ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube flickr

13/04/2016

Τροπολογία βουλευτών ΣΥΡΙΖΑΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ

Στο σ/ν Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων  «Κύρωση της Συμφωνίας Κοινού Αεροπορικού Χώρου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών - μελών της, αφενός, και της Γεωργίας, αφετέρου».  

Θέμα: 1) Κατάργηση της υποπαραγράφου δ) της παρ. 3 του άρθρου 2 του Ν. 2308/1995 (ΦΕΚ Α’ 114), όπως ισχύει.
2) Αντικατάσταση της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του Ν. 2308/1995 (ΦΕΚ Α’ 114), όπως ισχύει
3) Αντικατάσταση της παραγράφου 9 του άρθρου 2 του Ν. 2308/1995 (ΦΕΚ Α’ 114), όπως ισχύει.
4) Εισαγωγή μεταβατικής διάταξης.
 
A. Αιτιολογική έκθεση
                Με την υποπαράγραφο δ) της παρ. 3 του άρθρου 2 του Ν. 2308/1995 (ΦΕΚ Α’ 114), όπως ισχύει, εισάγεται αδικαιολόγητα άνιση μεταχείριση μεταξύ αυτών που δήλωσαν δικαιώματα κυριότητας με αιτία κτήσης την έκτακτη χρησικτησία εμπρόθεσμα και αυτών που δήλωσαν τα ίδια δικαιώματα μετά τη λήξη της προθεσμίας. Η υποχρέωση του δηλούντος, μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής δήλωσης και έως την έναρξη της ανάρτησης, να επιδώσει τη δήλωση στο Ελληνικό Δημόσιο τον επιβαρύνει υπέρμετρα σε σχέση με εκείνον που υπέβαλε την ίδια δήλωση εντός της προθεσμίας και μάλιστα χωρίς να εξυπηρετείται κανένας σκοπός, καθώς το κρίσιμο στοιχείο στην κτήση κυριότητας με έκτακτη χρησικτησία είναι, σύμφωνα με το άρθρο 1045 του Αστικού Κώδικα, η απόδειξη από τον δηλούντα της εικοσαετούς νομής επί του ακινήτου, ανεξαρτήτως του χρόνου που υποβάλλει τη δήλωση ιδιοκτησίας στο Κτηματολόγιο.
        Το Ελληνικό Δημόσιο, εάν διεκδικεί δικαιώματα σε δηλωθέντα ακίνητα με αιτία κτήσης του δικαιώματος του δηλούντος την έκτακτη χρησικτησία, προστατεύεται πλήρως από τις ισχύουσες διατάξεις και δεν συντρέχει κανένας τυπικός και ουσιαστικός λόγος για την επιβολή αυτής της επιπλέον διαδικαστικής προϋπόθεσης. Ειδικότερα, το Ελληνικό Δημόσιο, προς προστασία των ακινήτων του, έχει, μεταξύ άλλων, και τα εξής δικαιώματα:
    α) Να υποβάλει αυτοτελώς δήλωση δικαιώματος εντός της προθεσμίας συλλογής δηλώσεων, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 5 του ανωτέρω άρθρου.
    β) Να ασκήσει ένσταση μετά την ανάρτηση κατά των στοιχείων της ανάρτησης, σύμφωνα με το άρθρο 7 του Ν. 2308/1995.
    γ) Να ασκήσει την αγωγή του άρθρου 6 παρ. 2 του Ν. 2664/1998, σε περίπτωση παράλειψής του να δηλώσει εμπράγματο δικαίωμά του στις πρώτες εγγραφές.
    Η σημαντική οικονομική επιβάρυνση των πολιτών με επιπλέον δαπάνες εξωδίκων επιδόσεων των δηλώσεων, οι οποίες συνοδεύονται από σωρεία συνημμένων εγγράφων, ουδόλως αιτιολογείται, πολύ δε περισσότερο στην παρούσα δυσχερή οικονομική συγκυρία. Η επιβολή επιπλέον διαδικαστικών προϋποθέσεων και σημαντικής δαπάνης σε βάρος του δηλούντος κατατείνει σε υπέρμετρο περιορισμό του δικαιώματος κυριότητάς του, κατά παράβαση του άρθρου 17 του Συντάγματος.
    Προκειμένου, όμως, να προστατευθεί ο θεσμός του Εθνικού Κτηματολογίου από ενέργειες, που θα οδηγούσαν σε πιθανή προσβολή των εμπραγμάτων δικαιωμάτων του Ελληνικού Δημοσίου, είναι απαραίτητη συγχρόνως και η τροποποίηση του εδαφίου δ) της παρ. 2 του άρθρου 2, καθώς και των εδαφίων α) και β) της παρ. 9 του άρθρου 2 του Ν. 2308/1995, όπως ισχύει. Συγκεκριμένα, στο νέο εδάφιο δ) της παρ. 2 του άρθρου 2 του Ν. 2308/1995 προβλέπεται ότι η εταιρία “ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” αποστέλλει στην αρμόδια Κτηματική Υπηρεσία του Δημοσίου τα στοιχεία των εγγραφών του προσωρινού κτηματολογικού πίνακα που αφορούν στα ακίνητα που έχουν καταχωρηθεί σε δικαιούχο κυριότητας με αιτία κτήσης τη χρησικτησία. Με τα νέα εδάφια α) και β) της παρ. 9 του άρθρου 2 του Ν. 2308/1995, όπως ισχύει, προβλέπεται ότι μετά τη λήξη της ανάρτησης είναι δυνατή η υποβολή δήλωσης εμπράγματου δικαιώματος, με αιτία κτήσης την έκτακτη χρησικτησία, σε ακίνητο που καταχωρήθηκε ως αγνώστου ιδιοκτήτη, υπό τον όρο επίδοσης της δήλωσης στο Ελληνικό Δημόσιο.
    Εισάγεται, τέλος, μεταβατική διάταξη με την οποία ορίζεται ότι η κατάργηση της υποπαραγράφου δ) της παρ. 3 του άρθρου 2 του Ν. 2308/1995, καταλαμβάνει τις υπό κτηματογράφηση περιοχές στις οποίες θα διενεργηθεί ανάρτηση μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.

Β. Τροπολογία
Άρθρα….
    Α. Καταργείται η υποπαράγραφος δ) της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του Ν. 2308/1995 (ΦΕΚ Α’ 114), όπως ισχύει.
    Β. Η παράγραφος 2 του άρθρου 2 του Ν. 2308/1995 (ΦΕΚ Α’ 114), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: “2. Το Δημόσιο υποχρεούται να υποβάλει δήλωση εγγραπτέου δικαιώματος και μπορεί να υποβάλει αίτηση διόρθωσης ή ένσταση κατά τα άρθρα 6 και 7, για λόγους διασφάλισης και προστασίας των δικαιωμάτων του. Η εταιρεία «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», όπως αυτή μετονομάζεται, παρέχει υποχρεωτικά στην αρμόδια Διεύθυνση Δασών του Ο.Τ.Α. υπό κτηματογράφηση τα όρια των σχεδίων πόλεως, οικισμών προϋφιστάμενων του έτους 1923, οικοδομήσιμων εκτάσεων των οικιστικών περιοχών του ν. 947/1979, διανομών και αναδασμών, καθώς και τυχόν εγκεκριμένες πολεοδομικές μελέτες και ρυμοτομικά σχέδια, τα οποία λαμβάνει υπόψη της και εφαρμόζει κατά τη διαδικασία κτηματογράφησης. Για τη δήλωση του Ελληνικού Δημοσίου επί δασών και δασικών εκτάσεων λαμβάνονται υποχρεωτικά υπόψη από την οικεία Διεύθυνση Δασών τα προαναφερθέντα όρια και δεν υποβάλλεται δήλωση στις περιπτώσεις του εδαφίου α` του άρθρου 23 του ν. 3889/2010 όπως ισχύει. Η εταιρεία ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, όπως αυτή μετονομάζεται, αποστέλλει υποχρεωτικά στην αρμόδια για την υπό κτηματογράφηση περιοχή Κτηματική Υπηρεσία του Δημοσίου, καθώς και στην αρμόδια Διεύθυνση Δασών, πριν την ανάρτηση των προσωρινών στοιχείων κτηματογράφησης, τα προσωρινά κτηματολογικά διαγράμματα της ανάρτησης, καθώς και τα στοιχεία των εγγραφών του προσωρινού κτηματολογικού πίνακα που αφορούν στα ακίνητα που έχουν καταχωρηθεί ως ιδιοκτησία του Ελληνικού Δημοσίου, ως αγνώστου ιδιοκτήτη, καθώς και στα ακίνητα που έχουν καταχωρηθεί σε δικαιούχο κυριότητας με αιτία κτήσης τη χρησικτησία και των οποίων οι δηλώσεις υποβλήθηκαν μετά τη λήξη της συλλογής δηλώσεων”.
    Γ. Η παράγραφος 9 του άρθρου 2 του Ν. 2308/1995 (ΦΕΚ Α’ 114), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: "9. Κατ' εξαίρεση των όσων ορίζονται στις παραγράφους 6 και 8, μετά τη λήξη της ανάρτησης των στοιχείων της κτηματογράφησης δεν επιτρέπεται με ποινή απαραδέκτου να υποβληθεί δήλωση εμπράγματου δικαιώματος, με αιτία κτήσης την έκτακτη χρησικτησία, εφόσον αφορά σε ακίνητο το οποίο στην ανάρτηση των στοιχείων της κτηματογράφησης καταχωρήθηκε ως άγνωστου ιδιοκτήτη, εάν δεν επιδοθεί στο Ελληνικό Δημόσιο. Κατά τη διάρκεια της ανάρτησης, υποβάλλεται ένσταση ως προς το περιεχόμενο των στοιχείων της ανάρτησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 7. Η ένσταση είναι απαράδεκτη εάν δεν επιδοθεί στο Ελληνικό Δημόσιο. Για την απόδειξη της κατάθεσης της ένστασης, το Γραφείο Κτηματογράφησης εκδίδει στην περίπτωση αυτή πιστοποιητικό υποβολής ένστασης, το οποίο, από κοινού με το αποδεικτικό της επιδόσεως προς το Δημόσιο, χρησιμοποιείται για τη σύνταξη συμβολαίων, τη διεξαγωγή δικών και τις εγγραφές στα βιβλία μεταγραφών και υποθηκών, αντί του πιστοποιητικού υποβολής δήλωσης που προβλέπεται στο άρθρο 5”.
Δ. Μεταβατική διάταξη: Η κατάργηση της υποπαραγράφου δ) της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του Ν. 2308/1995, όπως ισχύει, καθώς και η  τροποποίηση του εδαφίου δ)  της παρ. 2 του άρθρου 2 του Ν. 2308/1995, καταλαμβάνει τις υπό κτηματογράφηση περιοχές στις οποίες θα διενεργηθεί ανάρτηση μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.

Αθήνα,  12  Απριλίου 2016

Οι προτείνοντες βουλευτές

Θεοφύλακτος Ιωάννης

Γκιόλας Ιωάννης

Μπαλωμενάκης Αντώνιος

Παπαηλιού Γεώργιος

Σαρακιώτης Ιωάννης

Συρίγος Αντώνιος

Τζαμακλής Χαρίλαος

Τσόγκας Γεώργιος

  Ψυχογιός Γεώργιος                                Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ