ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube flickr

06/05/2016

Τροπολογία βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ με θέμα: Ρύθμιση επειγουσών αναγκών για τη συνέχιση ανέγερσης του σχολείου στο ΜόναχοΤροπολογία - Προσθήκη στο Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων: «Ρυθμίσεις για την Έρευνα και άλλες διατάξεις»

Α. Αιτιολογική Έκθεση

Προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες των δαπανών που πρέπει να καταβληθούν από πλευράς Ελληνικού Δημοσίου για την ανέγερση του ελληνικού σχολείου σε οικόπεδο στο Δήμο Μονάχου, όπως έχει συμφωνηθεί βάση διακρατικής συμφωνίας,  και προκειμένου να διασφαλιστεί το δημόσιο συμφέρον και να καλυφθούν οι υποχρεώσεις της ελληνικής πλευράς τηρώντας τους όρους της διακρατικής συμφωνίας ως προς τα χρονικά όρια της ανέγερσής του, έως τον Ιούνιο του 2017, καθώς διαφορετικά υπάρχει κίνδυνος να επιστραφεί το οικόπεδο και το ημιτελές  σχολικό κτήριο στο γερμανικό δημόσιο, λόγω των προαναφερόμενων έκτακτων αναγκών προωθούμε την ακόλουθη προσθήκη:

Β. Τροπολογία - Προσθήκη

Άρθρο....

«Στις περιπτώσεις δημόσιων έργων που εκτελούνται  εκτός της Ελληνικής Επικράτειας, χωρίς πρόβλεψη χορήγησης προκαταβολής στη διακήρυξή τους, τα οποία αν και δεν αποτελούν συγχρηματοδοτούμενα έργα από πόρους προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά  χρηματοδοτούνται με οποιοδήποτε τρόπο είτε εξαρχής είτε μετά την αποπεράτωσή τους είτε μετά την ολοκλήρωση συγκεκριμένου σταδίου τους, από αλλοδαπό δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα σε οποιοδήποτε ποσοστό, δύναται να χορηγείται στον ανάδοχο προκαταβολή κατά παρέκκλιση των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 51 του ν. 3669/2008  «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημόσιων έργων» (ΦΕΚ Α’ 116/18-06-2008), η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) του ολικού ποσού της σύμβασης (χωρίς αναθεωρήσεις και Φ.Π.Α.). Στην περίπτωση αυτή, η εγγύηση καλής εκτέλεσης που προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία ανάθεσης έργων, μελετών, προμηθειών και υπηρεσιών καλύπτει και την παροχή ισόποσης προκαταβολής προς τον ανάδοχο, χωρίς να απαιτείται η κατάθεση εγγύησης προκαταβολής.»

 

Αθήνα, 5 Μαΐου 2016

Οι προτείνοντες Βουλευτές

Γαβρόγλου Κωνσταντίνος

Βάκη Φωτεινή

Κασιμάτη Νίνα

Σεβαστάκης Δημήτρης

Σταματάκη Ελένη

Τζούφη ΜερόπηΧρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ