ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube flickr

11/04/2016

Τροπολογία στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων με θέμα Τροποποιήσεις του Ν.2960/11 Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα 

Θέμα: Τροποποίηση του άρθρου 6 παρ.1 του ν. 1104/1980 «Περί εκπροσωπήσεως της Ελλάδος στις ευρωπαϊκές κοινότητες, ιδρύσεως διπλωματικών και προξενικών ρυθμίσεων και άλλων συναφών οργανωτικών θεμάτων»  

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Με το Ψήφισμα υπ’αριθ. CM/Res (2012)2 του Συμβουλίου της Ευρώπης που υιοθετήθηκε από την Επιτροπή των Υπουργών στις 15.2.2012, καθορίζονται οι προϋποθέσεις για την απόσπαση δημοσίων υπαλλήλων καθώς και άλλων προσώπων απεσταλμένων από τα κράτη-μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης, σύμφωνα με την εθνική τους νομοθεσία, στον ανωτέρω Διεθνή Οργανισμό, μέλος του οποίου είναι και η Ελλάδα από το 1949.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι τέσσερα χρόνια από την υιοθέτηση του ανωτέρω ψηφίσματος δεν έχει ακόμα οριστεί το θεσμικό πλαίσιο με το οποίο θα παρέχεται η δυνατότητα σε Έλληνες υπαλλήλους του δημόσιου τομέα να αποσπαστούν στο Συμβούλιο της Ευρώπης ή και σε άλλους Διεθνείς και Περιφερειακούς Οργανισμούς στους οποίους συμμετέχει η Ελλάδα, προτείνεται η ακόλουθη τροπολογία, με την οποία τροποποιείται σχετικά το άρθρο 6 του ν. 1104/1980 (Α΄298).

Σημειώνεται ότι η δυνατότητα απόσπασης των υπαλλήλων του δημόσιου τομέα σε Διεθνείς και Περιφερειακούς Οργανισμούς καθώς και σε Γραμματείες Διεθνών Συμβάσεων  θα συμβάλλει στην αποκόμιση πολύτιμης εμπειρίας και τεχνογνωσίας, που με την ολοκλήρωση της απόσπασής τους θα έχουν τη δυνατότητα να μεταφέρουν στις υπηρεσίες τους, όπως συμβαίνει ήδη με τους υπαλλήλους που υπηρετούν ως εθνικοί εμπειρογνώμονες σε υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η διευκόλυνση της απόκτησης εργασιακής εμπειρίας σε διεθνές περιβάλλον για τους υπαλλήλους των δημόσιων υπηρεσιών αποτελεί σημαντικό βήμα για την αναβάθμιση της δημόσιας διοίκησης και των δεξιοτήτων/ δυνατοτήτων του προσωπικού της.

 

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ - ΠΡΟΣΘΗΚΗ

Άρθρο…..

To πρώτο εδάφιο της πρώτης παραγράφου του άρθρου 6 του νόμου 1104/1980 (Α΄298), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 6.

  1. Επιτρέπεται η απόσπαση του τακτικού προσωπικού των δημοσίων υπηρεσιών, Ν.Π.Δ.Δ., των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού, καθώς και των φορέων του δημόσιου τομέα, όπως αυτός οριοθετείται με τις διατάξεις του άρθρου 51 του Ν.1892/1990, όπως ισχύει κάθε φορά είτε ως εθνικών εμπειρογνωμόνων είτε για απασχόλησή τους σε υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή των κρατών μελών της Ε.Ε., άλλων χωρών, καθώς και σε Διεθνείς και Περιφερειακούς Οργανισμούς, ως και σε Γραμματείες Διεθνών Συμβάσεων στο πλαίσιο προγραμμάτων για την ανάπτυξη της συνεργασίας μεταξύ:

α) των εθνικών διοικήσεων των κρατών-μελών ή άλλων χωρών και των υπηρεσιών της Ε.Ε.,

β) των εθνικών διοικήσεων των κρατών-μελών της Ε.Ε.,

γ) των εθνικών διοικήσεων των κρατών-μελών της Ε.Ε. και άλλων κρατών,

δ) των υπηρεσιών Διεθνών και Περιφερειακών Οργανισμών, ως και των Γραμματειών Διεθνών Συμβάσεων.»

 

Οι προτείνοντες βουλευτές

Καββαδία Ιωαννέτα (Αννέτα)

Καραγιαννίδης ΧρήστοςΧρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ