ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube Instagram

23/06/2016

Τροπολογία - προσθήκη για την ειδική άδεια και την ειδική παροχή προστασίας μητρότητας για τις εργαζόμενες μητέρες υπαλλήλους της Ελληνικής Εταιρείας Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.Τροπολογία - προσθήκη στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις διατάξεις των άρθρων 19, 20, 29, 30, 33, 35, 40 έως 46 της Οδηγίας 2013/34/ΕΕ σχετικά με «τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις και συναφείς εκθέσεις επιχειρήσεων ορισμένων μορφών, την τροποποίηση της Οδηγίας 2006/43/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και την κατάργηση των Οδηγιών 78/660/ΕΟΚ και 83/349/ΕΟΚ του Συμβουλίου» (Ε.Ε. L 189 της 29ης Ιουνίου 2013) και στις διατάξεις της Οδηγίας 2014/95/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (Ε.Ε. L 330/1 της 15ης Νοεμβρίου 2014) «για την τροποποίηση της Οδηγίας 2013/34/ΕΕ όσον αφορά τη δημοσιοποίηση μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών και πληροφορίων για την πολυμορφία από ορισμένες μεγάλες επιχειρήσεις και ομίλους», και άλλες διατάξεις

 

  • Αιτιολογική έκθεση

Με το άρθρο 142 του ν. 3655/08 (ΦΕΚ 58 Α/3-4-2008) θεσπίστηκε η υποχρέωση του ΟΑΕΔ κατά τη διάρκεια της ειδικής άδειας προστασίας μητρότητας (6 μηνών) να καταβάλει μηνιαίως ποσό ίσο με τον κατώτατο μισθό όπως κάθε φορά καθορίζεται με βάση την ΕΓΣΣΕ καθώς και αναλογία δώρων εορτών και επιδόματος αδείας με βάση το προαναφερόμενο ποσό. Την ειδική αυτή άδεια δικαιούνται οι μητέρες οι οποίες είναι ασφαλισμένες στο ΙΚΑ–ΕΤΑΜ και απασχολούνται σε επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις του ιδιωτικού τομέα, όπως αυτό διευκρινίστηκε με το άρθρο 36 του ν. 3996/2011, με σχέση εξαρτημένης εργασίας, ορισμένου ή αορίστου χρόνου, με πλήρη ή μερική απασχόληση.  Οι διατάξεις αυτές δεν εφαρμόζονται στην περίπτωση της «Ελληνικής Εταιρείας Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.,  οι εργαζόμενοι της εταιρείας δεν υπάγονται ούτε στις διατάξεις του Ν. 3528/2007 (Δημοσιοϋπαλληλικός Κώδικας), με αποτέλεσμα να δημιουργείται κενό δικαίου το οποίο μπορεί να καλυφθεί με την προτεινομένη διάταξη και να αρθεί η συγκεκριμένη αδικία.

Β. Τροπολογία - Προσθήκη

Άρθρο ….

Στο Άρθρο 12 του Καταστατικού της «Ελληνικής Εταιρείας Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε» ( παρ. 3 άρθρου πρώτου ν. 2372/1996, ΦΕΚ Α’ 29 ) προστίθεται τελική παράγραφος ως εξής:

«Οι εργαζόμενες μητέρες υπάλληλοι της Ελληνικής Εταιρείας Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε. έχουν το δικαίωμα να λαμβάνουν από την εταιρεία την ειδική άδεια προστασίας μητρότητας, καθώς και την ειδική παροχή προστασίας μητρότητας του Άρθρου 142 του Ν. 3655/ 2008, κατά αναλογική εφαρμογή. Σε υπαλλήλους της εταιρείας, που ενώ πληρούσαν τις προϋποθέσεις, δεν τους εγκρίθηκε από τον ΟΑΕΔ η εν λόγω παροχή ή αναζητείται από τον ΟΑΕΔ η επιστροφή της, καταβάλλεται αυτή από την εταιρεία. Μέσω του Εσωτερικού Κανονισμού της εταιρείας, όπως αυτός εγκρίνεται με απόφαση του εποπτεύοντος Υπουργού, μπορεί να ορίζεται κάθε επιμέρους θέμα σε σχέση με την αναλογική εφαρμογή της ειδικής παροχής προστασίας μητρότητας».

 

Αθήνα, 23 Ιουνίου 2016

 

Οι προτείνοντες βουλευτές

Δημητριάδης Δημήτρης

Ιγγλέζη Κατερίνα  

Σαντορινιός ΝεκτάριοςΧρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ