ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube flickr

15/02/2016

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ – ΠΡΟΣΘΗΚΗ στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Υγείας «Μέτρα για την επιτάχυνση του Κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις»Θέμα: Νομοτεχνικές βελτιώσεις για την πιο εύρυθμη συνεργασία υγειονομικού προσωπικού και Δ.Υ.Πε.

Α. Αιτιολογική Έκθεση

α. Η παρούσα ρύθμιση κρίνεται απαραίτητη προκειμένου να καταστεί δυνατή η καταβολή αποζημίωσης εφημεριών, υπερωριών, εξαιρέσιμων και νυκτερινών έτους 2015, συμπληρωματικά των εγκεκριμένων πιστώσεων τακτικών εφημεριών, υπερωριών κλπ, του άρθρου 12 του Ν.4316/2014 (ΦΕΚ 270Α), για τις περιπτώσεις εκείνες που δεν κατέστη δυνατό να αναληφθεί σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού έτους 2015 .    
β. Η παρούσα ρύθμιση κρίνεται απαραίτητη για την καλύτερη παρακολούθηση των εν λόγω πιστώσεων.
γ. Η παρούσα κρίνεται απαραίτητη για να ρυθμίσει την παράλειψη που είχε γίνει, όταν δόθηκε παράταση στις μετακινήσεις στο άρθρο 34 παράγραφος 5 του ν. 4351/2015 και από με την οποία δεν συμπεριλήφθηκαν οι μετακινήσεις προσωπικού που πραγματοποιήθηκαν εντός των Δ.Υ.Πε.

Β. Τροπολογία - Προσθήκη
α. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 12 του ν. 4316/2014 (Α΄ 270), όπως ισχύει, προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Η παραπάνω αποζημίωση για το οικονομικό έτος 2015 μπορεί να αναλαμβάνεται σε βάρος των αντίστοιχων πιστώσεων του προϋπολογισμού του επόμενου οικονομικού έτους και να καταβάλλεται από τα ταμειακά υπόλοιπα που προέρχονται από έσοδα νοσηλίων που αποδόθηκαν από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. το έτος 2015.»     
β. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 α του άρθρου 12 του ν. 4316/2014 (Α’ 270), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«Ο Διοικητής της ΔΥΠε εκδίδει την απόφαση κατανομής και δύναται να προβεί σε τυχόν ανακατανομή των ως άνω εγκεκριμένων πιστώσεων μεταξύ των Νοσοκομείων και των λοιπών Φορέων Παροχής Υπηρεσιών Υγείας εποπτείας του, ανά εξάμηνο.»     
γ. Στο άρθρο 24 του ν. 3599/2007 (Α’176), όπως ισχύει, προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Οι μετακινήσεις του πάσης φύσεως προσωπικού των Φορέων Παροχής Υπηρεσιών Υγείας που πραγματοποιήθηκαν με αποφάσεις των οικείων Διοικητών Υ.Πε., εντός αυτών, και οι οποίες παρατάθηκαν έως 31-12-2015 είναι νόμιμες»

Αθήνα, 15 Φεβρουαρίου 2016

Οι προτείνοντες βουλευτές
Χρήστος Μαντάς
Δέδες Ιωάννης
Τζούφη ΜερόπηΧρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ