ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube flickr

27/01/2016

Τροπολογία βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ για παράταση προθεσμίας διόρθωσης κτηματολογικών εγγραφώνΤροπολογία στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας «Ρύθμιση θεμάτων μεταθέσεων οπλιτών, μέριμνας προσωπικού και άλλες διατάξεις»

Θέμα: Παράταση προθεσμίας διόρθωσης κτηματολογικών εγγραφών

A. Αιτιολογική έκθεση

 Με την προτεινόμενη ρύθμιση οι περιπτώσεις α) και β) της παραγράφου  2 του άρθρου 6 του ν. 2664/1998, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με το άρθρο 2 παρ. 2 του ν. 4164/2013 (Α΄156), αντικαθίστανται από τότε που ίσχυσαν και  συγκεκριμένα καθιερώνεται  ενιαία προθεσμία για τη διόρθωση των αρχικών εγγραφών επτά (7) ετών για όλους τους δικαιούχους εγγραπτέων δικαιωμάτων στις κτηματογραφημένες περιοχές. Με τον τρόπο αυτό η οριστικοποίηση των αρχικών εγγραφών και η επέλευση των συνεπειών του αμάχητου τεκμηρίου για την ακρίβειά τους που τις καθιστά απρόσβλητες από αμφισβήτηση μετά την παρέλευση της οριζόμενης προθεσμίας, ισχύει για καθεμία κτηματογραφημένη περιοχή καθολικά, για το σύνολο των ακινήτων, ανεξάρτητα εάν πρόκειται για δικαιούχους που είναι κάτοικοι εσωτερικού, το Ελληνικό Δημόσιο ή δικαιούχους που είναι κάτοικοι εξωτερικού και με τον τρόπο αυτό εξαλείφεται οιοδήποτε ενδεχόμενο αιφνιδιασμού και ανατροπής έννομων σχέσεων και συνεπειών που τυχόν δημιουργήθηκαν πρόωρα. Για τις περιοχές που κηρύχθηκαν υπό κτηματογράφηση πριν τη δημοσίευση και έναρξη ισχύος του ν. 3481/2006 (Α΄ 162), η ενιαία προθεσμία είναι δεκατεσσάρων (14) ετών. Με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις συμπεριλαμβάνονται στο νέο νομικό καθεστώς υπολογισμού της ενιαίας προθεσμίας όλοι οι δικαιούχοι αρχικών εγγραφών, ακόμα και στις περιοχές για τις οποίες  συνέτρεξαν μεμονωμένα τα αποτελέσματα από την οριστικοποίηση των αρχικών εγγραφών υπό το προϊσχύσαν καθεστώς.

Β. Τροπολογία - Προσθήκη

Στον ν. 2664/1998 τροποποιείται το άρθρο 6, ως ακολούθως:

1. Οι περιπτώσεις α) και β) της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του ν. 2664/1998, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με το άρθρο 2 παρ. 2 του ν. 4164/2013 (Α΄156), αντικαθίστανται από τότε που ίσχυσαν, ως εξής :
«2. α) Σε περίπτωση ανακριβούς πρώτης εγγραφής μπορεί να ζητηθεί, με αγωγή ενώπιον του αρμόδιου καθ’ ύλην και κατά τόπον Πρωτοδικείου, η αναγνώριση του δικαιώματος που προσβάλλεται με την ανακριβή εγγραφή και η διόρθωση, ολικά ή μερικά, της πρώτης εγγραφής. Η αγωγή (αναγνωριστική ή διεκδικητική) ασκείται από όποιον έχει έννομο συμφέρον μέσα σε αποκλειστική προθεσμία επτά  (7) ετών.  
β) Για τις περιοχές που κηρύχθηκαν υπό κτηματογράφηση πριν τη δημοσίευση και έναρξη ισχύος του ν. 3481/2006 (Α΄ 162), η αποκλειστική προθεσμία της περίπτωσης α) της παραγράφου αυτής είναι δεκατεσσάρων (14) ετών.»

Αθήνα, 27 Ιανουαρίου 2016


Οι προτείνοντες βουλευτές

Κοζομπόλη Παναγιώτα

Γκιόλας Γιάννης

Θεοφύλακτος Γιάννης

Κασιμάτη Νίνα     

Κατριβάνου Βασιλική

Λάππας Σπύρος

Μπαλωμενάκης Αντώνης

Μπόλαρης Μάρκος

Παπαηλιού Γιώργος

Παπαφιλίππου Γιώργος

Σαρακιώτης Γιάννης

Συρίγος Αντώνης

Τζαμακλής Χαρίλαος

Τσίρκας Βασίλης

Τσόγκας Γιώργος

Ψυχογιός ΓιώργοςΧρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ