ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube Instagram

13/06/2016

Τροπολογία βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ για την ενίσχυση των φορέων κοινωνικής οικονομίαςΤροπολογία - Προσθήκη στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού: «Θεσμικό πλαίσιο για τη σύσταση καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την περιφερειακή και οικονομική ανάπτυξη της χώρας - Σύσταση Αναπτυξιακού Συμβουλίου και άλλες διατάξεις»

 

Α. Αιτιολογική έκθεση

Ο νέος αναπτυξιακός νόμος θα πρέπει να αποτελέσει μέρος ενός ευρύτερου στρατηγικού σχεδιασμού για την οικονομία με μεσοπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους στόχους.

Στην κατάσταση της κρίσης που αντιμετωπίζει η χώρα αλλά και η Ευρώπη, η επιλογή μας θα πρέπει να είναι μια δίκαιη και βιώσιμη οικονομία, η οποία θα μπορεί να αντέχει και να προσαρμόζεται στο ευμετάβλητο διεθνές περιβάλλον, θα εξασφαλίζει τη διατροφική αυτάρκεια της χώρας και θα στηρίζεται σε μια υγιή παραγωγή με χαρακτηριστικά αποκέντρωσης και ανάπτυξης των τοπικών οικονομιών.

Στο πλαίσιο αυτό προτείνεται:

α) Ο νέος αναπτυξιακός νόμος να έχει μεταξύ άλλων ως βασικό σκοπό (άρθρο 1) την ενδυνάμωση και στήριξη της Κοινωνικής Οικονομίας και Επιχειρηματικότητας ως διακριτή παράμετρο κοινωνικής συνοχής και οικονομικής ανάπτυξης.

β) Το ελάχιστο επιλέξιμο ύψος της επένδυσης για την υπαγωγή επενδυτικών σχεδίων στα καθεστώτα ενίσχυσης του νομοσχεδίου να μειωθεί από 100.000€ σε 40.000€ για τις ΚοινΣΕΠ (άρθρο 5, παράγραφος 2, περίπτωση δ). Το όριο των 100.000€ με τα σημερινά δεδομένα της οικονομίας είναι πολύ υψηλό.

γ) Στις προβλέψεις του νομοσχεδίου για την ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων να περιληφθούν και οι ΚοινΣΕΠ, οι Ομάδες Παραγωγών και οι Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις.

 

Β. Τροπολογία-Προσθήκη

Άρθρο 1 – Σκοπός

Η πρώτη περίοδος του άρθρου 1 τροποποιείται ως εξής:

«Σκοπός του παρόντος είναι η προώθηση της ισόρροπης ανάπτυξης με σεβασμό στους περιβαλλοντικούς πόρους και την υποστήριξη μειονεκτικών περιοχών της χώρας, η αύξηση της απασχόλησης, η βελτίωση της συνεργασίας και η αύξηση του μέσου μεγέθους των επιχειρήσεων, η τεχνολογική αναβάθμιση, η διαμόρφωση μιας νέας εξωστρεφούς εθνικής ταυτότητας (branding), η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας σε τομείς υψηλής προστιθέμενης αξίας και έντασης γνώσης, η μετακίνηση στην αλυσίδα παραγωγής της αξίας για την παραγωγή πιο σύνθετων προϊόντων, η προσφορά καλύτερων υπηρεσιών, η προσέλκυση ξένων άμεσων επενδύσεων, η ενδυνάμωση και στήριξη της Κοινωνικής Οικονομίας και Επιχειρηματικότητας ως διακριτής παραμέτρου κοινωνικής συνοχής και οικονομικής ανάπτυξης και εν τέλει η εξασφάλιση καλύτερης θέσης της χώρας στο Διεθνή Καταμερισμό Εργασίας (…)».

Άρθρο 5 – Όροι και προϋποθέσεις υπαγωγής

Η περίπτωση δ, της παραγράφου 2, του άρθρου 5 τροποποιείται ως εξής:

«δ. για τις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σε.Π.) του ν.4019/2011 (Α΄216), Αγροτικούς Συνεταιρισμούς (ΑΣ), τις Ομάδες Παραγωγών (ΟΠ), και τις Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (ΑΕΣ) του ν.4384/2016 (Α’ 78) στο ποσό των σαράντα χιλιάδων (40.000) ευρώ».

Άρθρο 9 – Επιλέξιμες δαπάνες εκτός περιφερειακών ενισχύσεων

Στο άρθρο 9 προστίθεται παράγραφος 12 ως εξής:

«12. Διευκρινίζεται ότι στο παρόν άρθρο, όπου γίνεται αναφορά σε ΜΜΕ περιλαμβάνονται επίσης οι Συνεταιρισμοί, οι Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σε.Π.), οι Ομάδες Παραγωγών (ΟΠ) και οι Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (ΑΕΣ)».

 

Αθήνα, 13 Ιουνίου 2016

Οι προτείνοντες βουλευτές

Δημαράς Γεώργιος

Βαγιωνάκη Ευαγγελία (Βάλια)

Τζούφη ΜερόπηΧρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ