ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube Instagram

13/06/2016

Τροπολογία βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ για την εξαίρεση μεγάλων τουριστικών μονάδων και όλων των τουριστικών μονάδων εντός περιοχών naturaΤροπολογία - Προσθήκη στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού: «Θεσμικό πλαίσιο για τη σύσταση καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την περιφερειακή και οικονομική ανάπτυξη της χώρας - Σύσταση Αναπτυξιακού Συμβουλίου και άλλες διατάξεις»

Α. Αιτιολογική έκθεση

Η φύση και γενικά το φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον και το τοπίο, αποτελούν οικονομικό πλούτο και εθνικό κεφάλαιο στη χώρα μας. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να ληφθούν αντικίνητρα για τις μεγάλες, σύνθετες (κλειστές) τουριστικές μονάδες και να δοθεί έμφαση στη στήριξη των μικρών και ποιοτικών μονάδων ιδιαίτερα αυτών που συνδυάζονται με άλλες παραδοσιακές τοπικές δραστηριότητες του πρωτογενούς τομέα (αγρο-τουρισμός) και έχουν το ελάχιστα δυνατό περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Οι τελευταίες μονάδες θα πρέπει να ενταχθούν στις ευνοϊκές διατάξεις του νόμου για φοροαπαλλαγές.

Αντίθετα προτείνουμε να εξαιρεθούν οι επενδύσεις πάνω από 20.000.000€ των μεγάλων-σύνθετων τουριστικών μονάδων που αντιστρατεύονται τις μικρομεσαίες ξενοδοχειακές μονάδες και κατά κανόνα επιδρούν αρνητικά στο περιβάλλον, το τοπίο και την τοπική οικονομία. Στις μονάδες αυτές δίνεται πολύ ισχυρό κίνητρο με την έγκριση της μελέτης «πολεοδόμησης» και το λογικό θα ήταν να πληρώνουν και φόρο υπεραξίας γης. Σ’ αυτές τις μονάδες δεν πρέπει να δοθούν οι προβλεπόμενες φοροαπαλλαγές με ποσοστό ενίσχυσης 10% του ενισχυόμενου κόστους επένδυσης. Που μπορεί να φθάσει έως 10.000.000 ευρώ (Άρθρο 67 παρ. 2).

Τέλος θα πρέπει να δοθούν αντικίνητρα για όλες τις τουριστικές μονάδες εντός προστατευόμενων περιοχών του δικτύου natura.

 

Β. Τροπολογία-Προσθήκη

Στο άρθρο 7 παράγραφος 4 και περίπτωση γ στην περίπτωση ζζ εντός της παρένθεσης αφαιρούνται οι λέξεις:

«γήπεδα γκολφ» και «αυτοκινητοδρόμια».

στο τέλος τις περίπτωσης γ προστίθεται:

Δεν υπάγονται στα καθεστώτα ενισχύσεων οι παρακάτω τουριστικές μονάδες:

α. Οι επενδύσεις πάνω από 20.000.000€ των μεγάλων-σύνθετων τουριστικών μονάδων.

β. Όλες οι επενδύσεις εντός των ορίων δασών, δασικών εκτάσεων ή δημοσίων εκτάσεων της παραγράφου 5 του άρθρου 3 του  998/79 όπως ισχύει σήμερα, που βρίσκονται εντός των ορίων περιοχών προστασίας του ν.1650/1986 και με την επιφύλαξη κάθε άλλης προστατευτικής διάταξης. Η παραπάνω εξαίρεση δεν ισχύει για υφιστάμενα κτίσματα που βρίσκονται εντός νομίμως χαρακτηρισμένων παραδοσιακών οικισμών και εντός των ορίων εγκαταλελειμμένων, μικρών και φθινόντων οικισμών όπως αυτοί ορίζονται από το άρθρο 17 του ν. 4280/2014.

 

Αθήνα, 13 Ιουνίου 2016

Ο προτείνοντες βουλευτές

Δημαράς Γεώργιος

Τζούφη ΜερόπηΧρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ