ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube flickr

21/04/2016

Τροπολογία - Προσθήκη με θέμα: Διασφάλιση της καταβολής των αμοιβών του προσωπικού που απασχολείται στους ΟΤΑ για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών, εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών καθαριότητας με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνουΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ- ΠΡΟΣΘΗΚΗ στο σ/ν: του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Αγροτικοί συνεταιρισμοί, μορφές συλλογικής οργάνωσης του αγροτικού χώρου και άλλες διατάξεις»

 

Α. Αιτιολογική Έκθεση

Η προτεινόμενη διάταξη κρίνεται απαραίτητη προς αποφυγήν ερμηνευτικών δυσχερειών στο μέλλον όσον αφορά στο πεδίο εφαρμογής αυτής αλλά και προκειμένου να διασφαλιστεί η καταβολή των αμοιβών του προσωπικού (άρθρο 14 παρ. 2 περ. ιε του ν.2190/1994) που απασχολείται κατά κύριο λόγο στους Ο.Τ.Α. Α’ βαθμού, βάσει του άρθρου 206 του ν.3584/2007, καθώς σε αρκετές περιπτώσεις οι Επίτροποι του Ελεγκτικού Συνεδρίου έκριναν μη νόμιμες τις δαπάνες για την αμοιβή του μετά την παράταση των συμβάσεών τους με τις διατάξεις του άρθρου 49 του ν. 4325/ 2015.

Με την εν λόγω διάταξη θα αρθεί το αδιέξοδο που έχει δημιουργηθεί στην καταβολή των δεδουλευμένων του ως άνω προσωπικού και θα αντιμετωπισθούν ομοιόμορφα όλες οι περιπτώσεις συμβασιούχων που απασχολούνται στον τομέα της καθαριότητας.

Β. ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ - ΠΡΟΣΘΗΚΗ

Μετά το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 167 του ν. 4099/2012, όπως νυν ισχύει, προστίθεται εδάφιο, ως ακολούθως:

«Η αυτοδίκαιη παράταση των ατομικών συμβάσεων του προηγουμένου εδαφίου εφαρμόζεται από την ισχύ του ν. 4325/2015 (Α’47) και για τις συμβάσεις του προσωπικού που προσλήφθηκε για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών, εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών στον τομέα της καθαριότητας με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, η διάρκεια της οποίας δεν υπερβαίνει τους δύο (2) μήνες εντός συνολικού διαστήματος δώδεκα (12) μηνών.»

Αθήνα,  21 Απριλίου 2016

 

Οι προτείνοντες βουλευτές

Θελερίτη Μαρία

Δημητριάδης Δημήτρης

Θεοφύλακτος Γιάννης

Λάππας Σπύρος

Μπαλλής Συμεών

Σταμπουλή Αφροδίτη

Ζεϊμπέκ ΧουσεΐνΧρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ