ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube flickr

26/04/2016

Ανούσια απάντηση της Επιτροπής σε ερώτηση του Κώστα Χρυσόγονου για την υπεραλίευση στη Μεσόγειο

Ανούσια απάντηση της Επιτροπής σε ερώτηση του Κώστα Χρυσόγονου για την υπεραλίευση στη ΜεσόγειοΤο ζήτημα της υπεραλίευσης και των προβλημάτων που αυτή προκαλεί στην περιοχή της Μεσογείου έθιξε με ερώτησή του προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ο Κώστας Χρυσόγονος. Ο Ευρωβουλευτής στάθηκε στο γεγονός πως περίπου το 96% των αποθεμάτων ιχθύων στη Μεσόγειο υφίσταται υπεραλίευση, κάτι που οδηγεί σε κίνδυνο συγκεκριμένα είδη. Παράλληλα κάλεσε την Επιτροπή να προβεί σε παρεμβάσεις. Στην απάντησή του ο Επίτροπος Vella αναγνώρισε το πρόβλημα και παρότι αναφέρθηκε σε σχέδια τα οποία επεξεργάζεται η Επιτροπή, δεν παρουσίασε τίποτα ουσιαστικό.

Ακολουθεί το κείμενο της ερώτησης και της απάντησης:

Σύμφωνα με πρόσφατα δημοσιεύματα, το ζήτημα της υπεραλίευσης στη Μεσόγειο προκαλεί στην πανίδα της περιοχής μεγάλα προβλήματα, τα οποία χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης1. Όπως μάλιστα προειδοποιούν περιβαλλοντικές οργανώσεις, περίπου το 96% των αποθεμάτων ιχθύων υφίσταται υπερεκμετάλλευση, γεγονός που οδηγεί σε κίνδυνο την αειφορία συγκεκριμένων ειδών, μεταξύ των οποίων ο μπακαλιάρος και το μπαρμπούνι. Αν κανείς συνυπολογίσει τις συνεχώς αυξανόμενες ανάγκες της ανθρώπινης κοινωνίας, καθίσταται εμφανής ο κίνδυνος που απειλεί τους πληθυσμούς ιχθύων στη περιοχή της Μεσογείου και για αυτό το λόγο απαιτούνται πλέον παρεμβάσεις, ώστε να μειωθεί η εκμετάλλευση των υδάτων και να αποτραπεί περαιτέρω επιδείνωση της κατάστασης.

Ερωτάται η Επιτροπή:

Α.    Είναι ενήμερη για τα αρνητικά στοιχεία που αφορούν την υπεραλίευση στη Μεσόγειο;

Β.    Τι κινήσεις προτίθεται να κάνει ώστε να διασφαλίσει τους πληθυσμούς ιχθύων της περιοχής και ποιοί περιορισμοί μπορούν να επιβληθούν χωρίς να απειληθούν μικρομεσαίοι επαγγελματίες που στηρίζονται στην αλιεία για να ζήσουν;

 

Απάντηση του κ. Vella

εξ ονόματος της Επιτροπής

(26.4.2016)

Η Επιτροπή είναι ενήμερη για την κατάσταση των ιχθυαποθεμάτων στη Μεσόγειο και την παρακολουθεί στενά. Η επιστημονική, τεχνική και οικονομική επιτροπή αλιείας2 και η συμβουλευτική επιστημονική επιτροπή της Γενικής Επιτροπής Αλιείας για τη Μεσόγειο3 διεξάγουν τακτικές αξιολογήσεις των ιχθυαποθεμάτων.

Σύμφωνα με τα συμπεράσματα του σεμιναρίου υψηλού επιπέδου που πραγματοποίησαν η Επιτροπή και το Γνωμοδοτικό Συμβούλιο για τη Μεσόγειο στην Κατάνη4, η κατάσταση διατήρησης των ιχθυαποθεμάτων της Μεσογείου απαιτεί τη λήψη δέσμης μέτρων σε εθνικό, ενωσιακό και διεθνές επίπεδο.

Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη της Μεσογείου εργάζονται για να προσδιοριστούν επακριβώς τα μέτρα και τα είδη / οι τομείς / οι στόλοι, αποβλέποντας στην ανάληψη δράσης.

Η Επιτροπή επεξεργάζεται δύο πολυετή σχέδια για ορισμένους περιφερειακούς τύπους αλιείας στη Μεσόγειο, σύμφωνα με τα άρθρα 9 και 10 του κανονισμού 1380/20135.

Για την επόμενη ετήσια συνεδρίαση της Γενικής Επιτροπής Αλιείας για τη Μεσόγειο (Μάιος 2016)6, η Επιτροπή καταρτίζει διάφορες προτάσεις, συμπεριλαμβανομένων μέτρων σε υποπεριφερειακή κλίμακα, καθώς και οριζόντιων μέτρων που καλύπτουν εμβληματικά είδη/αλιεύματα. Επίσης, η Επιτροπή εξετάζει ήδη με τα κράτη μέλη τα μέτρα που πρέπει να προτείνει στη συνεδρίαση της Διεθνούς Επιτροπής για τη διατήρηση των Θυννοειδών του Ατλαντικού, το Νοέμβριο του 2016, σχετικά με τη διαχείριση του ξιφία της Μεσογείου. Επιπλέον, ήδη από το 2007 έχει τεθεί σε εφαρμογή επιτυχές σχέδιο αποκατάστασης του ερυθρού τόνου. Η πλέον πρόσφατη μορφή του εν λόγω σχεδίου αποκατάστασης7 βρίσκεται σε διαδικασία μεταφοράς στο ενωσιακό δίκαιο.

Τα σχέδια δράσης για την εξασφάλιση της ανταγωνιστικότητας και βιωσιμότητας της παράκτιας αλιείας μικρής κλίμακας είναι αναπόσπαστο μέρος των επιχειρησιακών προγραμμάτων των κρατών μελών στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας και Αλιείας8.

 

1http://www.kathimerini.gr/849132/article/epikairothta/perivallon/shma-kindynoy-gia-thn-yperalieysh-sth-mesogeio

2https://stecf.jrc.ec.europa.eu/reports/medbs

3http://www.fao.org/gfcm/meetings/fr/

4http://ec.europa.eu/fisheries/news_and_events/events/20160209/index_en.htm

5Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με την Κοινή Αλιευτική Πολιτική, την τροποποίηση των κανονισμών του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 1954/2003 και (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 και την κατάργηση των κανονισμών του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 2371/2002 και (ΕΚ) αριθ. 639/2004 και της απόφασης 2004/585/ΕΚ του Συμβουλίου, ΕΕ L 354 της 28.12.2013, σ. 22 -61

6http://www.fao.org/gfcm/meetings/meeting-detail/fr/c/384687/

7Σύσταση 14-04 της ICCA https://www.iccat.int/Documents/Recs/compendiopdf-e/2014-04-e.pdf

8Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 508/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαΐου 2014, για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση των κανονισμών του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 2328/2003, (EΚ) αριθ. 861/2006, (EΚ) αριθ. 1198/2006 και (ΕΚ) αριθ. 791/2007 και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1255/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ΕΕ L 149 της 20.5.2014, σ. 1–66Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ