ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube flickr

04/01/2016

Απάντηση Π. Μοσκοβισί σε Δ. Παπαδημούλη: Αν έχετε αποτελέσματα κατά της φοροδιαφυγής, μπορείτε να μειώσετε τη φορολογία των μισθωτών

 Απάντηση Π. Μοσκοβισί σε Δ. Παπαδημούλη: Αν έχετε αποτελέσματα κατά της φοροδιαφυγής, μπορείτε να μειώσετε τη φορολογία των μισθωτώνΔημ. Παπαδημούλης: H ελληνική κοινωνία και οικονομία έχει ανάγκη από ένα δίκαιο, αποτελεσματικό και σύγχρονο φορολογικό σύστημα

 

Ο Αρμόδιος Επίτροπος Πιερ Μοσκοβισί, με απάντησή του σε ερώτηση του Αντιπροέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Δημήτρη Παπαδημούλη, αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο μείωσης του φορολογικού βάρους για τους εργαζόμενους, στην περίπτωση που η Ελληνική Κυβέρνηση πετύχει απτά αποτελέσματα στον τομέα της φοροδιαφυγής και της αδήλωτης εργασίας.

Πιο συγκεκριμένα ο κ. Μοσκοβισί υπογραμμίζει πως "η μεταρρύθμιση των φορολογικών συστημάτων αποτελεί εθνική ευθύνη", ενώ συνεχίζει τονίζοντας πως "τα περιθώρια για τη μείωση των φόρων επί του εισοδήματος από την εργασία θα αυξηθούν, καθώς οι προσπάθειες για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και της αδήλωτης εργασίας θα αρχίσουν να παράγουν απτά αποτελέσματα".

Τέλος η Κομισιόν, διαμέσου του Επιτρόπου της, "εκφράζει την ικανοποίησή της για την πρόθεση της ελληνικής κυβέρνησης να προχωρήσει σε μεταρρυθμίσεις που αποσκοπούν στη δίκαιη κατανομή της φορολογικής επιβάρυνσης".

Ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Δημήτρης Παπαδημούλης, είχε θέσει με ερώτησή του προς την Κομισιόν το ζήτημα της μείωσης της φορολογίας των μισθωτών, καθώς και την ανάγκη για ένα "δίκαιο, αποτελεσματικό και σύγχρονο φορολογικό σύστημα που θα επιβαρύνει περισσότερο τα μεγαλύτερα εισοδήματα, τον συσσωρευμένο πλούτο και τα παραγόμενα κέρδη, καταπολεμώντας ταυτόχρονα τη νόμιμη και παράνομη φοροδιαφυγή".

Πιο συγκεκριμένα, ο Έλληνας ευρωβουλευτής είχε ρωτήσει την Κομισιόν αν, μεταξύ άλλων, "σκοπεύει να στηρίξει τις προσπάθειες της Ελλάδας για μείωση της φορολογικής επιβάρυνσης των εργαζομένων", ενώ παράλληλα ζήτησε πληροφορίες για τις "προτάσεις της αναφορικά με τις απαραίτητες αλλαγές στο ελληνικό φορολογικό σύστημα, με στόχο τον δίκαιο επιμερισμό των φορολογικών βαρών".

Ακολουθεί η πλήρης ερώτηση και απάντηση:

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-006726/2015 προς την Επιτροπή
Άρθρο 130 του Κανονισμού
Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL)

Θέμα: Μελέτη ΟΟΣΑ για τη φορολογική επιβάρυνση της εργασίας
Σε πρόσφατη μελέτη του ΟΟΣΑ για τη συνολική φορολογική επιβάρυνση της μισθωτής εργασίας, η Ελλάδα καταλαμβάνει τις υψηλότερες θέσεις. Πιο συγκεκριμένα, η Ελλάδα εμφανίζει από τα μεγαλύτερα ποσοστά καθαρού φορολογικού βάρους για τους εργαζόμενους, με το ατομικό καθαρό εισόδημα να επιβαρύνεται κατά 24.9%, ενώ το οικογενειακό εισόδημα με 2 τέκνα, κατά 28,7%. Παρόμοια εικόνα παρουσιάζει και ο δείκτης της συνολικής φορολογικής επιβάρυνσης των μισθωτών, ο οποίος περιλαμβάνει και τις ασφαλιστικές εισφορές που πληρώνουν οι εργοδότες, αφαιρώντας ενδεχόμενες κοινωνικές παροχές από το Κράτος.

Στον συγκεκριμένο δείκτη, η Ελλάδα καταλαμβάνει την πρώτη θέση στις χώρες του ΟΟΣΑ (43,4%), με την επίδραση των κοινωνικών παροχών να είναι ουσιαστικά μηδενική. Με δεδομένο ότι η ελληνική κοινωνία και οικονομία έχει ανάγκη από ένα δίκαιο, αποτελεσματικό και σύγχρονο φορολογικό σύστημα, που θα επιβαρύνει περισσότερο τα μεγαλύτερα εισοδήματα, τον συσσωρευμένο πλούτο και τα παραγόμενα κέρδη, καταπολεμώντας ταυτόχρονα τη νόμιμη και παράνομη φοροδιαφυγή, ερωτάται η Επιτροπή:

1. Σκοπεύει να στηρίξει τις προσπάθειες της Ελλάδας για μείωση της φορολογικής επιβάρυνσης των εργαζομένων, στο πλαίσιο της ευρύτερης μεταρρύθμισης του φορολογικού συστήματος που σχεδιάζει η ελληνική κυβέρνηση;

2. Ποιες είναι οι προτάσεις της, αναφορικά με τις απαραίτητες αλλαγές στο ελληνικό φορολογικό σύστημα, με στόχο τον δίκαιο επιμερισμό των φορολογικών βαρών;

EL
E-006726/2015
Απάντηση του κ. Moscovici εξ ονόματος της Επιτροπής
(22.12.2015)

Τα κράτη μέλη θεωρείται ότι έχουν περιθώριο να ελαφρύνουν τη φορολόγηση της μισθωτής εργασίας, αν η φορολογική επιβάρυνση είναι σχετικά χαμηλή σε τουλάχιστον έναν από τους ακόλουθους τρεις τομείς: στους φόρους κατανάλωσης, στους περιοδικούς φόρους επί των ακίνητων ή στους περιβαλλοντικούς φόρους. Η Επιτροπή δημοσίευσε τον Σεπτέμβριο του 2015 μια έκθεση, στην οποία ανέλυε τις φορολογικές μεταρρυθμίσεις στα κράτη-μέλη της ΕΕ. Σύμφωνα με την εν λόγω έκθεση, ένα κράτος-μέλος χρειάζεται ενδεχομένως να μειώσει τη συνολική φορολογική επιβάρυνση της εργασίας αν ο τεκμαρτός φορολογικός συντελεστής της εργασίας είναι σχετικά υψηλός σε σύγκριση με τον μέσο όρο της ΕΕ ή αν το μη μισθολογικό κόστος της εργασίας για τον μέσο μισθό είναι σχετικά υψηλό σε σύγκριση με τον μέσο όρο της ΕΕ. Ο πίνακας 2.2 της έκθεσης δείχνει ότι η Ελλάδα βρίσκεται κάτω από τον μέσο όρο της ζώνης του ευρώ με βάση και τους δύο αυτούς ορισμούς και το ζήτημα αυτό δεν φαίνεται να αποτελεί δυνητική πρόκληση.

Το φορολογικό σύστημα της Ελλάδας έχει υποστεί σημαντικές μεταρρυθμίσεις κατά τα τελευταία έτη στο πλαίσιο του προγράμματος οικονομικής προσαρμογής. Ο λόγος των φόρων προς το ΑΕΠ (συμπεριλαμβανομένων των πραγματικών εισφορών κοινωνικής ασφάλισης) έχει αυξηθεί κατά τα τελευταία έτη αλλά εξακολουθεί να βρίσκεται πολύ κάτω από τον μέσο όρο της ΕΕ των 28 και μεταξύ των χαμηλότερων της ζώνης του ευρώ. Η σημερινή δομή των εσόδων παρουσιάζει ελαφρώς μεγαλύτερη εξάρτηση από έμμεσους φόρους σε σύγκριση με τους άμεσους φόρους και τις κοινωνικές εισφορές.

Η μεταρρύθμιση των φορολογικών συστημάτων αποτελεί εθνική ευθύνη. Ωστόσο, η Επιτροπή εκφράζει την ικανοποίησή της για την πρόθεση της ελληνικής κυβέρνησης να προχωρήσει σε μεταρρυθμίσεις που αποσκοπούν στη δίκαιη κατανομή της φορολογικής επιβάρυνσης, στο πλαίσιο της εφαρμογής του προγράμματος του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας που υπογράφηκε τον Αύγουστο του 2015. Τα περιθώρια για τη μείωση των φόρων επί του εισοδήματος από την εργασία θα αυξηθούν, καθώς οι προσπάθειες για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και της αδήλωτης εργασίας θα αρχίσουν να παράγουν απτά αποτελέσματα.

 Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ