ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube flickr

11/01/2016

Κ. Χρυσόγονος: Αναγκαία η προστασία αξιοπρεπούς διαβίωσης των συνταξιούχωνΤο ζήτημα της αξιοπρεπούς διαβίωσης απέναντι στις συνεχείς μειώσεις συντάξεων που προκαλούν οι πολιτικές λιτότητας, έθεσε ο Κώστας Χρυσόγονος με ερώτησή του προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στην απάντησή του ο Επίτροπος Moscovici αρνήθηκε την ευθύνη των εταίρων και υποστήριξε οτι οι πολιτικές που επεβλήθησαν σέβονται τα δικαιώματα των πολιτών.

Ακολουθεί το κείμενο της ερώτησης και της απάντησης :

Με την υπ' αριθ. 2287/2015 απόφαση1 της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας (ανώτατο διοικητικό δικαστήριο στην Ελλάδα), κρίθηκε ότι οι μειώσεις συντάξεων με τους νόμους 4046/2012, 4051/2012 και 4093/2012, σε εφαρμογή του δεύτερου "Μνημoνίου Συνεννόησης" μεταξύ της Ελλάδας, του προέδρου της ΕΚΤ, του Επιτρόπου Οικονομικών και του Προέδρου του Eurogroup,  παραβιάζουν το θεμελιώδες δικαίωμα στην κοινωνική ασφάλιση. Κρίθηκε συγκεκριμένα, με επίκληση και της σχετικής απόφασης της 9.2.2010 του Ομοσπονδιακού Συνταγματικού Δικαστηρίου της Γερμανίας2,  ότι η περικοπή συντάξεων δεν μπορεί  να φθάνει στο σημείο να μην υπάρχει πια δυνατότητα του συνταξιούχου να διαβιώνει με αξιοπρέπεια, εξασφαλίζοντας τους όρους της φυσικής του υπόστασης (διατροφή κλπ) και τη συμμετοχή του στην κοινωνική ζωή. Δεδομένου ότι το δικαίωμα στην κοινωνική ασφάλιση με το ανωτέρω περιεχόμενο κατοχυρώνεται όχι μόνο στο άρθρο 22 παρ. 5 του ελληνικού Συντάγματος αλλά και στα Συντάγματα των περισσότερων κρατών-μελών της Ένωσης, αποτελώντας έτσι μέρος των κοινών συνταγματικών παραδόσεών τους, καθώς και στο άρθρο 34 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, ερωτάται η Επιτροπή:
1. Έχει συναίσθηση του ότι οι απαιτήσεις της για διαρκείς περικοπές συντάξεων προσκρούουν στην προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων που αποτελεί τη βάση της Ένωσης (άρθρο 6 ΣΕΕ);
Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί για να άρει τις παραβιάσεις αυτές;

Απάντηση του κ. Moscovici
εξ ονόματος της Επιτροπής
(4.1.2016)

Στο πλαίσιο των ελληνικών προγραμμάτων οικονομικής προσαρμογής, η Επιτροπή συζητά και διαπραγματεύεται τις γενικές κατευθύνσεις των πολιτικών που έχουν ενσωματωθεί στα Μνημόνια Συνεννόησης τα οποία συμφώνησε η Ελλάδα με τους δανειστές της [το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοοικονομικής Σταθερότητας (ΕΤΧΣ) και τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας (ΕΜΣ)]. Η Επιτροπή υπενθυμίζει ότι τα προγράμματα οικονομικής προσαρμογής που θεσπίστηκαν για την αντιμετώπιση της οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης είναι σχεδιασμένα με πλήρη σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων.

Ωστόσο, οι λεπτομέρειες της εφαρμογής των σχετικών πολιτικών εμπίπτουν στην αρμοδιότητα των ελληνικών αρχών. Η Επιτροπή υπενθυμίζει ότι ο Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων εφαρμόζεται στα κράτη μέλη μόνον κατά την εφαρμογή του δικαίου της ΕΕ.

Σχετικά με τους νόμους 4046/2012 και 4051/2012, η ελληνική κυβέρνηση έχει συμφωνήσει στο Μνημόνιο Συνεννόησης να λάβει μέτρα τα οποία αντισταθμίζουν πλήρως τις δημοσιονομικές επιπτώσεις που προκύπτουν από την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, διασφαλίζοντας παράλληλα τη βιωσιμότητα του συνταξιοδοτικού συστήματος, επαρκείς συντάξεις και σωστά κίνητρα για τους εργαζομένους. Η Επιτροπή, από κοινού με τους εταίρους του προγράμματος, θα στηρίξει τις ελληνικές αρχές ώστε να εντοπιστούν τα κατάλληλα μέτρα. Η Επιτροπή προσδοκά τα μέτρα να είναι σύμφωνα τόσο με το εθνικό νομικό πλαίσιο όσο και με τις διεθνείς δεσμεύσεις της Ελλάδας.Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ