ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube flickr

04/08/2016

Αίτηση κατάθεσης εγγράφων βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ για τη συλλογή προσωπικών δεδομένων μαθητών μέσω του προγράμματος “ΕΥ ΖΗΝ” του Υπουργείου Παιδείας σε συνεργασία με το Χαροκόπειο ΠανεπιστήμιοΠρος τον κ. Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων λαμβάνοντας υπόψη το Φ.Ε.Κ. 1139/28-7-2010, Άρθρο 4, Παράγραφος 6 (Φυσική Αγωγή, Δείκτες Κινητικής και Σωματικής Ανάπτυξης), συνεχίζει την υλοποίησή του προγράμματος Ε.Υ.ΖΗ.Ν. (Εθνική Δράση Υγείας για τη Ζωή των Νέων) σε συνεργασία με το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο και την εταιρεία Comsys.

Το παραπάνω πρόγραμμα δημιούργησε στην εκπαιδευτική κοινότητα σοβαρές επιφυλάξεις για την συλλογή προσωπικών δεδομένων, επιφυλάξεις που ενίσχυσε η υπ. αριθμ. 138/2014 απόφαση τής Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σύμφωνα με την οποία «για να είναι νόμιμη η εν λόγω επεξεργασία, ως υποχρεωτικό μέσο διαπίστωσης της φυσικής κατάστασης των μαθητών και να μην απαιτείται για αυτό ειδική συναίνεση των γονέων ή κηδεμόνων τους, πρέπει να υπάρχει νομοθετική πρόβλεψη, όπου θα περιγράφονται ο υπεύθυνος επεξεργασίας, ο σκοπός της επεξεργασίας, τα συγκεκριμένα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που είναι αναγκαίο να τύχουν επεξεργασίας, κατά τρόπο ώστε να προκύπτει με σαφήνεια ότι τα συγκεκριμένα δεδομένα είναι αναγκαία και πρόσφορα σε σχέση με τον σκοπό της επιδιωκόμενης επεξεργασίας κατ’ εφαρμογή της αρχής της αναλογικότητας, ο χρόνος τήρηση των δεδομένων, οι τυχόν αποδέκτες των δεδομένων αυτών και να παρέχεται ειδικώς η αναγκαία νομοθετική εξουσιοδότηση για τη ρύθμιση ειδικότερων, τεχνικών ή λεπτομερειακών θεμάτων, όπως ο σχεδιασμός του συγκεκραμένου συστήματος και τα εν γένει οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια της επεξεργασίας των δεδομένων. Τούτο δε γιατί πρόκειται για προγραμματισμένη ενέργεια του ΥΠΑΙΘ, η οποία κατά την αρχή της νομιμότητας των πράξεων της Διοίκησης, πρέπει να στηρίζεται σε διάταξη νόμου.»

Επειδή η προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αποτελεί κατοχυρωμένο συνταγματικό δικαίωμα και η χρήση και η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων ανήλικων παιδιών και η εξαγωγή συμπερασμάτων είναι πολύ λεπτό θέμα

 

ΑΙΤΟΥΜΕΘΑ

 

  • Να καταθέσετε στο Εθνικό Κοινοβούλιο αντίγραφο της σύμβασης που έχει υπογραφεί με την εταιρεία comsys και αφορά στην υλοποίηση του προγράμματος ΕΥΖΗΝ.
  • Να καταθέσετε στο Εθνικό Κοινοβούλιο αντίγραφο των πράξεων παράδοσης-παραλαβής των ηλεκτρονικών ψηφιακών δίσκων (DVD) που δημιουργήθηκαν στα πλαίσια της υλοποίησης του προγράμματος ΕΥΖΗΝ, από την έναρξη του προγράμματος ΕΥΖΗΝ, η βάση δεδομένων του οποίου φιλοξενείτε στους server του Υπουργείου Παιδείας, και παρεδόθησαν σε εκπρόσωπο/ους τού προγράμματος από το Χαροκόπειο.

 

 

Ο αιτών βουλευτής

Ρίζος ΔημήτρηςΧρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ