επόμενο διάστημα, με τη συμμετοχή της κοινωνίας και των κινημάτων,  που μπορούν να συμβάλλουν στη στρατηγική μιας προοδευτικής διεξόδου, τέτοιας που να απαντά στα προβλήματα της καθημερινότητας του κόσμου και ταυτόχρονα να λύνει χρόνια προβλήματα του κράτους.Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ