ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube flickr

31/03/2016

Τροπολογία βουλευτών ΣΥΡΙΖΑΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ –ΠΡΟΣΘΗΚΗ
στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομικών: «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις: α) των Οδηγιών 2014/107/ΕΕ και (ΕΕ) 2015/2060, β) των Οδηγιών 2014/86/ΕΕ και 2015/121/ΕΕ, γ) της Οδηγίας 2013/61/ΕΕ και άλλες διατάξεις».

Θέμα: Κατάργηση του εδαφίου δ) του άρθρου 2 παρ. 3 του Ν. 2308/1995

A. Αιτιολογική έκθεση

Με το εδάφιο δ) του άρθρου 2 παρ. 3 του Ν. 2308/1995 εισάγεται αδικαιολόγητα άνιση μεταχείριση μεταξύ αυτών που δήλωσαν δικαιώματα κυριότητας με αιτία κτήσης την έκτακτη χρησικτησία εμπρόθεσμα και αυτών που δήλωσαν τα ίδια δικαιώματα μετά τη λήξη της προθεσμίας. Η υποχρέωση του δηλούντος μετά την λήξη της προθεσμίας υποβολής δήλωσης να επιδώσει τη δήλωση στο Ελληνικό Δημόσιο τον επιβαρύνει υπέρμετρα σε σχέση με αυτόν που υπέβαλε την ίδια δήλωση εντός της προθεσμίας και μάλιστα χωρίς να εξυπηρετείται κανένας σκοπός, καθώς το κρίσιμο στοιχείο στην κτήση κυριότητας με έκτακτη χρησικτησία είναι, σύμφωνα με το άρθρο 1045 του Αστικού Κώδικα, η απόδειξη από τον δηλούντα της εικοσαετούς νομής επί του ακινήτου, ανεξαρτήτως του χρόνου που υποβάλλει τη δήλωση ιδιοκτησίας στο Κτηματολόγιο.
Το Ελληνικό Δημόσιο, εάν διεκδικεί δικαιώματα σε δηλωθέντα ακίνητα με αιτία κτήσης του δικαιώματος του δηλούντος την έκτακτη χρησικτησία, προστατεύεται πλήρως από τις ισχύουσες διατάξεις και δεν συντρέχει κανένας τυπικός και ουσιαστικός λόγος για την επιβολή αυτής της επιπλέον διαδικαστικής προϋπόθεσης. Ειδικότερα, το Ελληνικό Δημόσιο, προς προστασία των ακινήτων του, έχει, μεταξύ άλλων, και τα εξής δικαιώματα:
α) Να υποβάλει αυτοτελώς δήλωση δικαιώματος εντός της προθεσμίας συλλογής δηλώσεων κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 5 του ανωτέρω άρθρου.
β) Να ασκήσει ένσταση μετά την ανάρτηση κατά των στοιχείων της ανάρτησης, σύμφωνα με το άρθρο 7 του Ν. 2308/1995.
γ) Να ασκήσει την αγωγή του άρθρου 6 παρ. 2 του Ν. 2664/1998, σε περίπτωση παράλειψής του να δηλώσει εμπράγματο δικαίωμά του στις πρώτες εγγραφές.
Η σημαντική οικονομική επιβάρυνση των πολιτών με επιπλέον δαπάνες εξωδίκων επιδόσεων των δηλώσεων, οι οποίες συνοδεύονται από σωρεία συνημμένων εγγράφων, ουδόλως αιτιολογείται, πολύ δε περισσότερο στην παρούσα δυσχερή οικονομική συγκυρία. Η επιβολή επιπλέον διαδικαστικών προϋποθέσεων και σημαντικής δαπάνης σε βάρος του δηλούντος κατατείνει σε υπέρμετρο περιορισμό του δικαιώματος κυριότητάς του, κατά παράβαση του άρθρου 17 του Συντάγματος.

Β. Τροπολογία
Καταργείται το εδάφιο δ) του άρθρου 2 παρ. 3 του Ν. 2308/1995.

Αθήνα, 30 Μαρτίου 2016


Οι προτείνοντες βουλευτές
Θεοφύλακτος Ιωάννης
Γκιόλας Ιωάννης
Μπαλωμενάκης Αντώνιος
Σαρακιώτης Ιωάννης
Συρίγος Αντώνιος
Τζαμακλής Χαρίλαος
Τσόγκας Γεώργιος
Ψυχογιός Γεώργιος
                                    Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ