ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube flickr

21/05/2016

Τροπολογία βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ με θέμα τη συνταξιοδότηση των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσηςΤροπολογία - Προσθήκη στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομικών «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της Συμφωνίας Δημοσιονομικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις»

 

Αιτιολογική Έκθεση

  • Στο άρθρο 4 παρ. 2 του ν. 3687/2008 (Α΄ 159), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 33 παρ. 2 περ. α΄ του ν.4386/2016 (Α΄ 83), ορίζεται ότι:

«2. Οι αιτήσεις παραίτησης των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που υποβάλλονται μετά την 31η Μαΐου, καθώς και κατά τη διάρκεια του αμέσως επόμενου διδακτικού έτους, γίνονται αποδεκτές με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από γνώμη των Κεντρικών Υπηρεσιακών Συμβουλίων (Κ.Υ.Σ.Π.Ε., Κ.Υ.Σ.Δ.Ε.), για εξαιρετικούς λόγους, όπως βαριές και δυσίατες ασθένειες, οι οποίες αποδεικνύονται από πιστοποιητικά Υγειονομικής Επιτροπής ή Δημόσιου Νοσοκομείου, ή για ιδιαίτερα σοβαρούς οικογενειακούς λόγους. Αίτηση παραίτησης μόνιμου εκπαιδευτικού πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που υποβάλλεται το πρώτο δεκαήμερο του Απριλίου θεωρείται ότι έχει γίνει αποδεκτή και λύεται αυτοδικαίως η υπαλληλική σχέση στις 31 Αυγούστου».

  • Στο άρθρο 33 παρ. 2 περ. β΄ του ν.4386/2016 προβλέπεται μεταβατική διάταξη για το σχολικό έτος 2015–2016, ως εξής:

«β) Η ισχύς της παραγράφου αυτής άρχεται από το σχολικό έτος 2016-2017. Ειδικά για το σχολικό έτος 2015-2016, οι αιτήσεις παραίτησης των εκπαιδευτικών που υποβάλλονται το τελευταίο δεκαήμερο του Απριλίου θεωρείται ότι έχουν γίνει αποδεκτές την ημερομηνία υποβολής της αίτησης και λύεται αυτοδικαίως η υπαλληλική τους σχέση. Οι εκπαιδευτικοί παραμένουν στην υπηρεσία τους έως το τέλος του σχολικού έτους και έως τότε τους καταβάλλεται και ο μισθός τους. Η σύνταξη αρχίζει να καταβάλλεται από την επομένη της λήξης του σχολικού έτους».

Το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους εξέδωσε εγκύκλιο, δυνάμει της οποίας η λύση της υπαλληλικής σχέσης επέρχεται την ημερομηνία υποβολής της αίτησης παραίτησης. Ακολούθως οι εκπαιδευτικοί δεν υπάγονται μεν στο πεδίο εφαρμογής του ν.4387/2016, ωστόσο ο χρόνος παραμονής τους στην υπηρεσία (έως το τέλος του σχολικού έτους, δηλαδή έως 31.08.2016) δεν υπολογίζεται ως συντάξιμος χρόνος.

Παράλληλα, το Υπουργείο Παιδείας εξέδωσε εγκύκλιο, σύμφωνα με την οποία η Πράξη Συνταξιοδότησης εκδίδεται μετά την 31η .08.2016, προκειμένου να διαφυλαχθεί το κύρος και η νομιμότητα των διοικητικών πράξεων / τίτλων σπουδών, που θα υπογράψουν οι εν λόγω εκπαιδευτικοί κατά το διάστημα που παραμένουν στην υπηρεσία και δοθέντος ότι πλήθος εξ’ αυτών συμμετέχουν στη διεξαγωγή και έκδοση αποτελεσμάτων των πανελληνίων εξετάσεων.

Επειδή σύμφωνα με την ανωτέρω εγκύκλιο του ΓΛΚ δεν υπολογίζεται ως συντάξιμος ο χρόνος από την υποβολή της αίτησης παραίτησης έως τη λήξη του σχολικού έτους (31.08.2016), προκύπτει το φαινόμενο εκπαιδευτικοί που θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης κατά το χρονικό αυτό διάστημα που υποχρεωτικά παραμένουν στην υπηρεσία, να μην μπορούν να υπαχθούν στο παλαιό συνταξιοδοτικό καθεστώς και να συνταξιοδοτούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4387/2016. Σημειωτέον ότι για το χρονικό αυτό διάστημα θα κληθούν να καταβάλουν κανονικά ασφαλιστικές εισφορές. Για την επίλυση του ανωτέρω προβλήματος, χωρίς ταυτόχρονα να τεθεί υπό αμφισβήτηση ο χρόνος έκδοσης της Πράξης Συνταξιοδότησης, προτείνεται η προσθήκη μιας παραγράφου στις μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 6 του ν.4387/2016.

 

Τροπολογία - Προσθήκη

Στο άρθρο 6 του ν.4387/2016 (Α΄ 85) προστίθεται παράγραφος 5, ως ακολούθως:

«5. Ειδικά οι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 33 του ν.4386/2016 (Α΄ 83) και η πράξη συνταξιοδότησής τους εκδίδεται την επομένη της λήξης του σχολικού έτους 2015-2016, δεν υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος νόμου και ο χρόνος παραμονής τους στην υπηρεσία λογίζεται ως συντάξιμος. Καταληκτική ημερομηνία του δικαιώματος ανάκλησης των αιτήσεων παραίτησης των εκπαιδευτικών του προηγούμενου εδαφίου ορίζεται η 3η.06.2016».

Αθήνα, 21 Μαΐου 2016

 

Οι προτείνοντες βουλευτές

Μηταφίδης Τριαντάφυλλος

Γάκης Δημήτριος

Εμμανουηλίδης Δημήτριος

Θηβαίος Νικόλαος

Θραψανιώτης Εμμανουήλ

Καββαδία Ιωαννέτα (Αννέτα)

Κοζομπόλη-Αμανατίδη Παναγιώτα

Μεϊκόπουλος Αλέξανδρος

Μορφίδης Κωνσταντίνος

Μουμουλίδης Θεμιστοκλής

Μπαλωμενάκης Αντώνιος

Mπαξεβανάκης Δημήτριος

Παπαδόπουλος Νικόλαος

Παυλίδης Κωνσταντίνος

Ριζούλης Ανδρέας

Στέφος Ιωάννης

Στογιαννίδης Γρηγόριος

Τσόγκας Γεώργιος

Ψυχογιός ΓεώργιοςΧρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ