ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube Instagram

23/06/2016

Τροπολογία - προσθήκη για την εγκατάσταση αυτόνομου συστήματος θέρμανσης φυσικού αερίουΤροπολογία - προσθήκη στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού με τίτλο: «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις των άρθρων 19, 20, 29, 30, 33, 35, 40 έως 46 της Οδηγίας 2013/34/ΕΕ ... και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού»

Α. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις διευκολύνεται η διαδικασία για την εγκατάσταση αυτόνομων συστημάτων θέρμανσης φυσικού αερίου σε περιπτώσεις όπου υπάρχει κεντρική εγκατάσταση θέρμανσης φυσικού αερίου και η διαδικασία λήψης απόφασης καθίσταται δυσχερής. Εκτός από τις ρυθμίσεις που ήδη υπάρχουν και διευκολύνουν την αλλαγή του καυσίμου στις πολυκατοικίες, σε ότι αφορά στην κεντρική θέρμανση με χρήση φυσικού αερίου, κρίνεται απολύτως αναγκαία η εν λόγω ρύθμιση, με την οποία παρέχεται η δυνατότητα σε όσους θελήσουν να αποδεσμεύσουν τα διαμερίσματά τους από την κεντρική θέρμανση και να εγκαταστήσουν αυτόνομο σύστημα θέρμανσης, χωρίς η επιλογή τους να απαγορεύεται ή/και να εμποδίζεται από τη σύμπραξη των συνιδιοκτητών τους, προκειμένου να ενισχυθεί περαιτέρω η χρήση φυσικού αερίου.

Επισημαίνεται ότι η συγκεκριμένη ρύθμιση δεν αφορά την εν γένει αποδέσμευση από τα κεντρικά συστήματα θέρμανσης, αλλά μόνο κεντρικά συστήματα με καύσιμο φυσικό αέριο, προκειμένου να τοποθετήσουν επίσης αυτόνομο σύστημα φυσικού αερίου.   

Επιπλέον, με τη συγκεκριμένη ρύθμιση αποσαφηνίζεται ότι πλέον δεν απαιτείται η λήψη αδειών ή άλλων ενημερώσεων που μπορεί να ζητούνταν από τις αρμόδιες αρχές και υπηρεσίες προκειμένου να αποφευχθούν ερμηνευτικά προβλήματα.

Προς αποφυγή δε έτι περαιτέρω προστριβών και παρερμηνειών και προκειμένου να μην καταστεί οικονομικά μη συμφέρουσα η συνέχιση της λειτουργίας της κεντρικής θέρμανσης για τους υπόλοιπους συνιδιοκτήτες, προτείνεται ρύθμιση για τη διατήρηση εύλογης συμμετοχής των αυτονομούμενων ιδιοκτησιών στις δαπάνες κεντρικής θέρμανσης.

Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις βασίζονται επίσης στο πνεύμα των διατάξεων της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ περί ενεργειακής απόδοσης, η οποία πρόσφατα ενσωματώθηκε στο εθνικό δίκαιο με το νόμο 4342/2015 και ιδιαίτερα στο άρθρο 19 της Οδηγίας, η οποία προτρέπει τα κράτη μέλη να λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα για την άρση των ρυθμιστικών και μη ρυθμιστικών φραγμών μεταξύ ιδιοκτητών, συμπεριλαμβανομένων των εθνικών κανόνων και μέτρων για τη διευθέτηση των διαδικασιών λήψης αποφάσεων για την πολυϊιδιοκτησία, με σκοπό να διασφαλιστεί ότι τα συγκεκριμένα μέρη δεν αποτρέπονται από την πραγματοποίηση επενδύσεων βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης, τις οποίες θα είχαν ειδάλλως πραγματοποιήσει.

 

Β.ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ-ΠΡΟΣΘΗΚΗ

Άρθρο…..

Στο τέλος του άρθρου 2 του π.δ. 420/1987 (Α’ 187) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, προστίθεται παράγραφος 6 ως εξής:

«6. Για τη μόνιμη αποσύνδεση από το υφιστάμενο δίκτυο εγκατάστασης κεντρικής θέρμανσης κτιρίου με χρήση φυσικού αερίου, όσων κύριων μεμονωμένων ιδιοκτησιών προβαίνουν σε τοποθέτηση ανεξάρτητης μόνιμης εγκατάστασης θέρμανσης με χρήση φυσικού αερίου, καθώς και για την υλοποίηση και ρύθμιση της ανωτέρω αποσύνδεσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 5:

α) δεν είναι αναγκαία η απόφαση της πλειοψηφίας των γενικών συνελεύσεων των συνιδιοκτητών, ανεξαρτήτως αντίθετης πρόβλεψης στον κανονισμό σχέσεων των συνιδιοκτητών της οικοδομής,

β) δεν είναι αναγκαία η λήψη άδειας ή η ενημέρωση οποιασδήποτε αρχής ή υπηρεσίας.  

Οι ιδιοκτησίες που αποσυνδέονται ή έχουν ήδη αποσυνδεθεί από το δίκτυο εγκατάστασης κεντρικής θέρμανσης του κτιρίου με χρήση φυσικού αερίου, προκειμένου να προβούν ή σε περίπτωση που έχουν ήδη προβεί σε τοποθέτηση ανεξάρτητης μόνιμης εγκατάστασης θέρμανσης με χρήση φυσικού αερίου, επιβαρύνονται εφεξής με ποσοστό έως είκοσι τοις εκατό (20%) των δαπανών θέρμανσης που αντιστοιχούσε στην ιδιοκτησία προ της αποσύνδεσης. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης των συνιδιοκτητών που λαμβάνεται με πλειοψηφία του μισού αριθμού και μίας πλέον των ψήφων, δύναται το ανωτέρω ποσοστό να μειωθεί ή και να καταργηθεί πλήρως.»  

 

Αθήνα 23 Ιουνίου 2016

Η προτείνουσα βουλευτής

Θεοπεφτάτου ΑφροδίτηΧρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ